Mọi người nên làm gì nếu họ nghĩ rằng họ có thể là nạn nhân của hành vi trộm cắp danh tính

Những kẻ lừa đảo cũng lợi dụng đại dịch bằng cách nộp đơn yêu cầu trợ cấp thất nghiệp gian lận, sử dụng thông tin cá nhân bị đánh cắp của những cá nhân không yêu cầu trợ cấp. Các khoản chi trả được thực hiện do những yêu cầu gian lận này đã vào tay những kẻ trộm cắp danh tính. Người đóng thuế nhận được Mẫu Đơn 1099-G không chính xác phải liên hệ với cơ quan tiểu bang ban hành để yêu cầu sửa đổi mẫu đơn. Nếu họ không thể nhận được mẫu đơn sửa đổi kịp thời từ các tiểu bang, họ vẫn nên khai thuế chính xác, và chỉ báo cáo lợi tức mà họ nhận được. Họ cần lưu lại bất kỳ tài liệu nào có liên quan đến nỗ lực để nhận được một mẫu đơn đã sửa đổi của họ từ cơ quan tiểu bang của mình.

Last Review and Update: May 16, 2023
Back to top