Luật Gia Đình


Luật Gia Đình

 

Family Law - Cover1. Giới Thiệu

2. Kết Hôn

3. Nhận Con Nuôi

4. Giải Phóng Trẻ Vị Thành Niên

5. Quyền Nuôi Con

6. Sự Phụ Thuộc

7. Quan Hệ Cha Con

8. Tiền Cấp Dưỡng Nuôi Con

9. Lệnh Bảo Vệ Khỏi Sự Lạm Dụng

10. Ly Hôn
 


 

1. Giới Thiệu

Mục Đích

Sổ tay này cung cấp thông tin hữu ích về các vấn đề chung của Luật Gia Đình. Nếu quý vị cần trợ giúp về luật Gia Đình, sổ tay này sẽ cung cấp cho quý vị những gợi ý hay về một số phần chung nhất trong Luật Gia Đình. Nếu quý vị đang tham gia vào một vụ kiện tại tòa án về Luật Gia Đình, sổ tay này sẽ trình bày về các thủ tục phổ biến trong quận của quý vị. Ngoài ra, sổ tay này cũng sẽ giúp giải đáp các câu hỏi thường gặp.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm (cảnh báo pháp lý)

Cuốn sổ tay này là bản hướng dẫn. Nó không cung cấp lời khuyên mang tính chất pháp lý. Cuốn sổ tay này chứa các quy định pháp luật chung. Do vậy nó CHỈ nên được sử dụng như quyển hướng dẫn. Quý vị không nên coi đó là các tư vấn pháp lý bởi tình huống của mỗi người khác nhau và vụ kiện về gia đình cũng sẽ khác nhau giữa các quận. Ngoài ra, luật gia đình cũng thay đổi theo thời gian. Sổ tay này có thể không tái bản theo từng lần luật gia đình thay đổi. Nếu quý vị có một băn khoăn hoặc vấn đề pháp lý cụ thể, đừng phụ thuộc vào cuốn sổ tay này. Chắc chắn phải tìm kiếm tư vấn của luật sư về vụ kiện của quý vị.

 

Cần Trợ Giúp Pháp Lý?

Luật sư có thể giúp quý vị hiểu các luật có thể được áp dụng cho vụ kiện của mình. Quý vị có thể đủ điều kiện để nhận trợ giúp pháp lý miễn phí nếu quý vị có thu nhập thấp. Nếu quý vị cư trú ở vùng Đông Bắc hoặc Trung Tâm Bắc Pennsylvania, vui lòng liên hệ với North Penn Legal Services theo số 1-877-953-4250 để kiểm tra những dịch vụ được cung cấp tại quận của quý vị.

Hướng Dẫn

Để thuận tiện và rõ ràng, sổ tay đề cập đến từ “đứa trẻ” mặc dù vụ kiện của quý vị có thể liên quan đến nhiều hơn một đứa trẻ. Khái niệm này có thể sẽ cần tham khảo một viên chức xét xử hoặc người xét xử khác, mặc dù quận của quý vị chỉ cho phép sự tham gia của thẩm phán.

Các biểu mẫu và tài nguyên trực tuyến

Các biểu mẫu về Quyền Nuôi Con hiện có sẵn tại www.PALawHELP.org Chọn phần “Trẻ Em & Gia Đình”

và chọn “Quyền Giám Hộ và Quyền Nuôi Con.”

Sự Công Nhận

1. Các định nghĩa trong phần “Quyền nuôi con” được tái bản với sự cho phép của Tòa Án Thỉnh Cầu Phổ Thông Quận Pike, tháng 8 năm 2010.

2. Các đoạn của phần “Nhận Con Nuôi”, “Kết Hôn” và “Quyền Của Ông Bà” được tái bản với sự cho phép của Erie Bar Association, tháng 5 năm 2010.

3. Các đoạn của phần “Lời Đồn và Sự Thật Về Quyền Nuôi Con” và phần “Giải Phóng Trẻ Vị Thành Niên” được tái bản với sự cho phép của MidPenn Legal Services, tháng 5 năm 2010.

4. Các đoạn của phần "Bố 'Hợp Pháp' Của Đứa Bé: Những Điều Đàn Ông Cần Biết" được tái bản với sự cho phép của Philadelphia Legal Assistance, tháng 5 năm 2010.

5. Phần “Giải Phóng-Thông Tin Chung” được tái bản với sự cho phép của Juvenile Law Center, tháng 6 năm 2010.

 

2. Kết Hôn

Phần này cung cấp các thông tin quan trọng về kết hôn tại Pennsylvania.

Đối tượng nào có thể kết hôn tại Pennsylvania?

• Đàn ông và phụ nữ trên mười tám (18) tuổi có thể kết hôn tại Pennsylvania.

• Cha mẹ hoặc người giám hộ của một bên phải chấp thuận nếu bên đó dưới mười tám (18) tuổi.

• Một trong hai người nộp đơn dưới mười sáu (16) tuổi phải nhận được sự chấp thuận của Tòa Án.

Lễ Kết Hôn và Giấy Đăng Ký Kết Hôn

Quý vị phải có giấy đăng ký kết hôn trước khi kết hôn tại Pennsylvania. Cả hai bên đều phải nộp

đơn để có giấy đăng ký kết hôn cho mỗi người.

Quý vị nên chuẩn bị những thông tin sau khi nộp đơn xin đăng ký kết hôn:

• Số sổ an sinh xã hội của quý vị;

• Tên thời con gái của mẹ quý vị;

• Địa chỉ hiện tại của cha mẹ quý vị;

• Tiểu bang nơi cha mẹ quý vị được sinh ra; và

• Cha mẹ quý vị làm nghề gì (nghề nghiệp của họ).

Quý vị phải mang theo lệnh ly hôn nếu quý vị hoặc người nộp đơn còn lại đã từng ly hôn. Lệnh phụ nữ phải mang theo bằng chứng về tên thời con gái của mình nếu người đó đã lấy lại tên đó sau khi ly hôn.

