PALawHelp.orgPALawHelp.org

Làm Thế Nào Để Khởi Kiện Tại Văn Phòng Thẩm Phán Sơ Thẩm Cấp Quận

Authored By: MidPenn Legal Services LSC Funded
Read this in:
English
Spanish / Español
Russian / Pусский
Chinese (Traditional) / 中文

GIỚI THIỆU

Tại Pennsylvania, người dân có thể khởi kiện các cá nhân hoặc doanh nghiệp bằng cách nộp đơn khiếu nại tại văn phòng của Thẩm Phán Sơ Thẩm Cấp Quận. Thẩm Phán Cấp Quận trước đây được gọi là Thẩm phán Tư pháp Cấp Quận hoặc Thẩm Phán Tòa Hòa Giải. Ưu điểm khi nộp đơn tại Thẩm Phán Cấp Quận là hệ thống có thể làm việc tốt mà không cần luật sư. Thẩm Phán Cấp Quận có thể xét xử các vụ án từ $8.000,00 trở xuống.

 

TÔI PHẢI KHỞI KIỆN TRONG BAO LÂU?

Nếu ai đó đã phá vỡ thỏa thuận và hiện đang nợ tiền quý vị, quý vị có thể khởi kiện cá nhân hoặc doanh nghiệp đó. Quý vị phải khởi kiện trong vòng 4 năm kể từ khi thỏa thuận bị phá vỡ. NẾU quý vị vô ý bị thương do vì lỗi thiếu trách nhiệm, quý vị sẽ có 2 năm để theo vụ kiện. Thiếu trách nhiệm có nghĩa ai đó phải thực hiện các nghĩa vụ hoặc thực hiện công việc nào đó theo một tiêu chuẩn hợp lý cho quý vị nhưng họ đã không làm như vậy. Một ví dụ về thiếu trách nhiệm là khi thợ sửa chữa đã không sửa xe của quý vị đúng cách. Có một vài trường hợp thời hạn được áp dụng ngắn hơn, ví dụ khi quý vị kiện một nhân viên, văn phòng hoặc cơ quản thuộc chính phủ. Quan trọng là quý vị phải tìm kiếm tư vấn pháp lý ngay lập tức nếu vụ việc có liên quan tới đối tượng như vậy.


TÔI NÊN NỘP ĐƠN Ở ĐÂU?

Quý vị có thể đưa vụ việc lên văn phòng Thẩm Phán Cấp Quận nơi người quý vị muốn khởi kiện sinh sống hoặc thường xuyên tiến hành công việc kinh doanh của họ. Thông thường, địa điểm này cũng sẽ gần nơi quý vị sinh sống. Tuy nhiên không phải mọi trường hợp đều như vậy. Nếu vụ việc đó chống lại một công ty hoặc một đảng phái chính phủ, quý vị cần phải lưu ý đến các quy tắc nơi nộp đơn khởi kiện. Thẩm Phán Cấp Quận sẽ có một bản sao của các quy tắc được áp dụng để xác định địa điểm nộp đơn khởi kiện. Quý vị yêu cầu được cung cấp và đọc chúng nếu quý vị không chắc chắn nơi nộp hồ sơ.


CHI PHÍ NỘP ĐƠN KHỞI KIỆN LÀ BAO NHIÊU?

Phí nộp đơn dao động từ $50,00 đến $110,00 tùy thuộc vào số tiền tương ứng với thiệt hại quý vị đang yêu cầu. NẾU quý vị thắng kiện, người quý vị khởi kiện, bị đơn, sẽ phải chi trả chi phí này. Quý vị có thể yêu cầu thủ tục miễn trả lệ phí (với tư cách người nghèo). Trong trường hợp đó, quý vị phải cung cấp cho Thẩm Phán Cấp Quận các thông tin cần thiết về thu nhập và chi tiêu của quý vị và yêu cầu miễn trả lệ phí nộp đơn. Nếu quý vị tìm hiểu về thủ tục miễn trả lệ phí và Thẩm Phán Cấp Quận từ chối, vui lòng liên hệ với MidPenn Legal Services. Dưới đây là một bản sao của đơn kiến nghị miễn trả lệ phí. Quý vị sẽ để trống mục "Đề Nghị" nhưng cần điền đầy đủ mẫu "Đơn đề nghị" và "Lời Khai".

