PALawHelp.orgPALawHelp.org

Bạo Lực Gia Đình Có Phải Là Vấn Đề Đối Với Quý Vị?

Authored By: Community Legal Services of Philadelphia
Read this in:
English
Spanish / Español
Russian / Pусский
Chinese (Traditional) / 中文

 

Quý vị cần trợ giúp về

vấn đề phúc lợi?

 

Thông tin liên hệ:

 

Community Legal Services

North Philadelphia Law Center

1410 West Erie Avenue

Philadelphia, PA 19140

(215) 227-2400

 

Trung Tâm Hỗ Trợ Pháp Lý Philadelphia

718 Arch Street, Suite 300N

Philadelphia, PA 19106-1535

(215) 981-3800

Quý Vị Có Thể Được Miễn Trừ Các Quy Định Của Phòng Phúc Lợi Với Lý Do Bạo Lực Gia Đình

 

Nếu quý vị muốn miễn quy tắc phúc lợi do bạo lực gia đình, hãy điền vào biểu mẫu đính kèm và đưa nó cho nhân viên phụ trách của quý vị.

 

Các quy tắc có thể được miễn (miễn trừ) bao gồm:

 

• Hợp Tác Cấp Dưỡng Nuôi Con

• Giới Hạn Thời Gian

• Yêu Cầu Công Việc

• Quy Tắc Dành Cho Phụ Huynh Thanh Thiếu Niên

• Các Quy Tắc Phúc Lợi Khác

 

Quý vị có thể được miễn trừ vì nạn bạo lực gia đình vào thời điểm hiện tại, trong quá khứ, hoặc nguy cơ xảy ra bạo lực gia đình trong tương lai.

 

 

 

 

 

 

 


Community Legal Services of Philadelphia

Văn phòng Trung tâm Thành phố:
1424 Chestnut St. | Philadelphia, PA 19102-2505 | Điện thoại: 215-981-3700      clsphila.org

North Philadelphia Law Center:
1410 West Erie Ave. | Philadelphia, PA 19140-4136 | Điện thoại: 215-227-2400

Last Review and Update: Aug 27, 2021