Quý vị phải đợi ba ngày từ khi nộp đơn cho đến khi giấy phép được cấp. Giấy phép có thời hạn 60 ngày kể từ ngày cấp. Giấy phép chỉ có thể được sử dụng tại Pennsylvania. Quý vị có thể nộp đơn cho giấy phép tại bất kỳ quận nào tại PA, và có thể sử dụng nó để kết hôn tại bất kỳ quận nào. Quý vị không bắt buộc phải đăng ký kết hôn tại quận mà quý vị nhận được giấy phép.

Những người sau đây có thể cử hành hôn lễ cho quý vị:

• Thẩm phán;

• Thẩm Phán Sơ Thẩm Cấp Quận;

• Thị trưởng của bất kỳ thành phố hoặc quận nào; và

• Giáo sĩ.

Kết Hôn Theo Tục Lệ

Pennsylvania ngừng công nhận hôn nhân theo tục lệ vào ngày 2 tháng 1 năm 2005.

Tuy nhiên, các cuộc hôn nhân theo tục lệ vẫn được Pennsylvania công nhận nếu được hình thành vào hoặc trước ngày 1 tháng 1 năm 2005.

Hôn nhân theo tục lệ là hôn nhân không có nghi lễ hoặc giấy đăng ký kết hôn chính thức. Các bên không phải là vợ chồng hợp pháp chỉ vì họ đã chung sống với nhau trong một thời gian dài.

Để kết hôn theo tục lệ, các bên phải không có bất kỳ rào cản pháp lý nào để kết hôn.

Một ví dụ về rào cản pháp lý là một trong các bên đã kết hôn.

Các bên trong mối quan hệ trên phải là nam và nữ trên mười tám (18) tuổi. Các bên phải nói rõ, ở thời điểm hiện tại, họ có ý định kết hôn với nhau. Tuyên bố ở thì hiện tại sẽ phải là, "Hôm nay anh cưới em" thay vì nói ý định kết hôn trong tương lai.

Tòa án sẽ tìm kiếm “bằng chứng rõ ràng và thuyết phục” khi quyết định một cuộc hôn nhân theo tục lệ tồn tại hay không. Tòa án sẽ xem xét các yếu tố sau:

• Chứng thư bất động sản;

• Tình trạng hôn nhân trên giấy tờ của tòa án và tờ khai thuế; và

• Thông tin về cuộc hôn nhân, không giới hạn bạn thân và gia đình của quý vị.

Thời gian của mối quan hệ cũng như quan điểm của cộng đồng về tình trạng hôn nhân của hai bên không cấu thành quan hệ hôn nhân trừ khi một vài yêu cầu khác về hôn nhân theo tục lệ được đáp ứng.

Sau khi được hình thành, các thủ tục chấm dứt hôn nhân theo tục lệ sẽ tương tự như cách chấm dứt cuộc hôn nhân chính thức và được hợp thức hóa một buổi lễ.

LƯU Ý: Đây là một lĩnh vực luật phức tạp. Tòa án sẽ đưa ra quyết định của mình trong từng trường hợp cụ thể. Tùy thuộc vào quận, NPLS có thể đưa ra lời khuyên chung cho quý vị. Quý vị có thể liên hệ với NPLS theo số 1-877-953-4250 để kiểm tra các dịch vụ đang được hỗ trợ. Quý vị cũng sẽ tìm thấy thông tin hữu ích trên PALawHELP.org và qua liên hệ với hiệp hội luật sư của quận.

3. Nhận Con Nuôi

Tuyên bố từ chối trách nhiệm (cảnh báo pháp lý)

North Penn Legal Services không hỗ trợ đại diện trong vấn đề nhận con nuôi. Phần này tóm tắt các thông tin hướng dẫn một cách ngắn gọn.

Tôi có cần luật sư để nộp đơn xin nhận con nuôi không?

Thủ tục nhận con nuôi khá phức tạp. Quý vị nên tham khảo ý kiến và thường sẽ cần thuê luật sư riêng chuyên xử lý các vụ kiện liên quan đến nhận con nuôi. Quý vị có thể liên hệ đến hiệp hội luật sư của quận để nhận được tư vấn. Quý vị hãy nhớ rằng không có chi phí pháp lý nhất định. Do vậy tốt nhất nên tư vấn hai hoặc nhiều luật sư và hỏi về chi phí cho vụ kiện.

Nhận Con Nuôi là gì?

Nhận Con Nuôi là tạo dựng mối quan hệ cha mẹ - con một cách hợp pháp. Trẻ vị thành niên thường là đối tượng được nhận làm con nuôi. Tuy nhiên, luật Pennsylvania không hạn chế độ tuổi của một người có thể được nhận làm con nuôi. Luật nhận con nuôi khác nhau giữa các bang khác nhau. Nếu quý vị đang có ý định nhận một đứa trẻ bên ngoài Pennsylvania hoặc Hoa Kỳ, quý vị nên tham khảo ý kiến của luật sư để biết các quyền của quý vị.

Ai có thể nhận con nuôi?

Ở Pennsylvania, bất kỳ người trưởng thành độc thân, vợ hoặc chồng đơn thân nào cũng có thể nhận con nuôi. Pennsylvania cũng đã ra phán quyết rằng việc nhận con nuôi của người đồng giới và cha mẹ thứ hai là hợp pháp.

Quy trình khác nhau như thế nào khi cha mẹ chấp thuận và khi họ không chấp thuận?

Trường hợp chấp thuận:

Nếu cha mẹ tự nguyện đồng ý nhận con nuôi, quá trình xét xử khá đơn giản. Cha mẹ có thể ký Văn Bản Chấp Thuận Nhận Con Nuôi. Nếu việc nhận con nuôi liên quan đến trẻ sơ sinh, cha mẹ phải đợi ít nhất 72 giờ sau khi đứa trẻ được sinh ra. Sự chấp thuận này thể hiện ý định của họ về việc nhận con nuôi.

