Thủ Tục Kháng Cáo Cơ Quan Quản Lý Nhà Ở Công Cộng

Nhà Ở Công Cộng và Được Trợ Cấp– Thủ Tục Kháng Cáo 

Nếu quý vị đang sinh sống trong nhà ở hoặc căn hộ thuộc sở hữu của Cơ Quan Quản Lý Nhà Ở Công Cộng (PHA) hoặc có Phiếu Lựa Chọn Nhà Ở và nhận trợ cấp tiền thuê nhà do PHA quản lý hoặc nếu quý vị đã nộp đơn cho PHA để đăng ký ở nhà ở công cộng hoặc được trợ cấp, quý vị có quyền khiếu nại về các quyết định hoặc hành động do PHA thực hiện mà quý vị không đồng ý. Tên của các kháng cáo sẽ khác nhau tùy thuộc vào chương trình và phiên xét xử về khiếu nại, phiên xét xử không chính thức, hoặc phiên đánh giá không chính thức. Tất cả các kháng cáo đều phát sinh yêu cầu phiên xét xử, thường là bằng văn bản.

Tôi có thể nộp đơn kháng cáo khi nào?

Nói chung, quý vị có thể yêu cầu khiếu nại quyết định của Cơ Quan Quản Lý Nhà Ở được áp dụng riêng cho quý vị. Ví dụ: nếu quý vị cho rằng cách tính tiền thuê nhà quá cao, quý vị có thể yêu cầu xem xét lại cách tính đó với gia đình của mình trong đơn kháng cáo. Phổ biến (và quan trọng) nhất, quý vị có thể khiếu nại quyết định trục xuất khỏi nơi ở, ngừng cấp trợ cấp hoặc từ chối đơn đăng ký tham gia chương trình của quý vị từ Cơ Quan Quản lý Nhà Ở. Các chính sách chung áp dụng cho tất cả các đối tượng thường không thể bị kháng cáo.

 Tôi có thể yêu cầu kháng cáo theo cách nào?

Nếu Cơ Quan Quản lý Nhà Ở đề nghị chấm dứt trợ cấp hoặc từ chối đơn đăng ký của quý vị, quý vị nên tìm phần hướng dẫn kháng cáo trên thông báo đã được nhận. Yêu cầu kháng cáo phải bằng văn bản và phải bao gồm các thông tin sau:

  • Phần mô tả hành động hoặc quyết định của PHA mà quý vị không đồng ý;
  • Lý do quý vị không đồng ý với quyết định; và
  • Cách thức giải quyết vấn đề mà quý vị mong muốn.

Yêu cầu kháng cáo phải ngắn gọn. Ví dụ, “Tôi muốn khiếu nại quyết định chấm dứt hợp đồng thuê nhà của mình vì có một người cư trú trái phép trong căn hộ của tôi. Chỉ có những người được liệt kê trong hợp đồng thuê nhà đang sinh sống trong nơi ở của tôi. Tôi muốn cơ quan quản lý nhà ở thay đổi quyết định chấm dứt hợp đồng và cho phép gia đình tôi ở lại”.

Quý vị có thể mất quyền kháng cáo nếu quý vị trì hoãn việc này. Nếu quý vị đang kháng cáo một quyết định nào đó, hãy chú ý đến các hướng dẫn kháng cáo có trong thông báo được gửi tới quý vị. Các quy tắc rất đa dạng. Trong hầu hết các trường hợp, việc kháng nghị phải được thực hiện trong vòng mười ngày kể từ ngày thông báo về quyết định. Quý vị nên giữ một bản sao của yêu cầu kháng cáo. Nếu quý vị gửi đơn kháng cáo bằng tay, bản sao phải được đóng dấu ngày tháng để hiển thị thời điểm nó được nhận. Nếu đơn kháng cáo của quý vị được gửi qua đường bưu điện, quý vị nên chuẩn bị một bản sao của phong bì gửi đơn có ghi đúng địa chỉ và chính xác cước phí.

Tôi nên làm gì trước khi phiên xét xử diễn ra?

Thông thường, PHA sẽ có hồ sơ bằng văn bản liên quan đến việc kháng cáo. Quý vị có quyền xem hồ sơ và thông tin mà PHA đã có trước khi phiên xét xử diễn ra. Quý vị nên đề nghị một cuộc hẹn để kiểm tra hồ sơ người thuê nhà. Quý vị có quyền sao chép các tài liệu đã chọn và thường phải trả phí cho mỗi trang tài liệu.

Ngoài việc xem xét các tài liệu của cơ quan quản lý nhà ở, quý vị có thể xuất trình các tài liệu của riêng mình và kêu gọi các nhân chứng sở hữu thông tin về vấn đề quý vị đang kháng cáo. Ví dụ, nếu vấn đề liên quan đến việc có một người nào đó lưu trú tại nơi ở của quý vị, sẽ rất hữu ích nếu quý vị có thể xuất trình bản sao hợp đồng cho người đó thuê một tài sản ở địa điểm nào đó. Quý vị cũng nên cân nhắc về các nhân chứng có thông tin hữu ích trực tiếp có thể làm chứng tại phiên xét xử.

