Cách khắc phục việc bị đánh cắp danh tính tư pháp trên Hồ Sơ của Cảnh Sát Bang Pennsylvania

Authored By: Community Legal Services of Philadelphia

"Đánh cắp danh tính tư pháp” là gì?

“Đánh cắp danh tính tư pháp” bắt đầu khi một người bị bắt nhưng lại cung cấp tên, ngày sinh và/hoặc

Số An sinh Xã hội của một người khác. Người có tên và các thông tin được

cung cấp theo cách giả mạo này cho cơ quan thực thi pháp luật (“nạn nhân của hành vi trộm cắp danh tính tư pháp”) sau đó sẽ phải mang theo

lý lịch tư pháp liên quan đến tất cả các vụ bắt giữ, kết án và lệnh tạm giam của người bị bắt (“kẻ đánh cắp danh tính”). 

 

Ví dụ: giả sử Sam Swindler, người đã từng có tiền án trộm cắp và hành hung,

bị bắt khi đang lái một chiếc xe hơi ăn trộm. Swindler khai với viên cảnh sát rằng tên của anh ta là Ira Innocent, người thực ra là anh trai của Swindler và chưa từng có tiền án tiền sự. Swindler cũng cung cấp ngày sinh của Innocent cho cảnh sát. Cuối cùng, cảnh sát, luật sư quận hoặc tòa án cũng xác định được rằng Swindler đã lấy tên của Innocent làm bí danh. Tuy nhiên, tên và ngày sinh của Innocent sẽ vẫn được lưu lại trong hồ sơ.  Khi một nhà tuyển dụng kiểm tra lý lịch của Innocent, hồ sơ về các vụ trộm, hành hung và bây giờ là trộm xe của Swindler sẽ chính là lý lịch tư pháp của Innocent theo ghi chép của Cảnh Sát Tiểu Bang.

 

Liệu Cảnh Sát Tiểu Bang có thể cung cấp hồ sơ chính xác cho một nạn nhân bị đánh cắp danh tính tư pháp không?

Họ có thể trong một vài trường hợp. Cảnh Sát Tiểu Bang được trang bị một chương trình máy tính sẽ sàng lọc lý lịch tư pháp của kẻ đánh cắp danh tính tư pháp khi chương trình này trả kết quả cho nhà tuyển dụng hoặc yêu cầu kiểm tra lý lịch khác về nạn nhân bị đánh cắp danh tính tư pháp. Nói cách khác, hồ sơ chính xác của nạn nhân sẽ được cung cấp nếu nạn nhân đã hoàn thành các thủ tục được mô tả dưới đây.

Cảnh Sát Tiểu Bang sẽ không sửa hồ sơ của một người trong các trường hợp sau.

  • Bản thân người đó đã bị bắt và/hoặc bị kết án ở Pennsylvania
  • Hành vi đánh cắp danh tính của người đó đã được hai hoặc nhiều người khác thực hiện.
  • Số An Sinh Xã Hội của người đó đã được sử dụng trong một vụ đánh cắp danh tính trước đó.
  • "Các trường hợp trùng hợp" khi hai người có cùng tên và ngày sinh hợp pháp.  Trường hợp này thường chỉ xảy ra đối với những cái tên rất phổ biến.

 

Nếu tôi là nạn nhân bị đánh cắp danh tính tư pháp ở Pennsylvania, tôi có thể làm gì để yêu cầu Cảnh Sát Tiểu Bang cung cấp lý lịch tư pháp của mình một cách chính xác?

Đầu tiên, quý vị phải chắc chắn rằng mình là một nạn nhân bị đánh cắp danh tính tư pháp. Quý vị có biết hồ sơ của mình tại Cảnh Sát Tiểu Bang

có những thông tin gì không? Nếu không, quý vị có thể yêu cầu nhận một bản sao trên trang web của Cảnh Sát Tiểu Bang với giá $10.00.

http://www.State Police.state.pa.us/patch/site/default.asp Quý vị cần có một bản sao hồ sơ Cảnh Sát Tiểu Bang không chính xác của mình để được sửa lại hồ sơ.

Last Review and Update: Oct 06, 2022
Back to top