**********************************


TÒA ÁN THỈNH CẦU PHỔ THÔNG CỦA QUẬN___________________, PENNSYLVANIA

Nguyên đơn


vs.Bị đơn

:
:
: STT
:
:
:
:
:
:

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THỰC HIỆN THEO THỦ TỤC MIỄN TRẢ LỆ PHÍ và BẢN TUYÊN THỆ

1. Tôi là ___________ (Nguyên đơn/Bị đơn) trong vụ kiện trên và vì điều kiện tài chính của tôi, tôi không thể trả lệ phí và chi phí truy tố hoặc bảo vệ hành động tố tụng.

2. Tôi không thể nhận kinh phí từ bất kỳ ai, kể cả gia đình và các cộng sự của tôi, để chi trả các chi phí kiện tụng.

3. Tôi cam đoan rằng thông tin trong Bản Tuyên Thệ đính kèm liên quan đến khả năng thanh toán phí và chi phí của tôi là đúng sự thật và chính xác.


VÌ VẬY, tôi đề nghị Tòa Án cho phép tôi tiến hành vụ việc được nêu trên theo nguyên tắc miễn trả lệ phí tố tụng.

____________________________
Nguyên đơn/Bị đơn
in hoặc điền tên của quý vị
địa chỉ
số điện thoại

**********************************


TÒA ÁN THỈNH CẦU PHỔ THÔNG CỦA QUẬN___________________, PENNSYLVANIA

Nguyên đơn


vs.Bị đơn

:
:
: STT
:
:
:
:
:
:

BẢN TUYÊN THỆ ỦNG HỘ ĐƠN YÊU CẦU
ĐỂ TIẾN HÀNH THEO THỦ TỤC MIỄN TRẢ LỆ PHÍ

1. Tôi là ___________ (Nguyên đơn/Bị đơn) trong vụ kiện trên và vì điều kiện tài chính của tôi, tôi không thể trả lệ phí và chi phí truy tố hoặc bảo vệ hành động tố tụng.

2. Tôi không thể nhận kinh phí từ bất kỳ ai, kể cả gia đình và các cộng sự của tôi, để chi trả các chi phí kiện tụng.

3. Tôi cam đoan rằng thông tin dưới đây liên quan đến khả năng thanh toán phí và chi phí của tôi là đúng sự thật và chính xác.

(a) Tên: _________________________________________
Địa chỉ: _______________________________________
_______________________________________
Số An sinh Xã hội: ___________________________

(b) Nếu quý vị hiện đang được tuyển dụng, hãy ghi rõ
Người sử dụng lao động: ______________________________________
Địa chỉ: ______________________________________
______________________________________
Tiền lương hoặc tiền công hàng tháng: ________________________
Loại công việc: ___________________________________

Nếu quý vị hiện đang thất nghiệp, hãy ghi rõ
Ngày làm việc cuối cùng: __________________________
Tiền lương hoặc tiền công hàng tháng: ________________________
Loại công việc: ___________________________________

(c) Thu nhập khác trong vòng mười hai tháng qua
Ngành nghề hoặc chuyên môn: __________________________
Tự kinh doanh khác: __________________________
Lợi nhuận:_______________________________________
Cổ tức:____________________________________
Lương hưu và trợ cấp hàng năm: ___________________________
Quyền lợi An Sinh Xã Hội: _________________________
Trợ cấp hỗ trợ: ______________________________
Trợ cấp cho người khuyết tật: ____________________________
Trợ cấp thất nghiệp và
Quyền lợi bổ sung:_______________
Trợ cấp cho người lao động: __________________________
Viện Trợ Của Chính Phủ: ______________________________
Khác: ________________________________________

(d) Các khoản đóng góp khác để hỗ trợ hộ gia đình
 (Vợ) (Chồng) Tên: __________________________
Nếu (chồng) (vợ) của quý vị đang được tuyển dụng, hãy ghi rõ
Người sử dụng lao động: _____________________________________
Tiền lương hoặc tiền công hàng tháng: ________________________
Loại công việc: __________________________________
Đóng góp nuôi dạy con cái: _______________________

(e) Tài sản sở hữu
Tiền Mặt: _________________________________________
Tài Khoản Vãng Lai: ______________________________
Tài Khoản Tiết Kiệm: _______________________________
Giấy Chứng Nhận Tiền Gửi: ___________________________
Bất Động Sản (bao gồm cả nhà): _____________________
Phương tiện cơ giới: Ngày ___________ Năm___________
Chi phí _________ Số tiền nợ_________
Cổ phiếu: trái phiếu: _________________________________
Khác: _______________________________________

