PALawHelp.orgPALawHelp.org

Supplemental Security Income (SSI) (Zasiłki Uzupełniające)

Authored By: Social Security Administration
Read this in:
Arabic / العربية
Greek / Ελληνικά
English
Spanish / Español
Farsi / فارسی
French / Français
Haitian Creole / Kreyòl Ayisyen
Armenian / Հայերէն
Italian / Italiano
Korean / 한국어
Portuguese / Português
Russian / Pусский
Tagalog / Pilipino
Vietnamese / Tiếng Việt
Chinese / 中文

Niniejsza broszura wyjaśnia, czym jest Supplemental Security Income (SSI) (zasiłek uzupełniający), kto może go otrzymywać i jak należy się o niego ubiegać. Zawiera ona podstawowe informacje i jej zamierzeniem nie jest udzielenie odpowiedzi na wszystkie ewentualne pytania. Konkretne informacje o swoim własnym przypadku można uzyskać od przedstawiciela Urzędu Ubezpieczeń Społecznych.

Link: www.ssa.gov

Last Review and Update: Feb 10, 2016