Złożyć skargę

Authored By: United States Department of Labor

Ty (lub Twój przedstawiciel) macie prawo złożyć poufną skargę dotyczącą bezpieczeństwa i zdrowia oraz zażądać inspekcji OSHA w swoim miejscu pracy, jeśli uważasz, że istnieje poważne zagrożenie lub jeśli uważasz, że Twój pracodawca nie przestrzega standardów OSHA. Reklamację należy zgłosić możliwie jak najszybciej po zauważeniu zagrożenia. Podpisana reklamacja z większym prawdopodobieństwem zakończy się kontrolą na miejscu.

Last Review and Update: Aug 25, 2023
Back to top