Tờ Thông Tin Chi Tiết Về Luật Nhà Ở

Khi quý vị thuê một căn hộ hoặc nhà ở, chủ nhà của quý vị phải đảm bảo rằng họ sẽ thực hiện các sửa chữa cần thiết để giữ an toàn và vệ sinh cho các căn nhà ở cho thuê. Sự đảm bảo này được gọi là Bảo Đảm Cư Ngụ và người thuê nhà không được bỏ qua nó. Nếu việc sửa chữa không được thực hiện theo yêu cầu, quý vị cần một số biện pháp để thúc giục chủ nhà thực hiện việc sửa chữa một cách nhanh chóng. Ngoài ra, quý vị có thể phải cung cấp bằng chứng rằng việc sửa chữa không được thực hiện để bảo vệ quyền lợi của mình. Đối với các vấn đề nghiêm trọng, cách tốt nhất để yêu cầu chủ nhà sửa chữa là thu xếp tiến hành việc thanh tra luật nhà ở.

Khi quý vị đã yêu cầu chủ nhà sửa chữa mà việc sửa chữa vẫn chưa được thực hiện, quý vị có thể gọi cho Nhân Viên Thi Hành Luật Nhà Ở. Nhân Viên Thi Hành Luật Nhà Ở thường sẽ nhanh chóng phản hồi các yêu cầu thanh tra của người thuê nhà và nếu vấn đề rất nghiêm trọng, người này có thể yêu cầu chủ nhà khắc phục sự cố ngay lập tức hoặc phải nộp phạt một khoản tiền lớn. Số tiền phạt thường rất lớn; do đó, nhiều chủ nhà sẽ lựa chọn thực hiện việc sửa chữa thay vì trả tiền phạt.

 

Làm thế nào để tôi sắp xếp tiến hành việc thanh tra về luật nhà ở?

Không phải tất cả mọi nơi đều có Luật Nhà Ở hoặc nhân viên thanh tra luật nhà ở, đặc biệt là ở các vùng nông thôn. Vui lòng đọc các trang màu xanh trong danh bạ điện thoại của quý vị để xem chính quyền địa phương của quý vị có Văn Phòng Thi Hành Luật Nhà Ở hay không. Hãy thử gọi cho văn phòng khu hoặc thị trấn.

Nếu chính quyền địa phương của quý vị không có Văn Phòng Thi hành Luật Nhà Ở, quý vị có thể liên hệ với Bộ Lao Động Pennsylvania, (717) 787-6114.

Hãy nhớ rằng, quý vị cần cố gắng thương lượng với chủ nhà. Gửi yêu cầu bằng văn bản cho chủ nhà để đề nghị họ thực hiện việc sửa chữa. Thông tin về cách yêu cầu sửa chữa và các quyền của quý vị khi chủ nhà của quý vị không thực hiện việc sửa chữa được nêu trong tập sách thông tin của MidPenn dưới tiêu đề Sửa Chữa & Khấu Trừ: Quyền Được Đảm Bảo Nhà Ở An Toàn Và Hợp Vệ Sinh Cho Người Thuê Nhà. Hãy cho họ một khoảng thời gian hợp lý để thực hiện việc sửa chữa. Nếu thấy rằng chủ nhà của quý vị không có ý định sửa chữa, hãy yêu cầu tiến hành thanh tra luật nhà ở để buộc chủ nhà của quý vị phải thực hiện việc sửa chữa.

 

Người thuê nhà nào có thể yêu cầu tiến hành thanh tra luật nhà ở?

Luật Địa Phương các yêu cầu thi hành có sự khác biệt giữa các khu. Liên hệ với văn phòng địa phương của quý vị để tìm hiểu xem trường hợp của quý vị có được nêu trong luật địa phương hay không.

Luật Tiểu Bang Các Nhân Viên Thi Hành sẽ chỉ kiểm tra nhà nhiều căn hộ (luật quy định nhà ở căn hộ, nhà chung cư, khách sạn căn hộ, nhà câu lạc bộ, nhà trọ và phòng trọ) từ hai tầng trở lên (như một tòa nhà chung cư) chứ không phải liền kề (nhà phố hoặc nhà liên kết). Các tòa nhà nông trại có ít hơn mười nhân viên sử dụng cũng được loại trừ.

 

Việc thanh tra luật nhà ở sẽ giúp gì cho tôi nếu chủ nhà vẫn từ chối thực hiện việc sửa chữa?

Nếu quý vị đã sắp xếp thanh tra luật nhà ở và chủ nhà của quý vị chưa thực hiện các sửa chữa cần thiết để đảm bảo nhà ở đạt tiêu chuẩn của Bộ luật, quý vị có thể sử dụng báo cáo thanh tra luật nhà ở làm bằng chứng trong phiên xét xử tiếp theo.

