Điều Mọi Khách hàng Tiện ích Nên Biết

Authored By: Pennsylvania Legal Aid Network, Inc.

NẾU BẠN có những khiếu nại về dịch vụ tiện ích, hoặc nếu công ty quyết định ngắt dịch vụ của bạn, hoặc nếu công ty từ chối cung cấp dịch vụ cho bạn, thì các quy tắc của Ủy ban Tiện ích Công cộng Pennsylvania (PUC) có thể bảo vệ cho bạn. Điều này chỉ đúng nếu như công ty tiện ích của bạn thuộc thẩm quyền của PUC. Đa phần các công ty đều thuộc.

* Tập cẩm nang này chỉ nói đến các công ty tiện ích thuộc thẩm quyền của PUC.

Các Chương trình Hỗ trợ Khách hàng

Các công ty điện, khí đốt và một số công ty cấp nước có các Chương trình Hỗ trợ Khách hàng (CAPs). CAPs thì khả dụng cho các khách hàng có thu-nhập-thấp những người gặp phải khó khăn trong việc thanh toán toàn bộ hóa đơn hàng tháng của mình. Mặc dù CAP của mỗi công ty thì được gọi bằng các tên gọi khác nhau chẳng hạn như là ‘Mức giá CAP’, ‘CRP’, hoặc ‘Đúng-lịch’, mỗi chương trình đó đều cung cấp các giảm giá lên hóa đơn hàng tháng cũng như là bỏ qua khoản nợ trước đây nhằm đổi lấy việc khách hàng thanh toán thường xuyên hàng tháng. Hãy hỏi công ty của bạn xem liệu bạn có đủ tư cách nhận không.

Các gói cước thanh toán tiết kiệm

Các công ty tiện ích này phải cho phép bạn thanh toán hóa đơn của mình theo một gói cước tiết kiệm, để khoản thanh toán vào mùa đông của bạn sẽ không cao đến mức cực đoan trong khi các khoản thanh toán vào mùa hè của bạn thì lại thấp. Theo một gói cước tiết kiệm, các khoản thanh toán của bạn sẽ được lấy trung bình để cho khoản thanh toán hàng tháng là như nhau.

Bị Ngắt (Chấm dứt Dịch vụ)

Nếu bạn đã không thanh toán, hoặc nếu bạn chậm thanh toán cho các hóa đơn tiện ích của mình, thì công ty có thể ngắt dịch vụ cấp đến nhà bạn. Nhưng kể cả nếu như bạn không thể trả toàn bộ khoản còn nợ, thì bạn vẫn có thể làm một số bước để giữ được dịch vụ tiện ích của mình. Đây là một vài điều mà bạn nên biết.

Trước tiên...

Một công ty không thể cắt dịch vụ của bạn mà không có

  • một văn bản thông báo 10-ngày trước khi ngắt;
  • có nỗ lực đích thân liên lạc với bạn hoặc một người trưởng thành trong hộ gia đình của bạn ít nhất ba ngày trước khi ngắt;
  • có nỗ lực liên lạc với bạn hoặc một người trưởng thành trong hộ gia đình của bạn tại thời điểm ngắt. Trong thời gian từ Tháng Mười Hai đến hết Tháng Ba, nếu công ty đã không đích thân liên lạc trước khi chấm dứt dịch vụ, thì họ phải yết thị một thông báo ở nơi dễ thấy tại nhà của bạn thông báo rằng các tiện ích của bạn sẽ bị cắt trong thời hạn không ít hơn 48 giờ.

Thứ hai...

Bạn có thể tránh được việc bị cắt dịch vụ sau khi nhận được các thông báo này bằng cách liên lạc với công ty tiện ích theo số điện thoại trong thông báo. Bạn nên yêu cầu được thiết lập một thỏa thuận thanh toán để trả góp cho hóa đơn của mình. Thời hạn của thỏa thuận thanh toán thì theo luật định. Tuy nhiên công ty tiện ích được yêu cầu chỉ cung cấp cho bạn một thỏa thuận thanh toán cho cùng một món nợ. Sau khi bạn đã liên lạc với công ty tiện ích, nếu bạn nghĩ rằng công ty tiện ích không cung cấp các điều khoản thanh toán như pháp luật yêu cầu thì bạn có thể gọi miễn cước cho PUC qua số 1 (800) 692 7380. PUC có thể cung cấp cho bạn một thỏa thuận thanh toán được PUC ban hành bổ sung cho thỏa thuận được cung cấp bởi công ty.