Chấm dứt không tự nguyện:

Nếu một hoặc cả cha và mẹ không đồng ý nhận con nuôi thì cha mẹ nuôi phải làm đơn yêu cầu Chấm Dứt Không Tự Nguyện các quyền của cha mẹ ruột. Cha mẹ nuôi phải chứng minh rằng cha mẹ ruột đã không thực hiện nghĩa vụ của mình từ sáu (6) tháng trở lên, và họ không quan tâm đến việc tiếp tục nuôi dưỡng đứa trẻ.

Điều kiện này rất khó đáp ứng. Tòa Án Pennsylvania thường mất khá nhiều thời gian để chấm dứt quyền của cha mẹ, và sẽ chỉ yêu cầu điều này khi có lý do chính đáng.

Có nhiều hình thức nhận con nuôi khác nhau không?

Có một vài cách để quý vị có thể nhận con nuôi. Cách thức phổ biến nhất trong số đó là nhận con nuôi thông qua một tổ chức nhận con nuôi. Hình thức nhận con nuôi trực tiếp hoặc “công khai” giữa cha mẹ ruột và cha mẹ nuôi, và nhận con nuôi quốc tế cũng khá phổ biến. Cha mẹ kế nhận con nuôi cũng rất phổ biến.

Tôi cần phải làm những việc gì khác ngoài việc nộp các giấy tờ nhận con nuôi không?

Luật pháp của mọi tiểu bang yêu cầu tất cả cha mẹ nuôi tương lai (bất kể cách thức họ dự định nhận con nuôi) tham gia vào bài đánh giá tại nhà. Quá trình này giúp đào tạo và chuẩn bị cho một gia đình nhận con nuôi tương lai và đánh giá gia đình đó. Trong hầu hết các vụ kiện, cha mẹ nuôi phải nhận được bản báo cáo đánh giá tại nhà một cách tích cực trước khi nhận con nuôi.

Nhiều tiểu bang yêu cầu cha mẹ nuôi phải nộp giấy xác nhận không lạm dụng trẻ em và lý lịch tư pháp.

Điều gì xảy ra sau khi tôi nhận nuôi đứa trẻ?

Sau khi cho trẻ làm con nuôi, tổ chức hoặc cha mẹ nuôi phải nộp Báo Cáo Nguyện Vọng nhận đứa trẻ. Các quyền của cha mẹ đẻ của trẻ sau đó phải được chính thức chấm dứt bởi phán quyết của tòa án trước cho phép trẻ được nhận nuôi.

Cha mẹ ruột có thể thay đổi ý định sau khi con được nhận nuôi không?

Cha/mẹ ruột của trẻ không thể thay đổi quyết định của mình sau khi các quyền của họ bị chấm dứt. Tuy nhiên, có trường hợp cha mẹ ruột thay đổi quyết định sau khi trẻ được sắp xếp làm con nuôi nhưng trước khi có quyết định cuối cùng.

Hãy nhớ rằng: Điều quan trọng là quý vị phải tuân theo các thủ tục pháp lý chính xác khi nhận con nuôi để có thể không gặp trở ngại nào khác trong tương lai.

4. Giải Phóng Trẻ Vị Thành Niên

Giải phóng trẻ vị thành niên là quy trình pháp lý mà theo đó theo pháp luật trẻ là người trưởng thành trước khi đến tuổi thường được coi là trưởng thành.

Một trẻ vị thành niên được giải phóng sẽ không bị cha mẹ kiểm soát. Nhưng, trẻ vị thành viên được giải phóng sẽ không có quyền bầu cử, uống đồ uống có cồn hoặc hưởng các đặc quyền khác mà luật pháp dành cho người trưởng thành.

Quá trình Giải phóng Trẻ Vị Thành Niên diễn ra như thế nào?

Trẻ vị thành niên phải nộp đơn yêu cầu giải phóng cho Tòa Án Thỉnh Cầu Phổ Thông. Đơn yêu cầu của trẻ vị thành niên sẽ được sắp xếp cho một phiên xét xử trước thẩm phán. Thẩm phán sẽ xem xét một vài yếu tố liên quan đến trẻ vị thành niên bao gồm:

• Tuổi;

• Tình trạng hôn nhân và trẻ vị thành niên có phải là cha mẹ hay không;

• Khả năng tự hỗ trợ bằng cách tự làm việc, sinh sống và/hoặc tự thanh toán các khoản chi tiêu;

• Mong muốn sống độc lập với cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của trẻ; và

• Lý do muốn được giải phóng.

Thẩm phán cũng muốn nghe quan điểm của người giám hộ hợp pháp của trẻ vị thành niên về việc liệu trẻ có nên được giải phóng.

Nghĩa vụ và trách nhiệm của cha mẹ sau khi giải phóng con cái

Sự giải phóng sẽ giúp cha mẹ thoát khỏi những trách nhiệm pháp lý đối với con của họ.

• Cha mẹ không có nghĩa vụ hỗ trợ tài chính hoặc giáo dục;

• Cha mẹ không phải chịu trách nhiệm về các hành động của con họ; và

• Cha mẹ không có bất kỳ quyền kiểm soát pháp lý nào đối với trẻ đã được giải phóng.

Hậu quả của việc trẻ vị thành niên bỏ nhà đi khi không có sự cho phép của cha mẹ là gì?

Trẻ vị thành niên có thể bị bắt khi chúng bỏ trốn khỏi nhà mà không có sự chấp thuận của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp.

Tổ chức Children and Youth Services sẽ liên hệ và lên kế hoạch gặp cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của trẻ vị thành niên. Nếu tổ chức Children and Youth xác định cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp không thể chăm sóc và quản lý trẻ, cơ quan này có thể đưa trẻ vị thành viên vào nơi chăm sóc nuôi dưỡng hoặc sống cùng một người họ hàng trưởng thành.

Trẻ vị thành niên sinh sống độc lập khi chưa chính thức được giải phóng

Cha mẹ có thể cho phép con của họ sống một mình hoặc với một người trưởng thành khác. Nhưng, cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp vẫn phải chịu trách nhiệm về các nhu cầu y tế, tài chính và giáo dục của trẻ.

Sự giải phóng cho cha mẹ vị thành niên

Trẻ vị thành niên được coi là được giải phóng theo quy định pháp luật vì một số mục đích chứ không phải vì mục đích khác khi chúng trở thành cha mẹ.