Với ví dụ được nhắc đến ở trên, người hàng xóm của quý vị thường xuyên đến nhà uống cà phê vào mỗi sáng có thể biết được những ai đang sống trong nơi ở của quý vị. Nếu quý vị muốn gửi bất kỳ tài liệu nào tại phiên xét xử, quý vị nên cung cấp cho PHA bản sao của các tài liệu trước phiên xét xử đó. Các tài liệu có thể bị bỏ qua nếu quý vị không thực hiện hành động này.

Tại phiên xét xử, quý vị có thể chọn một người hỗ trợ cho mình. Người đại diện có thể nhưng không nhất thiết phải là luật sư. Quý vị có thể nên tham khảo MidPenn Legal Services về điều kiện để nhận được tư vấn hoặc đại diện liên quan đến khiếu nại của quý vị hay không.

Cuối cùng, quý vị nên yêu cầu bản sao của thủ tục kháng cáo. Quy định về thủ tục phải được công bố. Quý vị nên tham khảo ít nhất một bản chính sách đã được công bố. Quý vị nên thực hiện việc này khi xem xét hồ sơ người thuê nhà của quý vị.

Tại phiên xét xử, điều gì sẽ xảy ra?

Các thủ tục cho mỗi phiên xét xử sẽ khác nhau, đây là lý do tại sao phải xem xét cẩn trọng chính sách đối với Cơ Quan Quản Lý Nhà Ở của quý vị. Hầu hết các phiên xét xử là không chính thức, và thường diễn ra trong phòng họp. Phiên xét xử được tiến hành bởi một viên chức xét xử hoặc ban hội thẩm. Công việc của viên chức là tiến hành phiên xét xử, giữ thái độ trung lập và sau đó đưa ra quyết định cấp hoặc từ chối đề nghị hỗ trợ mà quý vị yêu cầu dựa trên các thông tin được trình bày tại phiên xét xử.

Quan trọng, quý vị phải tôn trọng viên chức xét xử và lắng nghe hướng dẫn của họ về cách thức tiến hành phiên xét xử. Thông thường nhưng không phải trong mọi trường hợp, PHA sẽ trình bày lý lẽ của mình trước. Quý vị có thể phản đối bằng chứng do PHA cung cấp, ví dụ, nếu Cơ Quan Quản Lý Nhà Ở không chứng minh được một tài liệu liên có quan đến quý vị, hoặc nếu một người làm chứng không biết họ đang làm chứng về điều gì.

Quý vị cũng có quyền đặt câu hỏi cho các nhân chứng do Cơ Quan Quản Lý Nhà Ở mời đến. Viên chức của phiên xét xử sẽ cho quý vị biết khi nào quý vị có thể thực hiện quyền này. Quý vị nên thường xuyên chú ý đến viên chức đó trong suốt phiên xét xử, và đừng làm gián đoạn công việc của họ cũng như những người thuộc phí Cơ Quan Quản Lý Nhà Ở xuất hiện trong phiên xét xử.

Tương tự như vậy, viên chức sẽ cho quý vị biết khi nào đến lượt trình bày của quý vị, bao gồm việc trình bày về bất kỳ tài liệu nào quý vị có và cho phép nhân chứng mà quý vị đưa đến phiên xét xử đưa ra thông tin họ có về vấn đề liên quan. Người đại diện cho PHA sẽ có cơ hội chất vấn quý vị và các nhân chứng của quý vị.

Quý vị nên xác định được các quy tắc cần thiết cho vị trí của quý vị tại phiên xét xử. Các quy tắc hoặc thông tin hữu ích có thể được tìm thấy trong hợp đồng thuê nhà của quý vị, hoặc quý vị có thể yêu cầu xem lại các quy định trong sổ tay chính sách của Cơ Quan Quản Lý Nhà Ở hoặc từ các quy định và pháp luật hiện hành.

Điều gì sẽ xảy ra sau phiên xét xử?

Quý vị có quyền nhận được quyết định bằng văn bản thông báo về việc kháng cáo được chấp thuận hoặc bị từ chối cùng lý do chính thức của quyết định đó. Trong một số trường hợp, quý vị có thể có thêm các quyền khiếu nại và phần mô tả về các quyền đó phải có trong thông báo. Nếu không hài lòng với kết quả, quý vị có quyền phản đối vấn đề này trước tòa.


Tập sách thông tin này cung cấp các thông tin chung thay vì các lời khuyên pháp lý cụ thể. Tại thời điểm được soạn các thông tin này đều chính xác, tuy nhiên đối với các tình huống đặc biệt, quý vị cần đến các đánh giá riêng biệt và có thể tham khảo ý kiến luật sư. Tháng 6 năm 2011


MidPenn Legal Services phục vụ tại các quận Adams, Bedford, Berks, Blair, Centre, Clearfield, Cumberland, Dauphin, Franklin, Fulton, Huntingdon, Juniata, Lancaster, Lebanon, Mifflin, Perry, Schuylkill và York.

Last Review and Update: Jun 26, 2023
Back to top