Thứ ba...

Dịch vụ của bạn không thể bị ngắt nếu như bạn có thể cho thấy là bạn đã trả hóa đơn hoặc nếu như có sự bất đồng (tranh cãi) về hóa đơn. Nếu bạn không đồng ý với hóa đơn hay số ghi trên thang đo của bạn, thì bạn phải gọi hoặc viết thư cho công ty tiện ích và cho họ biết rằng bạn có tranh cãi về hóa đơn. Dịch vụ không thể bị ngắt cho đến khi vụ tranh cãi được giải quyết, miễn là bạn có thu xếp thanh toán cho bất kỳ phần nào bạn không có tranh cãi trong hóa đơn. Nhưng để bảo vệ cho các quyền của bạn, hãy liên lạc với PUC ngay lập tức nếu như bạn và công ty tiện ích của bạn không thể đồng thuận.

Nói một cách khác, nếu bạn không thể giải quyết tranh cãi giữa bạn với công ty tiện ích của mình, thì bạn có thể khiếu nại phi chính thức bằng cách gọi miễn cước cho PUC qua số (800) 692 7380 hoặc bằng cách gửi thư cho họ tại địa chỉ Phòng Các Dịch vụ Khách hàng, Ủy ban Tiện ích Công cộng Pennsylvania, Hộp thư bưu điện 3265, Harrisburg, PA 17120. Sử dụng số gọi miễn cước, trước khi bị chấm dứt dịch vụ, sẽ cung cấp cho bạn sự bảo vệ ngay lập tức chống lại việc ngắt dịch vụ.

Nếu bạn không thỏa mãn với quyết định cho khiếu nại không chính thức của mình, thì bạn có thể nộp một văn bản khiếu nại chính thức với PUC. Bạn sẽ nhận được một biểu khiếu nại chính thức từ PUC khi họ gửi cho bạn quyết định của họ về khiếu nại phi chính thức của bạn. Nếu không có, thì bạn có thể lấy biểu khiếu nại chính thức bằng cách liên lạc với PUC.

Các tiện ích của bạn không thể bị ngắt trong toàn bộ thời gian kể từ khi bạn cho công ty tiện ích của mình biết về sự bất đồng của bạn cho đến khi một quyết định sau cùng được thi hành, miễn là bạn có thu xếp thanh toán cho các phần mà bạn không tranh cãi trong (các) hóa đơn của bạn.

Thứ tư...

Dịch vụ của bạn không thể bị ngắt nếu như ai đó trong nhà bạn đang đau ốm nghiêm trọng hoặc có vấn đề y tế mà sẽ trở nên trầm trọng hơn nếu như bạn bị mất các dịch vụ tiện ích. Sau khi cho công ty biết về vấn đề sức khoẻ này, thì bạn phải nhanh chóng hành động để tìm được một bác sĩ hay y tá hành nghề và nhờ họ gọi hay gửi một thông báo đến cho công ty tiện ích về tình trạng sức khoẻ của người này. Điều này sẽ ngăn dịch vụ bị ngắt hoặc khôi phục lại dịch vụ đã bị cắt. Nhưng bạn vẫn phải thu xếp thanh toán cho bất kỳ hóa đơn tiện ích nào không bị tranh cãi mà bạn đã nhận được.

Nếu bạn nhận được thông báo rằng các tiện ích của bạn sẽ bị ngắt, hãy nhanh chóng hành động để bảo vệ các quyền của bạn. Có thể sẽ khó khăn khi khôi phục lại dịch vụ sau khi bị ngắt. Nếu bạn gặp phải vấn đề trong việc tự thân hành động hoặc nếu bạn cần một vài thông tin, thì hãy liên lạc với PUC, một luật sư riêng hoặc văn phòng Các Dịch vụ Pháp lý ở địa phương của bạn.