• Cha mẹ vị thành niên có quyền nuôi con họ miễn là họ có thể chăm sóc đứa trẻ;

• Cha mẹ vị thành niên có quyền đưa ra các quyết định về y tế, giáo dục và nhận con nuôi liên quan đến con của họ;

• Cha mẹ vị thành niên cũng có quyền chấp thuận với việc chăm sóc sức khỏe của chính họ, nhưng vẫn cần sự chấp thuận của cha mẹ cho việc phá thai;

• Tuy nhiên, cha mẹ vị thành niên sẽ không được giải phóng hoàn toàn nếu họ không thể tự nuôi mình và không sống độc lập với cha mẹ của họ.

Sự giải phóng để nhận được sự hỗ trợ chung

Trẻ vị thành niên không bắt buộc phải đến gặp thẩm phán xác định trẻ có được giải phóng để nhận hỗ trợ công cộng hoặc chung hay không.

Các văn phòng Hỗ Trợ Cộng Đồng đưa ra xác nhận ban đầu về việc trẻ vị thành niên được giải phóng vì mục đích nhận Hỗ Trợ Chung hoặc Hỗ Trợ Tạm Thời cho Các Gia Đình Nghèo Khó (TANF).

Để đủ điều kiện nhận Hỗ Trợ Chung, một người trong độ tuổi từ mười sáu (16) đến hai mươi mốt (21) phải đáp ứng MỘT trong các tiêu chí sau:

1) Trẻ vị thành niên đã rời khỏi gia đình của cha mẹ và hình thành trạng thái sinh sống độc lập với sự quản lý của cha mẹ; hoặc

2) Trẻ vị thành niên đã kết hôn.

Để nhận được quyền lợi TANF, cha mẹ vị thành niên phải:

1) Sống với cha mẹ, người giám hộ hoặc người thân hoặc người chăm sóc của họ; hoặc

2) Đang đi học hoặc đi làm.

Mặc dù việc giải phóng vì mục đích nhận được sự trợ giúp được coi là bằng chứng về việc sinh sống

độc lập, nó không có nghĩa là trẻ vị thành niên có thể đạt được tất cả các mục đích.

Giải phóng vì mục đích đi học

Giải phóng vì mục đích đi học được yêu cầu bởi trẻ vị thành niên đang sống xa cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp và muốn đi học tại khu vực mà họ đang sống. Học sinh dưới hai mốt (21) tuổi được học tại trường công. Tuy nhiên học sinh dưới hai mốt tuổi (21) chỉ được đi học tại trường học công lập trong khu vực cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của họ cư trú.

Giải phóng vì mục đích này cho phép trẻ vị thành niên đi học trong khu vực mà mình đang sinh sống. Giải phóng vì lý do này chỉ dành cho mục đích của trường học và không kéo theo bất kỳ mục đích nào khác.

LƯU Ý: Đây là một lĩnh vực luật phức tạp. Tòa án sẽ đưa ra quyết định của mình trong từng trường hợp cụ thể. Tùy thuộc vào quận, NPLS có thể đưa ra lời khuyên chung cho quý vị. Quý vị có thể liên hệ với NPLS theo số 1-877-953-4250 để kiểm tra các dịch vụ đang được hỗ trợ. Quý vị cũng sẽ tìm thấy thông tin hữu ích trên PALawHELP.org và qua liên hệ với hiệp hội luật sư của quận.

5. Quyền Nuôi Con

Quyền nuôi con là gì?

Quyền Nuôi Con là quyền hợp pháp để giữ, quản lý, bảo vệ và chăm sóc trẻ vị thành niên và bao gồm các điều khoản "quyền nuôi con về mặt pháp lý" và "quyền nuôi con về mặt thể chất."

Pháp luật Pennsylvania định nghĩa trẻ vị thành niên là đối tượng dưới 18 tuổi.

Sự khác biệt giữa quyền nuôi con về mặt pháp lý và thể chất là gì?

Khi quý vị nộp đơn kiện, tòa án thường sẽ xác định quyền nuôi con về mặt pháp lý và thể chất.

Quyền Nuôi Con Về Mặt Pháp Lý là quyền thay mặt trẻ đưa ra các quyết định quan trọng, bao gồm nhưng không giới hạn trong: các quyết định về y tế, nha khoa, tôn giáo và giáo dục.

Quyền Nuôi Con Về Mặt Thể Chất được định nghĩa là sự chiếm hữu và quản lý thực tế về mặt thể chất của một đứa trẻ. Mặt khác, đứa trẻ đang sinh sống hoặc ở cùng lâu dài với ai?

QUYỀN LỢI TỐT NHẤT CỦA TRẺ

Tòa án sử dụng một tiêu chuẩn pháp lý được gọi là "quyền lợi tốt nhất của trẻ" khi đưa ra quyết định về

quyền nuôi con về mặt pháp lý và thể chất. Khi đưa ra các lệnh về bất kỳ hình thức nuôi con nào, tòa án sẽ xác định lợi ích tốt nhất của trẻ bằng cách xem xét các yếu tố có liên quan, cân nhắc có kỹ càng những yếu tố ảnh hưởng đến sự an toàn của trẻ, bao gồm:

1) Bên nào có nhiều khả năng khuyến khích và cho phép sự liên hệ thường xuyên và liên tục giữa đứa trẻ và bên còn lại.

2) Hành vi lạm dụng ở hiện tại và quá khứ của một bên hoặc thành viên trong gia đình của bên đó, liệu tiếp tục có nguy cơ gây tổn hại cho trẻ hay bên bị lạm dụng hay không và bên nào có thể cung cấp các biện pháp bảo vệ và giám sát trẻ một cách đầy đủ về thể chất tốt hơn.

• Nếu tòa án nhận thấy khả năng trẻ hoặc bên bị lạm dụng có nguy cơ bị tổn hại thường xuyên và trao quyền nuôi dưỡng cho một bên đã từng lạm dụng hoặc có một thành viên trong gia đình đã từng thực hiện hành vi lạm dụng, tòa án sẽ thêm các điều kiện an toàn được thiết lập để bảo vệ trẻ hoặc bên bị lạm dụng trong lệnh về quyền nuôi con.