Ví dụ: nếu chủ nhà của quý vị nộp Đơn Khiếu Nại lên cơ quan tư pháp quận có thẩm quyền để trục xuất quý vị do không trả tiền thuê nhà, quý vị có thể sử dụng báo cáo thanh tra để chỉ ra lý do quý vị không cần phải trả đủ tiền thuê nhà khi các vấn đề về cư ngụ vẫn tồn tại trong khoảng thời gian đó. Nếu các vấn đề này đe dọa đến sức khỏe hoặc sự an toàn của quý vị, quý vị có thể được quyền dọn đi mà không phải trả tiền thuê nhà. Hoặc, quý vị hoàn toàn có thể kiện chủ nhà của mình ra Tòa Án Tư Pháp Quận về những thiệt hại và/hoặc khoản tiền thuê nhà đã trả trước đây liên quan đến các vấn đề về cư ngụ.

Trong tất cả những tình huống này, báo cáo thanh tra luật nhà ở là bằng chứng tuyệt vời để chỉ ra các vấn đề và việc chủ nhà của quý vị đã từ chối khắc phục chúng. Để biết thêm thông tin về cách yêu cầu sửa chữa và các quyền của quý vị trong trường hợp chủ nhà không thực hiện việc sửa chữa, hãy tham khảo tập sách thông tin của MidPenn: Sửa Chữa & Khấu Trừ: Quyền Được Đảm Bảo Nhà Ở An Toàn Và Hợp Vệ Sinh Cho Người Thuê Nhà.

Để được cung cấp bản báo cáo thanh tra luật nhà ở làm bằng chứng trong phiên xét xử, quý vị sẽ cần phải liên hệ với nhân viên thanh tra nhà ở với tư cách là nhân chứng và/hoặc cung cấp chứng nhận bằng văn bản từ nhân viên thanh tra luật nhà ở rằng báo cáo này là chính xác và là có trong hồ sơ của thành phố. Để biết thêm thông tin về việc sử dụng báo cáo thanh tra luật nhà ở làm bằng chứng, vui lòng liên hệ với MidPenn Legal Services.

 

Điều gì sẽ xảy ra nếu vấn đề thực sự rất tồi tệ và chủ nhà của tôi không thể sửa chữa chúng ngay lập tức?

Lưu ý: Nếu các vấn đề được chỉ ra trong quá trình thanh tra luật nhà ở vô cùng nghiêm trọng và không thể sửa chữa nhanh chóng, Nhân viên Thi hành Luật Nhà ở có thể cấm sử dụng ngôi nhà. Việc cấm sử dụng này được thực hiện khi các vấn đề về môi trường cư ngụ rất nghiêm trọng, đe dọa đến sức khỏe và sự an toàn của người thuê nhà. Trong trường hợp đó, quý vị sẽ phải tìm nhà ở thay thế với rất ít thời gian thông báo trước, do đó, quý vị cần cân nhắc khả năng này trước khi gọi cho Nhân viên Thi hành Luật Nhà ở.

 

Điều gì sẽ xảy ra nếu chủ nhà của tôi phát hiện ra rằng tôi đã gọi cho Văn Phòng Thi Hành Luật Nhà Ở?

Cơ quan thi hành luật tiểu bang và Nhân Viên Thi Hành Luật Nhà Ở sẽ bảo mật các báo cáo được người thuê nhà cung cấp. Việc bảo mật này nhằm giúp đảm bảo rằng chủ nhà không phát hiện ra người đã báo cáo và trả thù người thuê nhà đó.

Ngay cả khi chủ nhà của quý vị phát hiện ra rằng quý vị đã báo cáo tình hình của mình cho văn phòng thực thi luật pháp, chủ nhà không được phép có hành vi trả đũa người thuê nhà vì đã bảo vệ quyền lợi của họ. Chủ nhà không được phép đuổi người thuê nhà, hoặc tăng tiền thuê nhà với lý do người thuê nhà đã gọi cho Văn Phòng Thi Hành Luật. Kiểu trục xuất này được xem là hành động trục xuất trả đũa.

Nếu quý vị có câu hỏi cụ thể về các vấn đề nhà ở, hãy liên hệ với MidPenn Legal Services hoặc chương trình dịch vụ pháp lý địa phương.
 


MidPenn Legal Services phục vụ cư dân Pennsylvania tại các quận Adams, Bedford, Berks, Blair, Centre, Clearfield, Cumberland, Dauphin, Franklin, Fulton, Huntingdon, Juniata, Lancaster, Lebanon, Perry, Mifflin, Schuylkill & York.


MidPenn Legal Services (MPLS) cung cấp thông tin liên quan đến Luật Nhà Ở. Trong khi cung cấp các thông tin này, MidPenn Legal Services (MPLS) không hề đồng thuận hay gợi ý rằng mình sẽ đại diện cho các cá nhân sử dụng thông tin kèm theo. Dù thông tin này được xem là chính xác tại thời điểm được soạn, MPLS sẽ không chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin này. Các tình huống đặc biệt sẽ cần đến phân tích riêng và quý vị có thể cần tham khảo ý kiến luật sư. Tháng 5 năm 2010

Last Review and Update: Jun 13, 2023
Back to top