Skip to main content

Quyền được Nhận Trợ cấp Thất nghiệp

Authored By: Pennsylvania Legal Aid Network, Inc.

Information

CHÚNG TA PHẢI đối mặtvới rất nhiều vấn đề khó khăn về tiền bạc khi lâm vào tình trạng thất nghiệp. Mục đích của trợ cấp thất nghiệp là để giúp người lao động bị thất nghiệp mà nguyên nhân không bắt nguồn từ lỗi của họ bằng cách cung cấp cho họ những hỗ trợ về tài chính cho đến khi họ tìm được việc mới.

Đối tượng nào có thể nhận trợ cấp thất nghiệp?

Quý vị có thể được nhận trợ cấp thất nghiệp nếu quý vị:

 • Bị sa thải mà nguyên nhân không phải vì lỗi của quý vị, hoặc nếu quý vị có lý do hoàn toàn chính đáng dẫn đến phải nghỉ việc;
 • Đã kiếm được số tiền công đủ tiêu chuẩn để nhận các khoản trợ cấp;
 • Có khả năng và sẵn sàng làm một công việc khác phù hợp với kỹ năng, trình độ học vấn hoặc nghề đã được đào tạo;
 • Có đăng ký công việc trong đơn đăng ký trợ cấp thất nghiệp;
 • Yêu cầu chi trả trợ cấp qua điện thoại hoặc Internet mỗi tuần, trong đó ghi rõ quý vị có khả năng và sẵn sàng làm việc.

Quý vị phải đáp ứng tất cả các yêu cầu trên để có thể được nhận trợ cấp.

Làm thế nào để biết được rằng tôi có thể được nhận các khoản trợ cấp?

Trung tâm Trợ Cấp Thất nghiệp của Sở Lao Động và Công nghiệp tiểu bang Pennsylvania (PA) sẽ đưa ra một phán quyết độc lập về việc liệu quý vị đã kiếm đủ thu nhập tiêu chuẩn để được nhận trợ cấp hay không, và liệu có lý do nào chính đáng, hợp pháp khiến quý vị mất việc hoặc nghỉ việc hay không. Bên đưa ra quyết định này chính là cơ quan quản lý thất nghiệp chứ không phải người sử dụng lao động.

Có thể nộp đơn đăng ký nhận trợ cấp ban đầu qua mạng 24 giờ trong ngày, 7 ngày trong tuần tại trang www.dli.state.pa.us, từ khóa: thất nghiệp. Hoặc quý vị cũng có thể nộp qua điện thoại thông qua một Trung tâm Dịch vụ Trợ cấp Thất nghiệp từ 7 giờ sáng tới 4giờ 45 phút chiều, từ Thứ ba đến Thứ sáu.

SỐ ĐIỆN THOẠI GỌI MIỄN PHÍ TRÊN TOÀN BANG:
888.313.7284

SỐ ĐIỆN THOẠI GỌI MIỄN PHÍ, CÓ HỖ TRỢ NGƯỜI KHIẾM THÍNH:
888.334.4046

Đây là những điều quý vị cần khi nộp đơn đăng ký trợ cấp thất nghiệp:

 • Số thẻ An sinh Xã hội
 • Số giấy phép lái xe tại tiểu bang PA (nếu có)
 • Số đăng ký là người nước ngoài (nếu quý vị không phải là công dân Mỹ)
 • Tên và địa chỉ của (các) chủ sử dụng lao động
 • Mẫu Thông tin Chủ Sử dụng Lao động (nếu có)
 • Địa chỉ nhận thư của quý vị
 • Ngày làm việc và lý do nghỉ việc
 • Bảng lương đợt gần nhất (không bắt buộc nhưng cần thiết)
 • Số Nhận dạng Cá nhân PIN (nếu có)

Tôi có thể khiếu nại được không nếu đơn đăng ký trợ cấp thất nghiệp của tôi bị từ chối?

Có. Nếu Trung tâm Trợ cấp Thất nghiệp từ chối đơn của quý vị, quý vị có quyền khiếu nại. Nhiều người lao động đã khiếu nại thành công, do vậy, quý vị đừng vội nản lòng nếu nhận được một quyết định từ chối của cơ quan địa phương.

Việc khiếu nại rất đơn giản. Các hướng dẫn khiếu nại có thể xem tại bản Thông báo Quyết định. Quý vị nên trình bày ngắn gọn trên mẫu đơn khiếu nại về lý do tại sao quý vị không nhất trí với quyết định. Quý vị phải nộp bản khiếu nại trong vòng 15 ngày kể từ ngày gửi văn bản thông báo quyết định từ chối được hưởng trợ cấp. Hãy nộp đơn khiếu nại càng sớm càng tốt!

