Bagong tulong para makita, iwasan, at iulat ang mga scam sa maraming wika

Nakakapagsalita sa iyong wika ang mga scammer. Kaya tumatanggap na ngayon ng FTC ang mga ulat sa maraming wika. Para mag-ulat sa Mandarin, Tagalog, Vietnamese, Pranses, Arabic, Koreano, Ruso, Portuges, Polish, at marami pang ibang wika, tawagan ang FTC sa (877) 382-4357. Pindutin ang 3 para makipag-usap sa isang tagasalin sa wika. Para mag-ulat ng pagnanakaw ng pagkakakilanlan, tumawag sa (877) 438-4338 at piliin ang opsyon para sa mas gusto mong wika. Bukas ang mga linya sa pagitan ng 9am-5pm Eastern.

Back to top