3) Trách nhiệm của cha mẹ được thực hiện bởi mỗi bên thay mặt cho đứa trẻ.

4) Nhu cầu về sự ổn định và liên tục trong việc học hành, cuộc sống gia đình và cuộc sống trong cộng đồng của trẻ.

5) Quy mô gia đình.

6) Mối quan hệ anh chị em của đứa trẻ.

7) Sự ưu tiên chính đáng của trẻ, dựa trên mức độ trưởng thành và khả năng phán đoán.

8) Các cố gắng của cha hoặc mẹ khiến đứa trẻ chống lại bên còn lại, ngoại trừ trường hợp xảy ra bạo lực gia đình, thời điểm cần có các biện pháp an toàn hợp lý để bảo vệ trẻ khỏi bị xâm hại.

9) Khả năng duy trì tình yêu thương, mối quan hệ ổn định, nhất quán và nuôi dưỡng của mỗi bên phù hợp với nhu cầu tình cảm của đứa trẻ.

10) Khả năng tham gia vào các hoạt động về thể chất, nhu cầu tình cảm hàng ngày, nhu cầu phát triển, giáo dục và các nhu cầu đặc biệt của trẻ.

11) Khoảng cách nơi ở của các bên.

12) Khả năng đáp ứng của mỗi bên trong việc chăm sóc trẻ hoặc khả năng chuẩn bị các điều kiện chăm sóc trẻ một cách phù hợp.

13) Mức độ xung đột giữa các bên và sự tự giác và khả năng của các bên trong việc hợp tác với nhau. Nỗ lực của một bên để bảo vệ trẻ em khỏi sự lạm dụng của bên còn lại không phải là bằng chứng về việc không muốn hoặc không có khả năng hợp tác với bên đó.

14) Tiền sử lạm dụng ma túy hoặc rượu của một bên hoặc thành viên trong gia đình của bên đó.

15) Tình trạng tinh thần và thể chất của từng bên hoặc các thành viên trong gia đình của bên đó.

16) Bất kỳ yếu tố liên quan nào khác.

17) Thu nhập của một bên nói chung không phải là yếu tố để đánh giá khả năng nuôi con miễn là bên có thu nhập thấp hơn có thể đảm bảo sự ổn định và đáp ứng các nhu cầu cơ bản của trẻ.

Tòa án có thể ra lệnh cho các thỏa thuận quyền nuôi con khác nhau không?

Khi đưa ra quyết định về vụ kiện, tòa án có thể cân nhắc các thỏa thuận nuôi con khác nhau miễn nó được xác định là tốt nhất cho con của quý vị. Một bên trong vụ kiện quyền nuôi con có thể được trao những quyền sau đây:

Quyền Nuôi Con Chung: Quyền của nhiều hơn một cá nhân trong việc đảm nhận quyền nuôi con về mặt thể chất đối với đứa trẻ, mỗi người đều có những khoảng thời gian đáng kể để chăm sóc trẻ.

Quyền Nuôi Con Chính: Quyền đảm nhận quyền nuôi con về mặt thể chất đối với phần lớn thời gian.

Quyền Nuôi Con Một Phần:Quyền đảm nhận quyền chăm sóc trẻ dưới ít hơn thời gian bình thường. Quyền này có thể được thực hiện ở bất kỳ đâu trong một vài giờ hoặc ở qua đêm.

Quyền Nuôi Con Duy Nhất: Quyền của một cá nhân được độc quyền chăm sóc đứa trẻ. Trường hợp này diễn ra khi bên còn lại bị giam giữ hoặc không thể thực hiện vai trò làm cha hoặc mẹ.

Quyền Nuôi Con Có Giám Sát-Thăm Nom: Trong suốt thời gian nuôi con, cơ quan hoặc người được tòa án chỉ định hoặc được các bên đồng ý giám sát các hoạt động tương tác giữa trẻ và cá nhân có các quyền trên.

Cha hoặc Mẹ Có Quyền Nuôi Con: Cha hoặc mẹ mà đứa trẻ sống cùng trong phần lớn thời gian.

Cha hoặc Mẹ Không Có Quyền Nuôi Con: Cha hoặc mẹ có quyền nuôi con một phần hoặc quyền được giám sát một phần với trẻ vị thành niên.

Các điều khoản về quyền nuôi con quan trọng khác

Chuyển Nơi Cư Trú:Thay đổi nơi cư trú của trẻ làm hạn chế đáng kể khả năng bên không nuôi dưỡng trẻ thực hiện các quyền của mình.

Tổ Chức: Bất kỳ tổ chức, xã hội, viện, cơ sở tòa án hoặc thực thể khác có thể chăm sóc của một đứa trẻ. Thuật ngữ này không bao gồm cơ quan dịch vụ trẻ em và thanh thiếu niên của quận.

Nghĩa Vụ Của Cha Mẹ: Bao gồm các hành động đáp ứng nhu cầu về thể chất, tình cảm và xã hội của đứa trẻ.

Tự Bản Thân: Khi một bên tự đại diện mà không có sự hỗ trợ của luật sư được cấp phép.

Đó có thể là hành động liên quan đến việc quý vị tự nộp các giấy tờ hoặc xuất hiện tại một buổi thảo luận hoặc phiên xét xử.

Đơn Yêu Cầu: Một văn bản yêu cầu được trình bày với Tòa Án yêu cầu Tòa Án thực hiện một số hành động cụ thể đối với một vụ kiện. Nếu quý vị nộp đơn yêu cầu, quý vị sẽ được gọi là “Người Đệ Đơn." Bên còn lại có thể được gọi là “Bị Đơn”.

Hòa Giải: Quá trình mà một người hòa giải trung lập (một người dân hoặc luật sư) hỗ trợ các bên cố gắng đạt được một thỏa thuận nhận được sự chấp nhận của hai bên về các vấn đề phát sinh trong quá trình nuôi con. Bất kỳ thỏa thuận nào đạt được trong hòa giải phải dựa trên các quyết định tự nguyện của các bên. Người hòa giải không được đưa ra quyết định.

