PALawHelp.orgPALawHelp.org

Tôi có nên nộp đơn tham gia SSI?

Authored By: Community Legal Services of Philadelphia
Read this in:
Arabic / العربية
English
Spanish / Español
Cambodian / Khmer
Russian / Pусский
Chinese / 中文

SSI (hay còn gọi là Thu Nhập An Sinh Bổ Sung) là khoản thanh toán tiền mặt hàng tháng cho những người cần tiền. SSI dành cho những người trên 65 tuổi và những người có khuyết tật nghiêm trọng ở mọi độ tuổi, bao gồm trẻ em.

Link: clsphila.org