Quý vị gặp sự cố về sản phẩm hoặc dịch vụ tài chính – consumerfinance.gov

Tìm hiểu về quy trình khiếu nại của Cục Bảo Vệ Tài Chính Người Tiêu Dùng (Consumer Financial Protection Bureau, CFPB) và cách gửi đơn khiếu nại đến CFPB. Khiếu nại của người tiêu dùng và phản hồi của các công ty cung cấp cho CFPB thông tin chi tiết về những khó khăn mà người tiêu dùng đang gặp phải với các sản phẩm và dịch vụ tài chính, cũng như cách các công ty phản hồi mối quan ngại của người tiêu dùng. Các khiếu nại hỗ trợ CFPB trong việc giám sát các công ty, thi hành luật tài chính tiêu dùng liên bang, đề xuất các quy tắc, phát hiện và đánh giá các vấn đề mới xuất hiện, đồng thời phát triển các công cụ giúp người tiêu dùng đưa ra quyết định tài chính sáng suốt. Để biết thêm thông tin về quy trình khiếu nại của CFPB, vui lòng truy cập http://consumerfinance.gov/complaint

Cục Bảo Vệ Tài Chính Người Tiêu Dùng (CFPB) là cơ quan chính phủ Hoa Kỳ chịu trách nhiệm đảm bảo các ngân hàng, bên cho vay và các công ty tài chính khác đối xử công bằng với quý vị. Tìm hiểu cách CFPB có thể trợ giúp quý vị tại https://www.consumerfinance.gov/about-us/.

Kết nối với chúng tôi: https://www.consumerfinance.gov/

 

Back to top