Cabasho gudbi

Authored By: United States Department of Labor

Adiga (ama wakiilkaaga) waxaad xaq u leedahay inaad xarayso cabashada badbaadada iyo caafimaadka sirta ah oo aad codsato kormeerka OSHA ee goobtaada shaqada haddii aad aaminsantahay inay jirto khatar halis ah ama haddii aad u malaynayso in loo-shaqeeyahaagu aanu raacayn heerarka OSHA. Cabashada waa in sida ugu dhakhsaha badan loo xereeyaa ka dib marka la ogaado khatarta. Cabashada saxeexan waxay u badan tahay inay keento kormeer goobta ah.

Last Review and Update: Aug 25, 2023
Back to top