Ou gen pwoblèm ak yon pwodui oswa sèvis finansye – consumerfinance.gov

Aprann pwosesis plent CFPB a, ak kijan pou soumèt yon plent bay CFPB. Plent konsomatè yo ak repons konpayi yo bay CFPB enfòmasyon sou kalite defi konsomatè yo ap fè fas ak pwodwi ak sèvis finansye yo ak fason konpayi yo ap reponn enkyetid konsomatè yo. Plent yo sipòte travay CFPB a pou sipèvize konpayi yo, fè respekte lwa finansye federal pou konsomatè yo, pwopoze règ, detekte ak evalye pwoblèm k ap parèt yo, epi devlope zouti ki ede konsomatè yo pran desizyon finansye enfòme.

Pou plis enfòmasyon sou pwosesis plent CFPB a, vizite http://consumerfinance.gov/complaint

Biwo Pwoteksyon Finansye Konsomatè (CFPB), se yon ajans gouvènman ameriken ki asire ke bank, pretè, ak lòt konpayi finansye trete w jis. Aprann kijan CFPB ka ede w nan https://www.consumerfinance.gov/about-us/

 

Back to top