(f) Các khoản nợ và nghĩa vụ
Thế Chấp: _____________________________________
Tiền Thuê: _________________________________________
Khoản Vay: ________________________________________
Chi Tiêu Hàng Tháng: _____________________________

(g) Những người phụ thuộc cần quý vị hỗ trợ
(Vợ)(Chồng) Tên: _________________________
Con, nếu có:
Tên: _____________________ Tuổi: ____________

4. Tôi hiểu rằng tôi có nghĩa vụ cập nhật liên tục điều kiện tài chính của tôi cho tòa án, điều này sẽ cho phép tôi thanh toán các chi phí phát sinh tại đây.

5. Tôi xác nhận rằng lời khai trong bản tuyên thệ này là đúng sự thật và chính xác. Tôi hiểu rằng những lời khai gian dối ở đây sẽ phải chịu các hình phạt của 18 Pa. C.S. 4909, liên quan đến các hành vi gian dối trước cơ quan chức năng.

Ngày: _________________ ________________________
Người nộp đơn

**********************************


LÀM THẾ NÀO ĐỂ BẮT ĐẦU VỤ KIỆN?

Giấy tờ quý vị nộp, với tư cách là nguyên đơn, để bắt đầu vụ kiện được gọi là đơn khiếu nại. Thẩm Phán Cấp Quận sẽ cung cấp cho quý vị một mẫu đơn khiếu nại. Bản sao của đơn khiếu nại có thể được xem tại đây.

1. Điền tên và địa chỉ của quý vị vào mục Nguyên Đơn. Nó nằm ở góc trên bên phải, ngay bên dưới dòng chữ Khiếu Nại Dân Sự.

2. Điền tên và địa chỉ của người quý vi đang khởi kiện vào mục được đánh dấu (Các) Bị Đơn.

3. Điền số tiền quý vị cho rằng bị đơn đang nợ mình vào chỗ trống được cung cấp trong phần bắt đầu bằng "CHO BỊ ĐƠN:".

4. Điền lý do quý vị khởi kiện vào phần trống ở giữa trang. Ví dụ:

a. Bị đơn đồng ý trả cho tôi $300,00 để sơn phòng khách của mình. Anh ấy/Cô ấy chưa trả tiền cho tôi.

b. Bị cáo và tôi cùng cư trú với nhau được 3 năm. Hiện nay, Anh ấy/ Cô ấy từ chối đưa TV và VCR của tôi trị giá $500,00.

c. Bị cáo đã làm hỏng chiếc xe đang đậu của tôi và gây thiệt hại trị giá $750,00.

5. Ký tên vào đơn khiếu nại nơi có ghi "Chữ Ký Của Nguyên Đơn hoặc Đại Diện Được Ủy Quyền." Khi quý vị ký tên, đồng nghĩa với việc quý vị tuyên bố nội dung trong đơn khiếu nại đúng với sự thật quý vị biết.


LÀM THẾ NÀO ĐỂ BỊ ĐƠN BIẾT VỀ ĐƠN KHIẾU NẠI?

Sau khi quý vị nộp đơn khiếu nại, Thẩm Phán Cấp Quận sẽ tống đạt nó cho bị đơn, thông qua một nhân viên hoặc qua đường bưu điện. Vì quý vị sẽ phải trả phí dịch vụ, quý vị có thể yêu cầu thực hiện qua đường bưu điện vì cách thức này rẻ hơn dù sẽ mất nhiều thời gian hơn. Ngay cả khi đơn yêu cầu miễn trả lệ phí được chấp thuận, quý vị vẫn phải trả tiền để bị đơn nhận được đơn khiếu nại.


KHI NÀO PHIÊN XÉT XỬ DIỄN RA?

Ngày diễn ra phiên xét xử sẽ được Thẩm Phán Cấp Quận ấn định. Quý vị và bị đơn sẽ nhận được một thông báo bằng văn bản về ngày xét xử. Phiên tòa phải được ấn định không sớm hơn 12 ngày và không quá 60 ngày sau khi nộp đơn khiếu nại. Quý vị có thể yêu cầu hoãn phiên xét xử. Tuy nhiên, không có gì đảm bảo yêu cầu đó sẽ được chấp nhận. Quý vị không nên cho rằng nó sẽ được chấp nhận. Quý vị nên sẵn sàng tham gia phiên xét xử vào ngày đã được Thẩm Phán Cấp Quận chỉ định.