Lệnh Của Tòa Án: Một văn bản pháp lý được Thẩm Phán ký yêu cầu một người làm điều gì đó hoặc yêu cầu một người không làm điều gì đó. Lệnh của tòa án là LUẬT.

Khinh Thường Tòa Án: Cố tình không tuân theo lệnh của tòa.

Sửa Đổi: Một sự thay đổi trên Lệnh của Tòa án. Lệnh của tòa có thể được thay đổi sau một phiên xét xử hoặc theo thỏa thuận của các bên, nhưng luôn phải có chữ ký của thẩm phán. Lệnh về quyền nuôi con có thể luôn luôn thay đổi nếu như hoạt động này vì lợi ích tốt nhất của trẻ.

Giải Phóng:Tình trạng độc lập được trao cho một đứa trẻ dưới 18 tuổi đã kết hôn hoặc đã được Tòa Án xác định là không phụ thuộc vào cha mẹ.

Ai có thể nộp đơn xin quyền nuôi con?

Trong hầu hết các trường hợp cha mẹ liên quan đến hoat động này. Tuy nhiên, hoạt động này cũng có thể được thực hiện bởi ông bà, ông bà cố, họ hàng hoặc tiểu bang.

1) Cha Mẹ với Cha Mẹ: Trong trường hợp cha hoặc mẹ kiện người còn lại, không thể nhận định rằng quyền nuôi con có thể được trao cho một bên cụ thể. Nói cách khác, cả cha và mẹ đều có cơ hội được nuôi con giống nhau.

Cha Mẹ với Ông Bà hoặc Ông Bà Cố: Trong bất kỳ vụ kiện tranh chấp quyền nuôi con giữa cha mẹ và một bên thứ ba, bao gồm cả ông bà và ông bà cố, có giả định cho rằng quyền nuôi con sẽ được trao cho cha mẹ. Giả định có lợi cho cha mẹ có thể bị phản bác bằng các bằng chứng rõ ràng và thuyết phục.

Theo luật Pennsylvania, ông bà có thể nộp đơn xin quyền nuôi một đứa trẻ chính hoặc một phần. NHƯNG ông bà hoặc ông bà cố KHÔNG có quyền tự động nộp hồ sơ để được nuôi con.

Ông bà hoặc ông bà cố có thể nộp đơn yêu cầu BẤT KỲ hình thức quyền nuôi con về mặt pháp lý hoặc thể chất nếu:

• Họ là người chăm sóc thay thế cha mẹ - đã chăm sóc như cha mẹ của đứa trẻ trong 12 tháng liên tiếp; HOẶC

• Họ không phải là người thay thế cha mẹ nhưng phải đáp ứng các yêu cầu sau:

1. Mối quan hệ nhận được sự chấp thuận của cha hoặc mẹ hoặc theo lệnh của tòa án; VÀ

2. Ông bà hoặc ông bà cố chấp nhận HOẶC sẵn sàng chấp nhận trách nhiệm với đứa trẻ, VÀ

3. Đáp ứng MỘT trong những điều sau:

• Đứa trẻ được tuyên bố là đối tượng cần lệ thuộc theo phán quyết của thẩm phán;

• Đứa trẻ có nguy cơ bị cha mẹ lạm dụng, bỏ rơi, lạm dụng ma túy hoặc rượu hoặc mất khả năng lao động; HOẶC

• Đứa trẻ sống với ông bà hoặc ông bà cố trong ít nhất 12 tháng và bị cha mẹ đuổi khỏi nhà (NẾU

ÔNG BÀ HOẶC ÔNG BÀ CỐ BỎ LỠ VIỆC NỘP ĐƠN XIN QUYỀN NUÔI DƯỠNG TRẺ TRONG VÒNG SÁU (6) THÁNG).

Ông bà hoặc ông bà cố có thể yêu cầu quyền nuôi con một phần hoặc có giám sát nếu:

1. Cha, mẹ (con của ông, bà) đã chết; hoặc

2. Cha và mẹ ly thân ít nhất sáu (6) tháng; hoặc

3. Đứa trẻ ở với ông bà hoặc ông bà cố trong mười hai (12) tháng

ÔNG BÀ HOẶC ÔNG BÀ CỐ BỎ LỠ VIỆC NỘP ĐƠN XIN QUYỀN NUÔI DƯỠNG TRẺ TRONG VÒNG SÁU (6) THÁNG.

Lưu ý: Quyền giám hộ của ông bà và ông bà cố là một vấn đề quan trọng và phức tạp.

Quý vị nên làm việc với một luật sư. Quý vị có thể gọi cho NPLS theo số 1-877-953-4250 để xem những dịch vụ nào đang được hỗ trợ tại quận hoặc liên hệ với chương trình giới thiệu luật sư của hiệp hội luật sư địa phương của quý vị.

2) Cha Mẹ với Bên Thứ Ba: Bên thứ ba có thể nộp đơn yêu cầu quyền nuôi con, một phần hoặc có giám sát. Bên thứ ba có thể có quyền nuôi đứa trẻ khi họ đã hành động như cha mẹ hoặc nằm trong mối quan hệ "thay cho cha mẹ" (giống như cha mẹ) trong mười hai (12) tháng liên tục.

4) Cha Mẹ với Tiểu Bang: Chính quyền tiểu bang có thể giành được quyền nuôi một đứa trẻ theo ba cách:

1. Được sự chấp thuận của cha mẹ hoặc người giám hộ - không quá 30 ngày. Nếu cơ quan của quận muốn gia hạn quyền nuôi con quá 30 ngày, họ phải nộp đơn cho một hành động phụ thuộc;

2. Thông qua một hành động phụ thuộc - khi cơ quan quận, thường là bộ phận bảo vệ trẻ em, có thể chứng minh rằng hiện tại đứa trẻ không có sự chăm sóc hoặc quản lý phù hợp của cha mẹ và sự chăm sóc và quản lý cần thiết không được đáp ứng ngay lập tức; hoặc

3. Hồ sơ tiền án tiền sự - một hành vi phạm tội của đứa trẻ.

Khi nào tôi nên nộp đơn yêu cầu quyền nuôi con?