Trợ giúp thanh toán các hóa đơn tiện ích của bạn

Bạn có thể được giúp đỡ thanh toán các hóa đơn tiện ích của mình và các chi phí khác cho việc giữ ấm (ví dụ, quần áo ấm, máy sưởi, hoặc các sửa chữa cư gia cần thiết để giữ bạn được ấm) theo Chương trình Hỗ trợ Năng lượng cho Gia đình Thu nhập Thấp (LIHEAP). Bạn có thể đủ tư cách để được hoặc một phần hay tất cả ba chương trình năng lượng được vận hành bởi Sở Phúc lợi Công cộng Pennsylvania. Các chương trình này là Trợ cấp Tiền Hỗ trợ Năng lượng, Trợ cấp Khủng hoảng và Hỗ trợ Sửa chữa Chống chịu thời tiết Trợ cấp Khủng hoảng.

Để xin nhận hoặc để có thêm thông tin về LIHEAP, hãy liên lạc với Ban Hỗ trợ Địa hạt ở địa phương của bạn hoặc Chương trình Hành động Cộng đồng phục vụ cho khu vực của bạn.

Các Quỹ cho Lúc Gian nan

Mỗi công ty điện và khí đốt có một Quỹ cho Lúc Gian nan mà các khách hàng có thu-nhập-thấp có thể xin nhận để tránh bị ngắt dịch vụ hoặc để nối lại dịch vụ. Dù Quỹ cho Lúc Gian nan của mỗi công ty có thể được gọi tên khác nhau chẳng hạn như ‘Năng lượng Mỹ Kim’, ‘UESF’ hay ‘MEAF’, tất cả chúng đều được gây quỹ nhằm mục đích hỗ trợ cho các khách hàng có thu-nhập-thấp trong việc thanh toán để giữ các dịch vụ tiện ích. Hãy gọi cho công ty của bạn để xem liệu bạn có thuộc diện đủ tư cách không.

Trợ giúp giảm bớt hóa đơn của bạn

Chương trình Hỗ trợ Chống chịu thời tiết và Chương trình Giảm bớt Lượng sử dụng Cho Cư dân Thu nhập Thấp là các dịch vụ miễn phí cung cấp cho các khách hàng sử dụng tiện ích có thu nhập thấp thuộc diện đủ tư cách. Các dịch vụ được cung cấp có thể bao gồm một khảo sát năng lượng cư gia, các dịch vụ chống chịu thời tiết và giáo dục giúp giảm bớt lượng sử dụng. Hãy liên lạc với công ty tiện ích của bạn hoặc Chương trình Hành động Cộng đồng phục vụ cho khu vực của bạn để xin nhận hoặc để có thêm thông tin.

Nếu sự vụ của bạn liên quan đến việc bị đe dọa hay thực sự bị ngắt tiện ích, thì bạn nên liên lạc với PUC qua số (800) 692 7380. Nếu bạn có một vài vấn đề tiện ích khác mà bạn không thể giải quyết được với công ty (ví dụ, hóa đơn của bạn cao bất thường hoặc bạn không thể nhận được dịch vụ tiện ích), thì hãy gọi số (800) 782 1110. Nếu bạn cần hỗ trợ pháp lý, hãy liên lạc với văn phòng các dịch vụ pháp lý ở địa phương của bạn hoặc là một luật sư riêng. Văn phòng Biện sự cho Người tiêu dùng ở số (800) 684-6560, cũng có thể hỗ trợ cho bạn.

ĐÂY CHỈ LÀ một vài trong số các quyền bạn có với tư cách người tiêu dùng của các dịch vụ tiện ích.GHI NHỚ

Luật thường thay đổi. Mỗi vụ việc là khác biệt. Ấn bản nhỏ này chỉ nhằm cung cấp cho bạn thông tin chung và không phải để cung cấp lời khuyên pháp lý cụ thể cho bạn.

Vui lòng sử dụng những thông tin có trong tập sách nhỏ này một cách cẩn thận vì luật pháp liên tục thay đổi và thông tin có thể không phản ánh chính xác bất kỳ thay đổi nào trong luật xảy ra sau khi tập sách nhỏ này được tạo tác và xuất bản.

Tập đoàn Mạng lưới Hỗ trợ Pháp lý Pennsylvania.
118 Locust Street
Harrisburg, PA 17101
(800) 322-7572
www.PALegalAid.net

Ấn bản nhỏ về thông tin công cộng này được biên tập bởi Liên hiệp Các dịch vụ Pháp lý Cộng đồng dân cư và được xuất bản bởi Tập đoàn Mạng lưới Hỗ trợ Pháp lý Pennsylvania.

 

Last Review and Update: Feb 16, 2022
Back to top