PALawHelp.orgPALawHelp.org

Kháng Cáo Từ Tòa Án Tư Pháp Cấp Quận Như Thế Nào

Authored By: MidPenn Legal Services LSC Funded
Read this in:
English
Spanish / Español
Russian / Pусский
Chinese (Traditional) / 中文

Kháng Cáo Từ Tòa Án Tư Pháp Cấp Quận Như Thế Nào

Tác giả: MidPenn Legal Services

 

KHÁNG CÁO TỪ TÒA ÁN TƯ PHÁP CẤP QUẬN

Nếu bị thua trong vụ kiện tại Tòa Án Thẩm Phán Quận, quý vị có quyền nộp đơn kháng cáo lên Tòa Án Thỉnh Cầu Phổ Thông tại quận của quý vị. Vì thiếu nhân viên, quý vị có thể không nhận được người đại diện từ chương trình dịch vụ pháp lý địa phương. Tuy nhiên, quý vị có thể tự mình nộp đơn kháng cáo với sự trợ giúp của tập sách nhỏ này.

Các thông tin tại đây không thể cho quý vị biết về mọi thứ liên quan đến cách xử lý đơn kháng cáo. Nó chỉ mô tả các bước cần được thực hiện trong các trường hợp đơn giản nhất. Ngoài ra, mỗi Tòa Án Thỉnh Cầu Phổ Thông có "quy tắc địa phương" chỉ áp dụng trong khu vực quận riêng. Thông tin trong tập sách này không chứa các quy tắc địa phương đó.

Tuy nhiên rất khó để xử lý đơn kháng cáo mà không có luật sư. Sau khi đọc tập tài liệu này, quý vị có thể thấy rằng thủ tục tự xử lý đơn quá phức tạp. Trước khi đưa ra phán đoán đó, quý vị nên đọc toàn bộ tập sách này.

Quý vị chỉ nên nộp đơn kháng cáo nếu quý vị không đồng ý một cách chính đáng và hợp lý với quyết định của Thẩm Phán Quận. Nếu quý vị nộp đơn kháng cáo mà không có lý do chính đáng, quý vị có thể bị buộc phải trả phí cho luật sư của bên kia. Thêm vào đó, quyết định của Tòa Án Thỉnh Cầu Phổ Thông thậm chí có thể tệ hơn quyết định của Thẩm Phán Quận. Vì những lý do khác nhau, tốt nhất quý vị nên chấp nhận phán quyết của Thẩm Phán Quận, mặc dù quý vị có thể không đồng ý với phán quyết đó. Đôi khi, quý vị có thể giải quyết bằng cách đưa ra đề xuất cho phía bên kia. Quý vị cũng có thể yêu cầu Thẩm Phán Quận cho phép trả góp trong thời hạn lên tới một năm.

Tập sách nhỏ này chỉ giới thiệu các trường hợp quý vị người bị khởi kiện (Bị đơn) tại tòa án Thẩm Phán Quận. Nếu quý vị là người khởi kiện (Nguyên đơn), quý vị nên cần đến sự tư vấn của luật sư bởi thủ tục kháng cáo đến Tòa Án Thỉnh Cầu Phổ Thông quá phức tạp. Tập sách này không bao gồm các kháng cáo trong các vụ án hình sự hoặc trục xuất người thuê nhà. Nó chỉ giới thiệu các kháng cáo trong các vụ kiện dân sự liên quan đến tài chính.


ĐIỀU KHOẢN & THÔNG TIN QUAN TRỌNG

Người kháng nghị một quyết định được gọi là "Người kháng cáo." Người thuộc phía còn lại được gọi là "Bị cáo."

Quý vị nên chuẩn bị một vài bản sao của các tài liệu nộp lên tòa án, và giữ một bản sao cho hồ sơ riêng của quý vị.

Quý vị phải thường xuyên cung cấp hoặc gửi một bản sao của mọi tài liệu được nộp tòa án cho phía bên kia. Điều này được gọi là "tống đạt" giấy tờ cho phía bên kia.