 

 

TẠI PHIÊN XÉT XỬ, ĐIỀU GÌ SẼ XẢY RA?

Tại phiên xét xử, nguyên đơn sẽ là người trình bày lời khai đầu tiên. Quý vị có thể làm chứng và có nhân chứng. Bị đơn và các nhân chứng của họ sẽ làm chứng sau khi phía quý vị trình bày vụ việc.

Quý vị phải mang theo tất cả các tài liệu quan trọng đối với vụ kiện đến. Thẩm Phán Cấp Quận sẽ chỉ xem xét các tài liệu được trình bày tại phiên xét xử. Quý vị sẽ có cơ hội đặt câu hỏi cho nhân chứng của mình. Quý vị cũng có thể đặt câu hỏi cho bị cáo và các nhân chứng của họ. Thẩm Phán Cấp Quận có thể hỏi tất cả các nhân chứng vào bất kỳ thời điểm nào. Thẩm Phán Cấp Quận sẽ quyết định xem liệu có chấp nhận một số bằng chứng nếu một bên phản đối điều đó.

Quý vị có quyền nhận trát đòi hầu tòa từ Thẩm Phán Cấp Quận. Trát đòi hầu tòa yêu cầu một nhân chứng đến phiên xét xử ngay cả khi người đó không muốn đến. Trát đòi hầu tòa cũng có thể yêu cầu nhân chứng mang theo các tài liệu cần thiết liên quan làm bằng chứng cho vụ kiện của quý vị. Quý vị cần nhận trát đòi hầu tòa càng sớm càng tốt để đảm bảo rằng các nhân chứng nhận được chúng kịp thời cho phiên xét xử. Quý vị có thể muốn nhận trát đòi hầu tòa đối với những người đã thấy những gì đã xảy ra nhưng phải làm việc và có thể không được nghỉ việc cho phiên xét xử. Ví dụ về một người quý vị muốn có trát đòi hầu tòa, là một người thợ máy có thể làm chứng rằng việc sửa chữa do bị đơn thực hiện đã không được thực hiện đúng cách. Trát đòi hầu tòa được tống đạt cho nhân chứng bởi một người trưởng thành không thuộc bất kỳ bên nào. Sau đó, người tống đạt trát đòi hầu tòa sẽ điền vào mặt sau của trát đòi hầu tòa và tuyên thệ rằng anh ta/cô ta đã thực hiện việc tống đạt.


BỊ ĐƠN CÓ THỂ KHỞI KIỆN TÔI VÀO CÙNG MỘT THỜI ĐIỂM KHÔNG?

Nếu bị đơn có yêu cầu chống lại quý vị với cùng một vụ việc, họ có thể nộp đơn phản tố. Một số ví dụ về yêu cầu phản tố là:

a. Kỹ năng sơn kém cỏi, do đó quý vị đã làm vỡ một cửa sổ khiến anh ấy/cô ấy phải trả $50,00 để thay thế.

b. Quý vị đã lấy lò vi sóng của anh ấy/cô ấy khi rời đi và nó trị giá $200,00

c. Xe của quý vị đậu ở giữa đường vào ban đêm và dẫn tới xe của anh ấy/cô ấy bị hư hỏng, thiệt hại tới $2000,00.

Bị đơn có thể nộp đơn phản tố trong vòng năm ngày trước phiên xét xử. Quý vị sẽ được thông báo NẾU bị đơn nộp đơn phản tố. Thẩm Phán Cấp Quận sẽ xem xét trường hợp cả hai đều yêu cầu bồi thường tại phiên xét xử.

Quý vị nên lưu ý rằng những tuyên bố bằng văn bản từ người không tham gia phiên xét xử có thể không được Thẩm Phán Cấp Quận xem xét. Trường hợp ngoại lệ là anh/cô ấy sẽ cân nhắn một hóa đơn, một chi phí ước tính, biên lai hoặc bảng sao kê tài khoản, được lập trong quá trình kinh doanh bình thường. Ví dụ, nếu quý vị phải thay cửa sổ, quý vị có thể xuất trình biên lai làm bằng chứng về những thiệt hại đó.