Đôi khi cha mẹ nhận ra họ có những điểm khác biệt. Tuy nhiên, sẽ có những vụ kiện chỉ được tòa án phân xử. Quý vị nên cân nhắc việc nộp đơn yêu cầu nếu:

1. Mọi cách thức liên lạc với đứa trẻ của quý vị đang bị khước từ;

2. Quý vị hoặc con của quý vị là nạn nhân của bạo lực gia đình hoặc bất kỳ hình thức lạm dụng hoặc bỏ rơi nào khác;

3. Một bên đang đe dọa bắt đứa trẻ đi và không đưa chúng quay lại;

4. Một bên đang có kế hoạch chuyển ra khỏi quận, tiểu bang hoặc quốc gia cùng với đứa trẻ và quý vị

không muốn đứa trẻ đi cùng bên đó.

Để biết thêm thông tin về thời điểm nộp đơn yêu cầu quyền nuôi con, quý vị vui lòng xem các câu hỏi thường gặp (FAQ) ở cuối phần quyền nuôi con.

Tôi có thể không muốn nộp đơn yêu cầu quyền nuôi con trong trường hợp nào?

Quý vị có thể không muốn nộp đơn xin quyền nuôi con nếu:

1. Đứa trẻ đang sinh sống cùng quý vị và quý vị có thể thỏa thuận với bên còn lại, và bên còn lại chắc chắn không đưa và nuôi giữ đứa trẻ.

2. Quý vị hài lòng với sự sắp xếp hiện tại cho đứa trẻ. Nếu nộp đơn, quý vị có thể đang “mở" cơ hội cho bên còn lại. Ví dụ, nếu cha hoặc mẹ đã không được gặp con trong một thời gian dài và quý vị nộp đơn xin quyền nuôi con, tòa án có thể sẽ cấp quyền nuôi con một phần hoặc có giám sát một phần cho bên còn lại.

3. Quý vị đã có Lệnh Bảo Vệ Khỏi Lạm Dụng trong đó có điều khoản về quyền nuôi con mà quý vị đang cảm thấy rất hài lòng. HÃY NHỚ, điều khoản về quyền nuôi con trong PFA của quý vị hết hạn cùng lúc khi PFA hết hạn.

Để biết thêm thông tin về thời điểm nộp đơn yêu cầu quyền nuôi con, quý vị vui lòng xem các câu hỏi thường gặp (FAQ) ở cuối phần quyền nuôi con.

Tôi phải nộp đơn xin quyền nuôi con ở đâu?

Các vụ kiện xin quyền nuôi con được nộp tại quận nơi trẻ vị thành niên đã sinh sống trong sáu (6) tháng, hoặc kể từ khi đứa trẻ được sinh ra nếu đứa trẻ dưới sáu (6) tháng tuổi.

Nếu quý vị là người nuôi con và quý vị cũng như đứa trẻ không cư trú tại quận của quý vị trong sáu (6) tháng, quý vị có thể phải nộp hồ sơ tại quận đã sinh sống trước đây.

Tôi cần phải nộp đơn xin quyền nuôi con ở đâu?

Các quận khác nhau có các thủ tục xin quyền nuôi con khác nhau. Quý vị nên bắt đầu bằng việc đi đến hoặc gọi cho văn phòng hành chính của tòa án gia đình, thư ký dân sự của tòa án hoặc Cán Bộ Đầu Mối của văn phòng.

Vui lòng xem lại tờ hướng dẫn yêu cầu quyền nuôi con trong sổ tay này để biết thông tin cụ thể về nơi nộp hồ sơ tại quận của quý vị.

Tôi có phải trả lệ phí nộp đơn yêu cầu quyền nuôi con không?

Có. Phí nộp đơn có thể dao động từ $135 - $170 đô la, phụ thuộc vào nơi quý vị nộp hồ sơ. Tuy nhiên, nếu quý vị là người có thu nhập thấp, quý vị có thể yêu cầu miễn khoản phí bằng cách hoàn thành đơn yêu cầu Miễn Lệ Phí (IFP). Nếu thẩm phán chấp thuận yêu cầu của quý vị, Lệnh IFP cho phép bên thu nhập thấp nộp các thủ tục giấy tờ miễn phí. Quý vị cần cung cấp cho Tòa Án các thông tin liên quan đến thu nhập và chi tiêu hàng tháng của quý vị trong đơn yêu cầu.

Vui lòng xem lại tờ hướng dẫn yêu cầu quyền nuôi con trong sổ tay này để biết thông tin cụ thể về nơi nộp đơn yêu cầu IFP.

Tôi cần nộp các thông tin gì? Tôi cần thể hiện những gì trong giấy tờ yêu cầu quyền nuôi con của mình?

Quý vị là Nguyên Đơn và người còn lại, bên thứ ba hoặc ông bà là (các) Bị Đơn. Cuốn sổ tay là các thông tin quý vị cần cho các giấy tờ yêu cầu quyền nuôi con của mình:

1) Tên và địa chỉ của quý vị;

2) Tên và địa chỉ của tất cả (các) bị đơn;

HÃY NHỚ, ngay cả khi con của quý vị đang sống với ông bà và bên còn lại không liên quan điều đó, quý vị cũng phải liệt kê anh ta hoặc cô ta là bị đơn.