Mọi giấy tờ cần phải rõ ràng. Quý vị nên in hoặc điền lại nội dung trong các tài liệu để đảm bảo chúng dễ đọc. Quý vị sẽ phải chuẩn bị một số bản sao theo nhiều mẫu của một số tài liệu; nếu vậy, hãy sử dụng máy đánh chữ hoặc nhấn mạnh.


GỬI ĐƠN KHÁNG CÁO

A. Thời Hạn

Quý vị phải nộp đơn kháng cáo trong vòng 30 ngày kể từ ngày Thẩm Phán Cấp Quận đưa ra quyết định, hay còn được gọi là "phán quyết". Thẩn Phán Quận thường đưa ra quyết định vào ngày diễn ra phiên xét xử, nhưng cũng có thể đưa ra quyết định trong vòng 5 ngày sau ngày phiên xét xử. Nếu quý vị không nhận được thông báo bằng văn bản về quyết định tại phiên xét xử hoặc trong vòng năm ngày sau phiên xét xử, quý vị nên liên hệ với Văn phòng Thẩm Phán Quận để đảm bảo rằng thông báo không được gửi tới địa chỉ không chính xác.

Thời hạn kháng cáo 30 ngày bắt đầu từ ngày phán quyết, không phải tính từ ngày nó được gửi hoặc ngày quý vị nhận được nó. Nếu ngày thứ 30 rơi vào Thứ Bảy, Chủ Nhật hoặc ngày lễ, quý vị có thể đến vào ngày hôm sau để nộp đơn kháng cáo tại Tòa Án Thỉnh Cầu Phổ Thông.

QUÝ VỊ PHẢI GỬI ĐƠN KHÁNG CÁO TRONG THỜI GIAN 30 NGÀY, NẾU KHÔNG QUYẾT ĐỊNH CỦA THẨM PHÁN QUẬN SẼ TRỞ THÀNH PHÁN QUYẾT CUỐI CÙNG VÀ VIỆC KHÁNG CÁO LÀ VÔ HIỆU.

Để đảm bảo an toàn, quý vị nên nộp đơn kháng cáo vài ngày trước khi hết thời hạn.
 

B. Thông Báo Kháng Cáo

Quý vị bắt đầu quy trình kháng cáo bằng cách điền vào biểu mẫu Thông Báo Kháng Cáo. Quý vị có thể lấy mẫu từ Cán Bộ Đầu Mối (thư ký bộ phận dân sự của Tòa Án Thỉnh Cầu Phổ Thông). Phụ Lục A thể hiện Thông Báo Kháng Cáo.

Một khi quý vị đã điền vào Thông Báo Kháng Cáo, quý vị phải nộp nó cho Cán Bộ Đầu Mối tại Tòa Án Thỉnh Cầu Phổ Thông nơi đặt trụ sở văn phòng của Thẩm Phán Quận.


C. Phí Nộp Hồ Sơ

Tòa Án Thỉnh Cầu Phổ Thông tính phí nộp đơn kháng cáo. Lệ phí khác nhau giữa các quận nhưng nằm trong khoảng $40 - $60. Văn phòng của Cán Bộ Đầu Mối có thể cung cấp thông tin về lệ phí quý vị phải trả.  Quý vị nên hỏi Cán Bộ Đầu Mối hoặc văn phòng dịch vụ pháp lý địa phương về các quy tắc địa phương có thể quý vị cần tuân theo về Đơn Yêu Cầu IFP.

Nếu thu nhập không đảm bảo, quý vị có thể yêu cầu tòa miễn trả lệ phí. Để thực hiện việc này, quý vị phải gửi một "Đơn Yêu Cầu Miễn Trả Lệ Phí ["IFP"] Đơn Yêu Cầu và Bản Tuyên Thệ "giống như đơn đính kèm trong Phụ Lục B của tập sách này. Quý vị sẽ để trống mục" Đề Nghị "nhưng cần điền đầy đủ "Đơn yêu cầu "và" Bản tuyên thệ ".

