Quyền Hủy bỏ một số Hợp đồng

Information

THÔNG THƯỜNG, QÚY VỊ không có quyền hủy hợp đồng. Một khi quý vị ký hợp đồng, quý vị đã bị ràng buộc bởi hợp đồng đó. Do hầu hết các loại hợp đồng không hủy được nên quý vị đừng bao giờ ký một hợp đồng mà chưa tham khảo mức giá tốt nhất cũng như dành thời gian xem xét thật kỹ. Hãy luôn đọc hợp đồng trước khi ký. Hãy đặt câu hỏi về bất kỳ điều khoản nào quý vị không hiểu hoặc không đồng ý.

Có hay không những loại hợp đồng có thể hủy được?

Luật quy định quý vị có quyền hủy một số loại hợp đồng trong thời hạn vài ngày sau khi ký. Các loại hợp đồng có thể hủy chủ yếu là:

  • Hợp đồng bán hàng tận nhà;
  • Một số hợp đồng sửa sang, cải tạo nhà cửa;
  • Hợp đồng liên quan đến cầm cố, thế chấp nhà cửa;
  • Hợp đồng với câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe, văn phòng phục hồi tín dụng, khu cắm trại chỉ dành cho thành viên đăng ký, nhà cho thuê phân chia theo thời gian; và
  • Một số hợp đồng với nhà môi giới cho vay.

Những hợp đồng bán hàng tận nhà loại nào có thể được hủy?

Quý vị có quyền hủy bỏ một hợp đồng mua hàng hóa và dịch vụ có trị giá hơn 25USD nếu hợp đồng đó được lập:

  • Sau khi người bán hàng ghé thăm nhà quý vị; hoặc
  • Tại bất kỳ địa điểm nào ngoài địa điểm kinh doanh thông thường của người bán hàng, ví dụ như một buổi tiệc tại nhà, một căn phòng thuê tại nhà trọ, hoặc một đợt bán hàng giảm giá trên xe tải ven đường. Quyền hủy hợp đồng dạng này cũng được áp dụng cho các hợp đồng được lập thông qua việc quý vị gọi điện thoại tại nhà.

Quý vị có quyền hủy những hợp đồng này kể cả khi quý vị đã liên hệ giao dịch lần đầu tiên, miễn là hợp đồng đó được ký kết tại nhà quý vị.

Tôi có cần lý do để hủy một hợp đồng bán hàng tận nhà?

Không. Quý vị có quyền hủy hợp đồng. Quý vị không cần phải có một lý do hợp lý, hoặc thậm chí không cần lý do nào cả.

Tôi có thể hủy một hợp đồng bán hàng tận nhà trong thời hạn nào?

Quý vị có thể hủy hợp đồng bán hàng tận nhà trước thời điểm nửa đêm của ngày làm việc thứ ba sau ngày quý vị ký hợp đồng.

Tôi có thể hủy một hợp đồng bán hàng tận nhà bằng cách nào?

Quý vị phải hủy hợp đồng bằng văn bản. Người bán hàng phải cung cấp cho quý vị một thông báo bằng văn bản, trong đó ghi rõ quyền lợi được hủy hợp đồng của quý vị, kèm theo hai bản sao của mẫu hủy hợp đồng. Nếu quý vị muốn hủy, quý vị có thể gửi thư hoặc tự tay mang nộp một mẫu hủy hợp đồng tới địa chỉ đã được cung cấp trước đó. Mẫu thứ hai quý vị có thể lưu lại. Nếu người bán hàng không đưa quý vị mẫu hủy hợp đồng, quý vị có thể tự viết đơn.

Nếu quý vị hủy hợp đồng qua đường thư từ, quý vị rất nên sử dụng dịch vụ gửi thư bảo đảm để có thể chứng minh được thời điểm gửi và người nhận bức thư đó.

Nếu người bán không thông báo cho quý vị bằng văn bản về quyền lợi được hủy hợp đồng và không cung cấp cho quý vị mẫu hủy hợp đồng khi quý vị ký hợp đồng, quý vị có thể hủy hợp đồng trong vòng ba ngày kể từ ngày người bán hàng cung cấp cho quý vị những văn bản đó.

Điều gì sẽ xảy ra sau khi tôi hủy một hợp đồng bán hàng tận nhà?

Nếu quý vị hủy một hợp đồng bán hàng tận nhà, người bán hàng phải hoàn lại tiền cho quý vị trong vòng 20 ngày. Sau đó, họ có quyền lấy lại hàng từ nhà quý vị. Nếu người bán hàng không lấy lại hàng trong vòng 20 ngày kể từ ngày quý vị thông báo hủy hợp đồng, quý vị có thể giữ hàng lại hoặc bỏ không dùng.

Những loại hợp đồng nào khác có thể được hủy bỏ?

Hầu hết các hợp đồng trả góp nhằm mục đích sửa sang lại nhà cửa đều có thể được hủy nếu chi phí theo hợp đồng nhiều hơn 500USD. Quyền được hủy hợp đồng này cũng được áp dụng ngay cả khi quý vị ký hợp đồng tại nơi làm việc của người bán hàng. Quý vị có quyền hủy hợp đồng trong vòng ba ngày làm việc (không tính ngày cuối tuần hoặc ngày lễ). Bên cạnh đó, quý vị có quyền hủy hợp đồng và được hoàn lại toàn bộ số tiền đã thanh toán trong vòng mười ngày kể từ ngày hủy hợp đồng nếu khối lượng công việc theo hợp đồng vẫn chưa được thực hiện trong vòng 45 ngày kể từ ngày bắt đầu hiệu lực của hợp đồng.