Phiên Điều trần của Trọng tài

Nếu quý vị khiếu nại một quyết định của Trung tâm Dịch vụ Trợ cấp Thất nghiệp tại địa phương, hoặc nếu người sử dụng lao động của quý vị khiếu nại, một người trọng tài sẽ được chỉ định để phụ trách phiên điều trần khiếu nại của quý vị. Phiên điều trần với trọng tài cũng giống như một phiên tòa nhưng mang tính chất đơn giản hơn. Tại phiên điều trần này, quý vị và người sử dụng lao động của quý vị sẽ được phép trình bày từng khía cạnh của sự việc. Quý vị có quyền tìm hiểu về hồ sơ khiếu nại tại cơ quan quản lý tại địa phương một vài ngày trước khi diễn ra phiên điều trần và sao chụp một số văn bản để có thể nắm được ý kiến mà người chủ cũ của quý vị có thể sẽ trình bày. Tại một vài địa hạt, quý vị có thể yêu cầu một bản sao các đơn từ tại Văn phòng Trọng tài.

Quý vị phải trình bày tất cả các nội dung liên quan đến sự việc đó tại phiên điều trần, bởi vì quý vị thường không được phép trình bày thêm bất kỳ thông tin nào nếu quý vị kháng cáo lên cấp cao hơn. Phiên điều trần này thường được coi là cơ hội duy nhất để quý vị đưa ra các bằng chứng. Quý vị rất cần phải tham dự phiên điều trần này, kể cả khi chủ cũ của quý vị đang yếu thế và kể cả khi cơ quan quản lý tại địa phương đang nghiêng về phía quý vị. Nếu quý vị không tham dự, quý vị có thể bị thua kiện.

Hãy nhớ rằng trọng tài không thể đưa ra quyết định dựa trên những thông tin đồn đại. Nếu quý vị muốn chứng minh điều gì đó đã thực sự xảy ra, quý vị phải đưa đến phiên điều trần một nhân chứng đã ở đó hoặc một ai đó là người đầu tiên biết được về sự việc đã xảy ra. Nếu chủ cũ của quý vị cố gắng yêu cầu ai đó xác nhận mà họ không phải là người đầu tiên biết được về sự việc đó hoặc họ đang cố gắng xác nhận điều một người thứ ba đã nói, quý vị có thể nói với trọng tài rằng quý vị phản đối bằng chứng thiếu căn cứ đó.

Một điều rất hữu ích là hãy để một luật sư, một chuyên gia tư vấn pháp lý, hoặc một ai đó có kinh nghiệm xử lý các vụ kiện về trợ cấp thất nghiệp đại diện cho quý vị tại phiên điều trần.

Kháng cáo lên Ban Thẩm định

Nếu trọng tài quyết định quý vị không được nhận trợ cấp, quý vị có thể kháng cáo lên Ban thẩm định Trợ cấp Thất nghiệp. Các hướng dẫn kháng cáo có thể xem tại quyết định của trọng tài. Cần nhắc lại rằng quý vị phải đưa ra lý do tại sao quý vị không nhất trí với quyết định đó. Quý vị phải nộp đơn kháng cáo trong vòng 15 ngày kể từ ngày gửi văn bản quyết định của trọng tài.

Khi quý vị đã nộp đơn kháng cáo, quý vị có thể yêu cầu Ban thẩm định gửi cho quý vị một bản sao hồ sơ về phiên điều trần của trọng tài (nội dung đánh máy của bản ghi âm tại phiên điều trần đó) và các văn bản đính kèm được coi là bằng chứng tại phiên điều trần.

Quý vị cũng có thể xin phép nộp một bản biện hộ, đây là một bản giải trình dài hơn về lý do trọng tài nên đứng về phía quý vị trong phiên điều trần. Quý vị rất nên có đại diện pháp lý tại bước này.

Kháng cáo lên Tòa án Liên bang

Nếu Ban thẩm định Trợ cấp Thất nghiệp không đưa ra quyết định ủng hộ quý vị, quý vị có 30 ngày kể từ ngày Ban thẩm định ban hành quyết định đó để kháng cáo lên Tòa án tiểu bang Pennsylvania. Mặc dù quý vị được phép kháng cáo mà không cần có một luật sư nhưng cũng rất khó để làm được điều này vì thủ tục của tòa án mang tính chất trang trọng hơn rất nhiều.

Nếu đơn đăng ký trợ cấp thất nghiệp của tôi bị từ chối và khiếu nại của tôi không thành công, tôi có thể làm gì?