Cung cấp Đề nghị IFP, Đơn Yêu Cầu và Bản Tuyên Thệ cho Cán Bộ Đầu Mối cùng lúc quý vị nộp đơn kháng cáo. Quý vị nên tìm hiểu trong vài ngày tới liệu Tòa Án có chấp thuận Đơn Yêu Cầu IFP hay không. Nếu Đơn Yêu Cầu bị từ chối, quý vị sẽ phải trả phí nộp đơn hoặc đối mặt với khả năng đơn kháng cáo bị bác bỏ.


D. Tống Đạt Thông Tin Kháng Nghị

Sau khi đã nộp Thông Báo Kháng Cáo cho Cán Bộ Đầu Mối, quý vị phải cung cấp hoặc gửi một bản sao đơn đó cho cả Thẩm Phán Quận và Nguyên Đơn. Việc này được gọi là "tống đạt"Thông Báo Kháng Cáo. Việc này được gọi là "tống đạt" Thông Báo Kháng Cáo.

Đơn Kháng Cáo có một số bản sao. Khi quý vị nộp đơn kháng cáo, Cán Bộ Đầu Mối sẽ giữ một bản sao và trả lại cho quý vị tài liệu còn lại. Bản sao cuối cùng (có màu vàng cam) có dòng chữ "Bản sao được tống đạt cho Thẩm Phán Quận" ở dưới cùng. Quý vị phải đích thân mang đến văn phòng Thẩm Phán Quận, hoặc gửi đến đó bằng thư bảo đảm.

Lấy bản sao thứ hai đến cuối cùng (màu hồng) có dòng chữ "Bản sao được tống đạt cho Bị cáo" ở dưới cùng. Quý vị phải đưa trực tiếp văn bản này cho bên kia hoặc gửi bằng thư bảo đảm.

Bản sao màu vàng (được đánh dấu "Bản sao của Người kháng cáo") là của quý vị.

Sau khi quý vị đã tống đạt thông báo cho Thẩm Phán Quận và phía bên kia, quý vị phải điền vào Bằng Chứng Tống Đạt ở mặt sau của bản sao màu xanh lục (được đánh dấu là "Hồ Sơ Tòa Án") và gửi lại cho Cán Bộ Đầu Mối. Nếu sử dụng thư bảo đảm, quý vị phải đính kèm biên nhận của người gửi có màu trắng vào Bằng Chứng Dịch Vụ được đính kèm dưới dạng Phụ Lục C của tập sách nhỏ này. Quý vị phải nộp Bằng Chứng Dịch Vụ cho Cán Bộ Đầu Mối trong vòng 10 ngày sau khi đã nộp Thông Báo Kháng Cáo.


CÁC BƯỚC TIẾP THEO

A. Thời Hạn Nộp Đơn Khiếu Nại

Nếu quý vị là người bị kiện tại Tòa Án Thẩm Phán Quận (Bị đơn), phía bên kia (Nguyên đơn) phải nộp đơn Khiếu Nại trong vòng 20 ngày kể từ ngày quý vị cung cấp hoặc gửi cho họ Thông Báo Kháng Cáo. Đơn Khiếu Nại là giấy tờ pháp lý cho Tòa Án biết chi tiết lý do tại sao Nguyên đơn cho rằng quý vị nợ tiền. Nếu quý vị đã gửi một bản sao của Thông Báo Kháng Cáo đến Nguyên đơn qua đường bưu điện, ngày tống đạt là ngày quý vị gửi nó qua đường bưu điện.