Để hủy hợp đồng, quý vị phải viết một thông báo gửi đến địa điểm làm việc của người bán hàng, nói rõ rằng quý vị sẽ hủy hợp đồng. Trong hợp đồng phải quy định rõ quý vị có quyền hủy hợp đồng. Nếu quý vị muốn hủy hợp đồng và hợp đồng không quy định rõ quyền hủy hợp đồng, hãy tới gặp luật sư.

Có thể hủy các hợp đồng bán hàng có vay hoặc trả góp có liên quan đến cầm cố, thế chấp nhà cửa trong vòng ba ngày làm việc. Quyền hủy hợp đồng này có thể áp dụng kể cả khi hợp đồng tín dụng được lập tại nhà quý vị, nhưng không áp dụng đối với trường hợp quý vị ký một thế chấp để chi trả tiền mua nhà hoặc xây nhà.

Bên cấp tín dụng phải cung cấp cho quý vị mẫu hủy hợp đồng và một thông báo bằng văn bản về quyền hủy hợp đồng của quý vị. Nếu quý vị hủy hợp đồng, trong vòng 20 ngày kể từ ngày nhận được thông báo hủy hợp đồng của quý vị, bên cấp tín dụng phải hoàn lại quý vị tất cả số tiền hoặc tài sản đã tạm ứng, và sau đó hủy thế chấp ngôi nhà của quý vị. Nếu quý vị cố gắng hủy hợp đồng nhưng bên cấp tín dụng không đồng ý, hãy tới gặp luật sư.

Có thể hủy Hợp đồng với câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe nếu hợp đồng đó có thời hạn ba tháng hoặc hơn. Quý vị có thể hủy trong vòng ba ngày làm việc. Quý vị cũng có thể hủy hợp đồng với câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe nếu:

  • Câu lạc bộ đó đã đóng cửa hơn 30 ngày, trừ khi câu lạc bộ cung cấp được một địa điểm khác tương đương trong vòng 20 dặm so với địa điểm ban đầu;
  • Quý vị phải di chuyển xa hơn 25 dặm so với câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe và không thể chuyển hợp đồng đến địa điểm thay thế tương đương trong vòng năm dặm tính từ nhà quý vị; hoặc
  • Quý vị qua đời hoặc bị tàn tật vĩnh viễn.

Nếu việc xây dựng câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe vẫn chưa hoàn thành tại thời điểm ký hợp đồng, quý vị cũng có thể hủy hợp đồng trong vòng ba ngày làm việc sau ngày mở cửa. Quý vị cũng có thể hủy hợp đồng nếu câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe không mở cửa.

Nếu quý vị hủy hợp đồng, câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe phải hoàn lại tiền cho quý vị theo tỉ lệ tương đương với số ngày chưa sử dụng, trong vòng 40 ngày kể từ ngày nhận được thông báo hủy hợp đồng.

Có thể hủy Hợp đồng phục hồi tín dụng trong thời gian trước nửa đêm của ngày thứ năm kể từ ngày ký hợp đồng.Các văn phòng phục hồi tín dụng là các tổ chức quảng cáo rằng họ có thể cải thiện được hồ sơ tín dụng của quý vị để quý vị có thể được cấp tín dụng. Rất nhiều trong số đó chỉ là lừa đảo.

Hợp đồng khu cắm trại dành cho thành viên đăng ký và nhà cho thuê chia theo thời gian có thể được hủy bỏ trong vòng năm ngày kể từ ngày ký hợp đồng. Bên cạnh đó, trong trường hợp quý vị yêu cầu được nhận một thông báo chào bán công khai (POS) về khu nhà, nếu không thể cung cấp bản POS trong vòng 7 ngày trước khi ký hợp đồng, quý vị có thể hủy hợp đồng trong vòng bảy ngày kể từ ngày nhận được bản POS.

Một sốngười bán hàng đã sử dụng các chiến thuật áp lực cao để có thể thu hút được nhiều người đăng ký thành viên khu cắm trại và thuê nhà theo thời gian.

Có thể hủy một số hợp đồng với nhà môi giới cho vay trong vòng năm ngày kể từ ngày ký hợp đồng. Nhà môi giới cho vay là những người luôn hứa hẹn sẽ thu xếp, cố gắng thu xếp việc cấp tín dụng, hoặc tư vấn người đi vay về xin cấp tín dụng với một mức phí nhất định. Một số người làm môi giới cho vay lấy phí rất cao và đưa cả những chi phí ẩn vào hợp đồng.


LƯU Ý. 

Luật lệ thường hay thay đổi. Tùy từng trường hợp khác nhau. Hướng dẫn này chỉ nhằm mục đích cung cấp cho quý vị các thông tin chung nhất và không nhằm tư vấn pháp lý cho trường hợp cụ thể của quý vị.

Vui lòng sử dụng có chọn lọc các thông tin trong hướng dẫn này do luật pháp luôn thay đổi và những thông tin này có thể không phản ánh chính xác những thay đổi về luật đã diễn ra sau khi biên soạn và phát hành tài liệu này.

Pennsylvania Legal Aid Network, Inc.
118 Locust Street
Harrisburg, PA 17101
(800) 322-7572

www.PALegalAid.net
 

 

Sửa đổi tháng 8/14. Ấn phẩm này do Hiệp hội Dịch vụ Pháp lý Địa phương chỉnh sửa và được Mạng lưới Hỗ trợ Pháp lý bang Pennsylvania ban hành.

Last Review and Update: Mar 08, 2023
Back to top