PENNSYLVANIA HIỆN ĐÃ BẮT ĐẦU TIẾP NHẬN ĐƠN YÊU CẦU HỖ TRỢ TỪ QUỸ TRỢ GIÚP DÀNH CHO CHỦ NHÀ

Quý vị có thể đủ điều kiện:

  • Nhận trợ giúp về các khoản thanh toán thế chấp hoặc thanh toán tiền thuê nhà để sở hữu, lên đến $30,000
  • Nhận trợ giúp về thuế tài sản, HOA hoặc Phí Chung Cư 
  • Nhận trợ giúp về Chi Phí Dịch Vụ Tiện Ích như Khí Đốt, Nước hoặc Điện

PAHAF Flyer

Back to top