B. Nếu Phía Bên Kia Không Nộp Đơn Khiếu Nại

Quý vị có thể bác bỏ vụ kiện của Nguyên đơn NẾU: a) đã hơn 20 ngày trôi qua kể từ khi quý vị gửi hoặc đưa Thông báo Kháng Cáo cho Nguyên đơn, và b) Nguyên đơn chưa nộp Đơn Khiếu Nại. Để yêu cầu bác bỏ vụ kiện, quý vị phải chuẩn bị một biểu mẫu như Phụ lục D (Thông Báo Về Lệnh Không Thuận) và nộp nó cho Cán Bộ Đầu Mối.

Khi nộp Thông Báo đó cho Cán Bộ Đầu Mối, quý vị cũng có thể phải cung cấp Thông báo Phán Quyết Không Thuận và một phong bì dán tem, gửi cho phía bên kia. Trước khi quý vị nộp Thông Báo Về Lệnh Không Thuận, quý vị nên tham khảo Cán Bộ Đầu Mối về các yêu cầu cho loại giấy tờ này.

Nếu phía bên kia không nộp đơn Khiếu nại và quý vị nhận được thông báo về Phán Quyết Không Thuận, vụ kiện kết thúc. Bên kia có quyền mở một vụ kiến chống lại quý vị nhưng điều đó không thường xảy ra. Phía bên kia cũng có thể yêu cầu Tòa Án Thỉnh Cầu Phổ Thông "mở" phán quyết Không Thuận, nếu bên kia có thể đưa ra lý do chính đáng cho việc không nộp đơn khiếu nại đúng hạn.


C. Nếu Phía Bên Kia Gửi Đơn Khiếu Nại

Nếu phía bên kia (Nguyên đơn) nộp Đơn Khiếu Nại, quý vị phải nộp Bản Bào Chữa cho Tòa Án trong vòng 20 ngày sau khi nhận được Đơn Khiếu Nại. Quý vị cũng phải cung cấp hoặc gửi một bản sao của Bản Bào Chữa cho phía bên kia. Quý vị sẽ gặp khó khăn nếu tự chuẩn bị Bản Bào Chữa mà không có trợ giúp từ luật sư. Cuốn sách nhỏ này chỉ cho quý vị biết những bước cơ bản nhất phải làm theo.

Nếu bên kia nộp Đơn Khiếu Nại và quý vị không nộp Lời Bản Bào Chữa, thì bên kia có thể nhận được "phán quyết mặc định" chống lại quý vị - với nội dung cho rằng quý vị đã nợ số tiền mà bên kia yêu cầu - mà không cần trình bày bất kỳ chứng cứ nào. Tuy nhiên, trước khi phía bên kia có thể nhận được phán quyết mặc định như vậy, họ phải gửi cho quý vị một thông báo nhắc nhở rằng về việc Bản Bào Chữa phải được gửi trong vòng 10 ngày kể từ ngày thông báo được gửi qua đường bưu điện.

Lệnh và Bản Bào Chữa

Nếu quý vị quyết định tự nộp Bản Bào Chữa, quý vị nên viết tên vụ kiện, tên Tòa Án, số hồ sơ và từ "Bản Bào Chữa" ở đầu trang, như trong ví dụ tại Phụ lục E. Sau đó, quý vị viết câu trả lời cho từng đoạn của Đơn Khiếu Nại. Sử dụng số thứ tự cho từng đoạn trong Bản Bào Chữa của quý vị tương tự với Đơn Khiếu Nại.

Nếu một đoạn của Đơn Khiếu Nại hoàn toàn đúng sự thật, bản bào chữa của quý vị phải viết "Đoạn ____ của Đơn Khiếu Nại được chấp nhận." Nếu nó không đúng, quý vị phải viết "Đoạn ____ của Đơn Khiếu Nại bị từ chối" và sau đó giải thích về sự thật thực tế. LƯU Ý: Chỉ phủ nhận một đoạn trong Đơn Khiếu Nại là không đủ. Quý vị phải đưa ra một số giải thích về lý do tại sao nội dung đó không đúng sự thật.

