Sida lagu garto, sida looga fogaado, iyo sida luuqad kasta looga soo warbixiyo qalinshubato

Qalinshubatadu afkaaga hooyo ayey kugula hadli karaan. Sababtaas awgeed FTC ayaa hadda luuqad kasta wax loogu soo gudbin karaa. Si aad warbixin ugu soo gudbiso luuqadaha Maandarin, Tagaloog, Fiyetnaameys, Faransiis, Carabi, Kuuriyaan, Ruush, Boortaqiis, Boolandeys, iyo luuqado kale, soo garaac FTC (877) 382-4357. Taabo lambar 3 si aad u hesho turjubaan. Si aad u soo sheegto xatooyo, soo garaac (877) 438-4338 oo taabo lambarka luuqadda aad rabto. Taleefanka waxaa laga jawaabaa 9ka aroornimo ilaa 5ta galabnimo Wakhtiga Dhanka Bari.

Back to top