Điều đầu tiên quý vị cần làm là cố gắng tìm việc. Quý vị quay trở lại làm một công việc ổn định càng sớm bao nhiêu càng tốt, cho dù quý vị có đáp ứng đủ yêu cầu nhận trợ cấp thất nghiệp hay không. Tuy nhiên, hãy đảm bảo rằng công việc quý vị sắp làm là phù hợp với mình trước khi quý vị đồng ý làm việc, bởi vì nếu quý vị nghỉ việc thì quý vị có thể bị từ chối nhận trợ cấp thất nghiệp.

Trong một số trường hợp, nếu đơn đăng ký nhận trợ cấp thất nghiệp của quý vị bị từ chối do quý vị đã nghỉ việc mà không có lý do chính đáng hoặc bị sa thải vì cố ý vi phạm nội quy, quý vị có thể đáp ứng yêu cầu được nhận trợ cấp nếu quý vị có được một công việc mới và kiếm được cao gấp 6 lần mức trợ cấp theo tuần (là khoản trợ cấp thất nghiệp quý vị có thể được nhận mỗi tuần). Ví dụ, nếu mức trợ cấp tuần của quý vị là 200USD, quý vị có thể đáp ứng yêu cầu được nhận trợ cấp nếu quý vị có việc mới và kiếm được 1.200 USD. Nếu được như vậy, những lý do quý vị mất việc trước đây sẽ không còn cản trở quý vị nhận trợ cấp thất nghiệp nữa. Tuy nhiên, quý vị vẫn có thể bị từ chối nhận trợ cấp thất nghiệp nếu quý vị không đưa ra được lý do chính đáng khi nghỉ việc lần thứ hai.

Tôi có thể được nhận lại vào chỗ làm cũ hay không nếu chủ sử dụng lao động sa thải tôi mà không có lý do chính đáng?

Nguyên tắc chung tại  bang Pennsylvania là hầu hết người lao động đều được coi là “người lao động tự phát”, và chủ sử dụng lao động có thể sa thải họ vì bất cứ lý do gì hoặc không vì lý do gì. Chỉ trong các trường hợp đặc biệt, người lao động mới có thể được nhận lại vào chỗ làm cũ. Một vài trường hợp đặc biệt để quý vị có thể được nhận lại vào chỗ làm cũ hoặc nhận lương chưa thanh toán nếu quý vị bị sa thải vì:

 • Lý do chủng tộc, giới tính, gốc gác, tôn giáo, tuổi tác, khuyết tật;
 • Quý vị đã tham gia vào hoạt động công đoàn;
 • Quý vị đã nộp đơn xin phá sản và bị khấu trừ lương theo án tòa;
 • Quý vị đã tham gia một hội thẩm đoàn hoặc đã thực thi một quyền hiến pháp;
 • Quý vị đã nộp đơn khiếu nại về trợ cấp, ví dụ như trợ cấp người lao động hoặc trợ cấp thất nghiệp, hoặc cố gắng thi hành luật lao động, ví dụ như luật về mức lương tối thiểu;
 • Quý vị vắng mặt vì lý do được ghi rõ trong Luật Nghỉ phép vì Lý do Gia đình và Sức khỏe, ví dụ như một thành viên trong gia đình quý vị hoặc chính quý vị có vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe

Nếu quý vị làm việc cho chính phủ, quý vị cũng có thể được bảo vệ nhờ các quy định về công chức. Nếu quý vị là thành viên công đoàn không còn trong thời kỳ thử việc, chủ sử dụng lao động của quý vị cũng có thể gặp vấn đề bất đồng mà quý vị có thể áp dụng để cố gắng quay trở lại làm việc nếu chủ sử dụng lao động không có lý do chính đáng khi sa thải quý vị. Tuy nhiên, việc quý vị được phép nhận trợ cấp thất nghiệp cũng không có nghĩa rằng quý vị đã có cơ sở pháp lý để được nhận lại vào làm chỗ cũ.


LƯU Ý. 

Luật lệ thường hay thay đổi. Tùy từng trường hợp khác nhau. Hướng dẫn này chỉ nhằm mục đích cung cấp cho quý vị các thông tin chung nhất và không nhằm tư vấn pháp lý cho trường hợp cụ thể của quý vị.

Vui lòng sử dụng có chọn lọc các thông tin trong hướng dẫn này do luật pháp luôn thay đổi và những thông tin này có thể không phản ánh chính xác những thay đổi về luật đã diễn ra sau khi biên soạn và phát hành tài liệu này.

Pennsylvania Legal Aid Network, Inc.
118 Locust Street
Harrisburg, PA 17101
(800) 322-7572

www.PALegalAid.net


Sửa đổi tháng 8/14. Ấn phẩm này do Hiệp hội Dịch vụ Pháp lý Địa phương chỉnh sửa và được Mạng lưới Hỗ trợ Pháp lý bang Pennsylvania ban hành.

Back to top