Nếu một đoạn trong Đơn Khiếu Nại chỉ đúng một phần, quý vị nên giải thích chính xác những gì quý vị chấp nhận và phủ nhận cùng với lý do tại sao.

Nếu quý vị không biết hoặc không thể xác định một nôi dung là đúng hay sai, quý vị cần nêu rõ trong Bản Bào Chữa rằng quý vị đã tìm hiểu sự việc nhưng vẫn không chắc chắn nội dung đó đúng hay sai, hãy sử dụng ngôn ngữ theo đoạn 7 tại Phụ lục E.

"Vấn Đề Mới"

Có thể có những dữ kiện khác quý vị chưa nêu trong Bản Bào Chữa giải thích tại sao quý vị không nợ số tiền phía bên kia đang đòi. Ví dụ: quý vị đã giữ lại khoản thanh toán cho sản phẩm đã mua vì sản phẩm không sử dụng bình thường. Hoặc quý vị cho rằng trong một vụ tai nạn phía bên kia ít nhất cũng có một phần lỗi đối với những tổn thương đã được tuyên bố.

Những sự kiện như vậy được gọi là "Vấn Đề Mới". Quý vị nên viết chúng dưới dạng đoạn văn sau khi đã hoàn thành trả lời tất cả các nội dung trong Đơn Khiếu Nại. Tiếp tục đánh số thứ tự các đoạn văn.


Ký và Xác Minh

Sau khi quý vị đã viết ra câu trả lời cho Đơn Khiếu Nại và các thông tin bổ sung quan trọng khác ("Vấn Đề Mới"), quý vị phải ký tên của mình.

Sau đó, quý vị phải viết tuyên bố sau đây ở cuối Bản Bào Chữa và ký tên vào mẫu này:

Tôi hiểu rằng việc đưa ra bất kỳ lời khai sai nào sẽ khiến tôi phải chịu hình phạt theo Bộ Luật Hình Sự, 18 Pa. C.S. Phần 4904 (liên quan đến việc khai man trước cơ quan chức năng), tôi xác nhận rằng tuyên bố được đưa ra trong Bản Bào Chữa này là đúng sự thật và chính xác, theo sự hiểu biết, thông tin và niềm tin đúng đắn của tôi.

Như quý vị thấy, nội dung trong Bản Bào Chữa phải đúng sự thật. Việc nộp một Bản Bào Chữa mà quý vị không trung thực là một tội.

Nếu hai người đang kháng cáo quyết định của Tòa Án Quận, cả hai người phải ký vào bản tuyên bố này.


Nộp và Tống Đạt Câu Trả Lời

Quý vị phải gửi Câu Trả Lời của mình cho Cán Bộ Đầu Mối và gửi một bản sao cho phía bên kia (Nguyên đơn). Đảm bảo rằng quý vị đã giữ một bản sao cho riêng mình.


THAM GIA PHIÊN XÉT XỬ

Nếu phía bên kia (Nguyên đơn) nộp Đơn Khiếu Nại và quý vị nộp Bản Bào Chữa, bước tiếp theo trong vụ việc thường là một phiên xét xử có trọng tài. Phiên xét xử giống như một phiên tòa, ngoại trừ việc ba luật sư đóng vai trò là thẩm phán. Các luật sư, những người không có liên quan đến vụ án, được tòa án chỉ định. Họ lắng nghe các bằng chứng và quyết định xem ai đúng. Vì không có biên bản ghi lời khai hay chứng cứ nào được đưa ra tại Tòa Án Thẩm Phán Quận vụ án sẽ được xét xử lại toàn bộ, như chưa từng được xét xử tại Tòa Án Thẩm Phán Quận.

Một trong hai bên có thể yêu cầu một phiên xét xử có trọng tài. Trong hầu hết các trường hợp, nếu quý vị là người bị kiện, tốt nhất nên đợi phía bên kia yêu cầu phiên xét xử. Sau tất cả, phía bên kia có thể quyết định từ bỏ vụ việc. Nếu phía bên kia chưa bao giờ yêu cầu phiên xét xử, tòa án thường sẽ bác bỏ vụ kiện sau một hoặc hai năm, sau khi gửi thông báo cho cả hai bên.