Việc trình bày vụ án của quý vị thực sự là vấn đề thông thường. Quý vị nên lập một dàn ý bằng văn bản để sử dụng tại phiên xét xử để đảm bảo chắc chắn đã hỏi tất cả các vấn đề và trình bày tất cả các bằng chứng mà quý vị muốn Thẩm Phán Cấp Quận xem xét.

Sau khi lắng nghe tất cả các lời khai, Thẩm Phán Cấp Quận sẽ quyết định vụ án. Thẩm phán có thể đưa ra quyết định ngay tại tòa án sau khi tất cả các bằng chứng được thu thập.  Nếu thẩm phán không thực hiện điều này, quyết định phải được đưa ra trong vòng 5 ngày và một bản sao của quyết định phải được gửi cho mỗi bên.


TÔI CÓ THỂ KHÁNG CÁO KHÔNG?

Quý vị có quyền kháng cáo một quyết định quý vị không đồng ý. Quý vị nên tham khảo ý kiến luật sư trước khi kháng cáo. Đơn kháng cáo phải được nộp trong vòng 30 ngày kể từ ngày quyết định. Ngày quyết định là ngày diễn ra phiên xét xử hoặc nếu đó là một quyết định bằng văn bản thì đó là ngày trên quyết định bằng văn bản. Để tránh các vấn đề phát sinh, tốt nhất quý vị nên nộp đơn kháng cáo trong vòng 30 ngày kể từ ngày diễn ra phiên xét xử.


PHÁN QUYẾT ĐƯỢC THỰC HIỆN NHƯ THẾ NÀO?

Nếu quý vị thắng kiện và không có kháng cáo nào được thực hiện sau 30 ngày, bị đơn sẽ phải trả cho quý vị số tiền theo phán quyết. NẾU không, quý vị có quyền nhờ đến sự hỗ trợ của Văn Phòng Thẩm Phán Cấp Quận trong việc yêu cầu bị đơn thực hiện nghĩa vụ. Quý vị chỉ cần đến văn phòng và yêu cầu phát quyết được thực hiện. Quý vị phải yêu cầu việc này trong vòng 5 năm kể từ ngày có phán quyết, nếu không quý vị sẽ không thể nhận trách nhiệm tài chính từ bị đơn theo cách này.

Thẩm Phán Cấp Quận sẽ giao lệnh cho cảnh sát trưởng hoặc một cảnh sát viên, sẽ tống đạt lệnh đó cho bị đơn. Vào thời điểm lệnh được tống đạt, cảnh sát trưởng hoặc cảnh sát viên sẽ liệt kê các tài sản bị phát mãi của bị đơn. Số tiền phát mãi sẽ được dùng để trả chi phí mua bán và số tiền mà bị đơn nợ quý vị.

Tài sản mà Thẩm Phán Cấp Quận ra lệnh phát mãi không bao gồm bất động sản. Nếu quý vị biết hoặc tin rằng bị đơn sở hữu bất động sản, quý vị nên thông báo với Thẩm Phán Cấp Quận mà quý vị mong muốn sẽ tham gia đưa ra phán quyết tại Tòa Án Thỉnh Cầu Phổ Thông của Quận. Thẩm phán sẽ cung cấp các giấy tờ quý vị cần nộp cho Cán Bộ Đầu Mối của Tòa Án Thỉnh Cầu Phổ Thông. Quý vị nộp các giấy tờ đó tại các quận nơi bị đơn sở hữu bất động sản. Điều này sẽ tạo ra quyền thế chấp đối với mảnh đất, do đó quý vị có thể bán nó để trả nợ.


MidPenn Legal Services cung cấp các thông tin hiện hành phù hợp cho việc khởi kiện tại các văn phòng thẩm phán quận tại PA. Khi cung cấp thông tin này, MidPenn Legal Services không đồng ý hay gợi ý rằng nó sẽ đại diện cho các cá nhân sử dụng thông tin kèm theo, MidPenn Legal Services cũng không chịu trách nhiệm về việc sử dụng sai thông tin. Thông tin này là chính xác tại thời điểm được soạn. MidPenn Legal Services không chịu trách nhiệm về tính chính xác hoàn toàn của thông tin này ngoài ngày nó được chuẩn bị. 

 

Last Review and Update: Apr 20, 2021