CLS Cung Cấp Trợ Giúp Pháp Lý Cho Các Vấn Đề Ảnh Hưởng Đến Các Cá Nhân LGBTQ+

Community Legal Services (CLS) hỗ trợ pháp lý miễn phí về các vấn đề dân sự cho cư dân có thu nhập thấp tại Philadelphia. Chúng tôi là những người ủng hộ mạnh mẽ cho khách hàng của mình, bao gồm các cá nhân LGBTQ+, khi họ phải đối mặt với nguy cơ mất nhà cửa, thu nhập, chăm sóc sức khỏe, và thậm chí cả gia đình của họ. Chúng tôi giải quyết các vấn đề pháp lý bao gồm trục xuất, tịch thu tài sản thế chấp, xóa án tích, chương trình Medicaid, chương trình Phiếu Thực Phẩm và các phúc lợi công cộng khác, SSI, việc làm, các vấn đề về tiện ích và nhà ở cho những người là nạn nhân bạo lực gia đình hoặc tấn công tình dục.

 

Chúng tôi cũng giải quyết các vấn đề có ảnh hưởng cụ thể đến các cá nhân LGBTQ+. 

Công việc này bao gồm:

 

  • Chống lại sự phân biệt đối xử tại nơi làm việc khi mọi người bị phản đối do khuynh hướng tình dục hoặc bản dạng giới của họ.

 

  • Hỗ trợ và cung cấp các dịch vụ pháp lý toàn diện cho thanh niên LGBTQ+ dễ bị tổn thương đang phải đối mặt với tình trạng vô gia cư. Hỗ trợ các lợi ích công cộng, xóa án tích, và các công việc khác.

 

  • Giúp mọi người có cơ hội thứ hai. Các thành viên của cộng đồng LGTBQ+ có nhiều khả năng bị hình sự hóa, đối mặt với tình trạng vô gia cư, buôn bán tình dục và các nguy cơ khác. Tại nhiều lĩnh vực hoạt động của chúng tôi, trong đó bao gồm Bộ Phận Việc Làm và Dự Án Tư Pháp cho Thanh Niên, CLS cung cấp trợ giúp pháp lý để khách hàng có thể vượt qua.

 

  • Hỗ trợ những người chuyển giới* đã được thay đổi tên/giới tính một cách hợp pháp, nhưng hồ sơ tội phạm được lưu với tên/giới tính được chỉ định của họ. Những hồ sơ này gây ra sự kỳ thị cho những khách hàng đang cố gắng có được việc làm, nhà ở hoặc cơ hội giáo dục. Họ cũng vô tình bỏ qua những người chuyển giới*, điều này có thể làm tăng thêm sự phân biệt đối xử.

 

  • Xử lý trường hợp các cặp LGBTQ+, đặc biệt là những người chưa kết hôn, gặp vấn đề với các cơ sở chăm sóc dài hạn khi mối quan hệ của họ không được công nhận. Nhiều khách hàng LGBTQ+ của chúng tôi là người lớn tuổi, đã chung sống với bạn đời của họ trong nhiều năm nhưng không kết hôn và một số thậm chí có thể chưa hoàn toàn công khai xu hướng tính dục. Chúng tôi có thể hỗ trợ giải quyết các tình huống trên để khách hàng có thể nhận được sự chăm sóc sức khỏe cần thiết và bảo vệ quyền lợi của họ.

 

  • Cung cấp tư vấn pháp lý bí mật cho các cá nhân LGBTQ+ về nhiều lợi ích công cộng và các vấn đề hỗ trợ y tế, bao gồm cả tác động của mối quan hệ đồng giới với các điều kiện nhận các lợi ích công cộng.

 

 

Nhận Trợ Giúp Pháp Lý!

 

Để tìm hiểu thêm về các vấn đề pháp lý mà chúng tôi đang giải quyết và để xem khả năng chúng tôi có thể

hỗ trợ vấn đề pháp lý cho quý vị, vui lòng truy cập vào website trực tuyến của chúng tôi tại

www.clsphila.org/get-help hoặc gọi một trong các số văn phòng của chúng tôi bên dưới.

 

Văn Phòng Trung Tâm Thành Phố:

1424 Chestnut St. | Philadelphia, PA 19102-2505 | Điện thoại: 215-981-3700  clsphila.org

 

North Philadelphia Law Center:

1410 West Erie Ave. | Philadelphia, PA 19140-4136 | Điện thoại: 215-227-2400

 

 

Last Review and Update: Oct 04, 2022
Back to top