NHIỀU NGƯỜI NHẬP CƯ CÓ THỂ ĐĂNG KÝ XIN HỖ TRỢ Y TẾ ĐỂ ĐIỀU TRỊ VIRUS CORONA

Virus Corona đang gây ảnh hưởng đến tất cả chúng ta. Chúng tôi nhận thấy mọi người đều cần được chăm sóc để đảm bảo sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng của mình. Nếu quý vị đủ điều kiện, hãy yêu cầu nhận hỗ trợ y tế để có thể bảo vệ sức khỏe của mình trong giai đoạn khủng hoảng này.

Hỗ Trợ Y Tế là gì?

Hỗ Trợ Y Tế là một chương trình bảo hiểm y tế miễn phí do bang Pennsylvania điều hành. Nó bao gồm chi phí khám bác sĩ, thuốc men, xét nghiệm y tế và nằm viện. Chương trình được cung cấp cho những người có thu nhập thấp. Nếu quý vị cần Hỗ Trợ Y Tế ngay lập tức vì cho rằng quý vị có thể đã nhiễm COVID-19, hãy ghi lại điều đó trong đơn đăng ký.

Hỗ Trợ Y Tế có chi trả phí xét nghiệm và điều trị COVID-19 không?

Có. Tất cả các chương trình Hỗ Trợ Y Tế của Pennsylvania, Hỗ Trợ Y Tế Khẩn Cấp và CHIP đều sẽ chi trả cho phí xét nghiệm COVID-19 mà không cần người bệnh đồng chi trả. Các chương trình cũng chi trả cho việc điều trị.

Có quy định nào dành cho người nhập cư có thể đăng ký xin Hỗ Trợ Y Tế không?

Có. Thông thường, những người nhập cư nhân đạo như người tị nạn và người di cư, những người đã có thẻ xanh hơn năm năm, và trẻ em dưới 21 tuổi “có mặt hợp pháp” và người lớn đang mang thai sẽ có thể nhận được Hỗ Trợ Y Tế.

Những người có tình trạng nhập cư khiến họ không đủ điều kiện được Hỗ Trợ Y Tế có thể được Hỗ Trợ Y Tế để điều trị tình trạng y tế khẩn cấp. Loại Hỗ trợ Y tế này được gọi là Hỗ Trợ Y Tế Khẩn Cấp. Ví dụ: một số người lớn mới nhận được thẻ xanh hoặc những người có tình trạng nhập cư tạm thời và những người không có bất kỳ tình trạng nhập cư hiện tại nào có thể nhận được Hỗ Trợ Y Tế Khẩn Cấp để điều trị tình trạng y tế khẩn cấp.

Tôi cần Hỗ Trợ Y Tế Khẩn Cấp.  Loại tình trạng y tế nào đáp ứng đủ điều kiện?

Tình trạng y tế khẩn cấp là tình trạng y tế có các triệu chứng nghiêm trọng, cần được chăm sóc y tế nhanh chóng và có thể dẫn đến tổn hại nghiêm trọng đến chức năng hoặc bộ phận của cơ thể nếu không được điều trị.  Ví dụ, bệnh thận giai đoạn cuối, ung thư, gãy xương và mang thai nguy cơ cao thường là được xem là các tình trạng y tế khẩn cấp.

COVID-19 là một tình trạng y tế khẩn cấp ở Pennsylvania.  Hỗ Trợ Y Tế Khẩn Cấp được Pennsylvania cung cấp để giúp xét nghiệm, chẩn đoán và điều trị COVID-19

Nếu tôi đủ điều kiện để đăng ký xin Hỗ Trợ Y Tế thì việc đăng ký đó có ảnh hưởng đến tình trạng nhập cư của tôi không?

Điều này rất khó có thể xảy ra. Việc đăng ký các chương trình hỗ trợ sau đây sẽ không gây ảnh hưởng đến tình trạng nhập cư của quý vị:

  • Hỗ Trợ Y Tế Khẩn Cấp
  • Hỗ Trợ Y Tế cho trẻ em dưới 21 tuổi hoặc người lớn mang thai.
  • Hỗ Trợ Y Tế hoặc Hỗ Trợ Y Tế Khẩn Cấp để xét nghiệm hoặc điều trị COVID.

Ngoài ra, việc đăng ký xin Hỗ Trợ Y Tế sẽ không gây ảnh hưởng đến tình trạng nhập cư nếu quý vị là người tị nạn, di cư, người sở hữu Visa loại T, người bảo lãnh VAWA, Vị Thành Niên Nhập Cư Đặc Biệt hoặc người sở hữu Visa loại U.  Nếu quý vị có thẻ xanh, quý vị có thể đăng ký Hỗ Trợ Y Tế mà không gặp phải bất kỳ rủi ro nào đối với việc gia hạn thẻ xanh và đơn xin nhập quốc tịch Hoa Kỳ của quý vị không thể bị từ chối do việc này. Nếu quý vị là công dân Hoa Kỳ, quý vị sẽ không thể bị tước quyền công dân do đăng ký xin Hỗ Trợ Y Tế.

Tôi có cần phải chứng minh tình trạng nhập cư của mình khi nộp đơn đăng ký xin Hỗ Trợ Y Tế không?

Quý vị chỉ phải thực hiện điều này khi đang yêu cầu Hỗ Trợ Y Tế không khẩn cấp cho bản thân. Nếu quý vị yêu cầu nhận Hỗ Trợ Y Tế Khẩn Cấp cho bản thân, quý vị sẽ không cần cung cấp bất kỳ thông tin nào về tình trạng nhập cư của mình. Nếu quý vị đăng ký xin Hỗ Trợ Y Tế cho các thành viên khác trong gia đình của mình, quý vị sẽ không cần cung cấp bất kỳ thông tin nào về tình trạng nhập cư của bản thân.

Nếu tôi nộp đơn đăng ký xin Hỗ Trợ Y Tế, thông tin của tôi có được bảo mật không?

Chương trình Hỗ Trợ Y Tế có các quy định bảo mật rất nghiêm ngặt. Thông tin quý vị cung cấp trong đơn đăng ký Hỗ Trợ Y Tế sẽ chỉ được sử dụng để xác định tính hợp lệ cho việc nhận Hỗ Trợ Y Tế và để đảm bảo những người đủ điều kiện có thể nhận và sử dụng các phúc lợi Hỗ Trợ Y Tế của họ.

Điều gì xảy ra nếu tôi không được Hỗ Trợ Y Tế hoặc không có bất kỳ bảo hiểm y tế nào khác?

Các phòng khám sức khỏe cộng đồng, trung tâm y tế đủ tiêu chuẩn liên bang và phòng cấp cứu của bệnh viện phải cung cấp dịch vụ chăm sóc cho những người không có bảo hiểm bất kể tình trạng nhập cư của họ.  Quý vị có thể tìm kiếm các phòng khám sức khỏe cộng đồng tại đây.

Xét nghiệm COVID-19 được cung cấp cho tất cả những người không có bảo hiểm. Hãy liên hệ với phòng khám địa phương của quý vị để tìm hiểu xem họ có đang thực hiện xét nghiệm COVID-19 hay không. Tại Philadelphia, hãy liên hệ với Đường dây trợ giúp của Bộ Y Tế Công Cộng Philadelphia theo số 1-800-722-7112 để biết thông tin về việc xét nghiệm.

Last Review and Update: Feb 22, 2023
Back to top