Nếu quý vị quyết định yêu cầu một phiên xét xử, quý vị nên nộp một "Thông Báo Lệnh cho Trọng Tài." Quý vị có thể nhận được biểu mẫu tại văn phòng của Cán Bộ Đầu Mối ở hầu hết các quận, hoặc quý vị có thể sử dụng biểu mẫu đính kèm tại Phụ lục F. Có thể có những quy tắc đặc biệt phải có trong biểu mẫu theo quy định của quận. Chúng có thể là các quy tắc đặc biệt về yêu cầu một tuyên bố với những thông tin liên quan đến nhân chứng, v.v., phải được nộp trước phiên xét xử. Hãy tìm hiểu thông tin qua Nhân Viên Tòa Án hoặc Cán Bộ Đầu Mối.

Quý vị sẽ được thông báo về ngày và giờ diễn ra phiên xét xử. Tại phiên xét xử, quý vị nên đảm bảo rằng quý vị đã có:

(1). Tất cả các giấy tờ liên quan đến vụ án. Quý vị nên có bốn bản sao của tất cả các giấy tờ được chuẫn bị sẵn cho ba trọng tài viên và phía bên kia.

(2). Tất cả các nhân chứng biết bất cứ điều gì về vụ án quý vị đang muốn chứng minh. Nếu một nhân chứng không đồng ý đến phiên xét xử, quý vị có thể nhận trát đòi hầu tòa từ Cán Bộ Đầu Mối. Quý vị nên điền vào trát đòi hầu tòa, chuẩn bị hai bản sao và giao bản gốc cho nhân chứng. Quý vị cũng phải hỗ trợ cho nhân chứng 7 cho một dặm (hai chiều) cho chi phí đi lại và $5 một ngày như phí làm nhân chứng. Điền vào mặt sau của một bản sao trát đòi hầu tòa để thể hiện nơi quý vị đã tống đạt, khi nào và như thế nào, và nộp bản sao này cho Cán Bộ Đầu Mối. Bản sao cuối sẽ nằm trong hồ sơ của chính quý vị.

Nếu quý vi thua cuộc phiên xét xử có trọng tài, quý vị có quyền kháng cáo lên Tòa Án và mở một phiên xét xử. Rất khó để giải thích thủ tục trên trong cuốn sách nhỏ này.


GHI NHỚ

Tập sách này chỉ đưa ra những thông tin cơ bản nhất có thể sử dụng trong những trường hợp đơn giản nhất. Thông tin có thể không phù hợp với mọi vụ án.

Các quy tắc nộp đơn kháng cáo sẽ khác nhau ở từng quận và có thể được thay đổi bởi tòa án hoặc cơ quan lập pháp bất cứ lúc nào. Để đảm bảo rằng quyền lợi của quý vị được bảo vệ, tốt nhất quý vị nên có một luật sư đại diện cho mình. Nếu văn phòng Legal Services tại địa phương không thể hỗ trợ quý vị, quý vị nên cân nhắc việc thuê một luật sư riêng để xử lý đơn kháng cáo của mình.

****************************

 

MidPenn Legal Services cung cấp thông tin phù hợp với thời điểm hiện tại. Khi cung cấp thông tin này, MidPenn Legal Services không đồng ý hay gợi ý rằng nó sẽ đại diện cho các cá nhân sử dụng thông tin kèm theo, MidPenn Legal Services cũng không chịu trách nhiệm về việc sử dụng sai thông tin. Thông tin này là chính xác tại thời điểm được soạn. MidPenn Legal Services không chịu trách nhiệm về tính chính xác hoàn toàn của thông tin này ngoài ngày nó được chuẩn bị.

 

Last Review and Update: Apr 20, 2021