3) Tên và ngày sinh của đứa trẻ và ai là người đứa trẻ hiện đang sống cùng;

4) Mối quan hệ của quý vị với đứa trẻ: cho dù quý vị là cha mẹ, ông bà, v.v.;

5) Tình trạng hôn nhân của quý vị khi đứa trẻ được sinh ra. Nếu quý vị đã kết hôn, hãy nói rõ quý vị

kết hôn với ai;

6) Các địa chỉ nơi cứ trú mà đứa trẻ đã sống trong năm (5) năm qua và người đứa trẻ sống cùng tại mỗi nơi;

7) Người quý vị đang sống cùng;

8) Mối quan hệ của bị đơn với đứa trẻ;

9) Các thành viên hiện đang sống cùng (các) bị đơn theo hiểu biết của quý vị;

10) Nếu quý vị có lệnh về quyền nuôi con từ cùng một quận, một quận khác hoặc một tiểu bang khác, quý vị cần viết rõ quận và số vụ kiện cũng như đính kèm bản sao của lệnh đó vào hồ sơ của quý vị;

11) Quý vị hoặc đứa trẻ có bị lạm dụng hoặc bị bỏ rơi hay không với bằng chứng là lệnh bảo vệ khỏi lạm dụng hoặc lá thư từ cơ quan Children and Youth;

12) Liệt kê trên thủ tục giấy tờ về quyền nuôi con những người quý vị tin rằng có hoặc có thể có quyền đối với đứa trẻ;

Ví dụ một người có thể có quyền đối với trẻ là ông bà hoặc bên thứ ba, nếu đứa trẻ sống với họ và được họ chăm sóc như cha mẹ trong một khoảng thời gian đáng kể.

13) Liệt kê BẤT KỲ tiền án tiền sử và/hoặc chứng cứ lạm dụng nào của bên hoặc bất kỳ người nào khác sống cùng nơi cư trú của các bên; và

14) Cuối cùng, quý vị phải cho tòa án biết về kế hoạch nuôi con của quý vị cho đứa trẻ và trình bày tại sao kế hoạch đó lại đáp ứng quyền lợi tốt nhất của đứa trẻ. Ví dụ, nếu quý vị muốn tòa án phán quyết quý vị có quyền nuôi con chính, quý vị phải đưa ra một số lý do tại sao đó là điều tốt nhất cho đứa trẻ.

Tùy thuộc vào từng quận, NPLS có thể hỗ trợ quý vị chuẩn bị thủ tục giấy tờ cần thiết cho vụ kiện của mình. Quý vị có thể gọi cho NPLS theo số 1-877-953-4250 để xem những dịch vụ nào được cung cấp tại quận của quý vị. Nếu không có dịch vụ nào được hỗ trợ, quý vị có thể đi đến trang PALawHELP.org chọn phần “Trẻ Em và Gia Đình”, sau đó chọn “Quyền Nuôi và Quyền Giám Hộ”.

Làm thế nào Bị Đơn nhận được thông báo về việc tôi đã nộp đơn xin quyền nuôi con?

Sau khi nộp giấy tờ yêu cầu quyền nuôi con, quý vị được yêu cầu tống đạt giấy tờ cho bên kia. Quý vị thường thực hiện việc tống đạt cho bên kia qua đường bưu điện.

Quý vị phải gửi giấy tờ về quyền nuôi con bằng thư bảo đảm, yêu cầu giấy báo nhận. Tại một số quận, quý vị nên gửi giấy tờ về quyền nuôi con bằng dịch vụ bưu điện hạng nhất.

Quý vị phải giữ giấy gửi thư được chứng nhận màu xanh lá cây để chứng minh quý vị đã gửi giấy tờ yêu cầu quyền nuôi con bằng thư bảo đảm.

Mặc dù quý vị có thể được miễn lệ phí nộp đơn, nhưng quý vị phải chịu trách nhiệm chi trả cho các chi phí phát sinh khi tống đạt giấy tờ. Một số quận muốn quý vị gửi bản sao bằng thư bảo đảm, yêu cầu giấy báo nhận, chi phí đó chính là khoản phí bổ sung. Chi phí gửu thư qua bưu điện khoảng từ $5- $11. Một lần nữa, hãy tham khảo tờ hướng dẫn để biết thông tin về các thủ tục tại quận của quý vị.

Quý vị nên tống đạt cho Bị Đơn ngay sau khi nộp các giấy tờ của mình. Nếu quý vị không gửi cho Bị Đơn, phiên xét xử của quý vị không chắc chắn có thể được tiếp tục hoặc có thể bị bác bỏ.

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi hoặc thành viên trong nhà bị bắt, bị buộc tội hoặc bị kết án phạm tội?

Các vụ bắt giữ, buộc tội và kết án hình sự ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến các vụ kiện quyền nuôi con.

Pennsylvania đã thay đổi luật quyền nuôi con vào tháng 1 năm 2011. Luật mới yêu cầu nơi một bên đang tìm kiếm bất kỳ hình thức nuôi con nào, tòa án phải xem xét liệu có thành viên của gia đình của bên đó đã bị kết án hoặc đã nhận tội hoặc không phản kháng với bất kỳ sự luận tội nào theo phần bên dưới hoặc một hành vi phạm tội tương tự như bên dưới.

Tòa án phải xem xét hành vi phạm tội và xác định rằng bên đó không đe dọa gây tổn hại cho đứa trẻ trước khi đưa ra bất kỳ lệnh cấp quyền nuôi con nào đối với bên đó.

Tất cả cá hành vi phạm tội được liệt kê dưới đây, nhưng phổ biến nhất là các hành vi:

• Sự Bảo Vệ khỏi Bạo Lực Lạm Dụng;

• DUI (Lái xe trong tình trạng say rượu);

• Tàng trữ, bán, vận chuyển hoặc sản xuất ma túy; và

• Đe Doạ Khủng Bố

CÁC TIỀN ÁN HOẶC TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ NÀO CỦA QUÝ VỊ HOẶC BẤT KỲ THÀNH VIÊN TRONG GIA ĐÌNH CỦA QUÝ VỊ

PHẢI ĐƯỢC TRÌNH BÁO VỚI TÒA ÁN KHI QUÝ VỊ ĐANG XIN BẤT KỲ HÌNH THỨC QUYỀN NUÔI CON NÀO:

• Khinh thường, vi phạm lệnh hoặc thỏa thuận Bảo Vệ khỏi Sự Lạm Dụng;

• Lái xe trong tình trạng có cồn hoặc chất gây nghiện;

• Sở hữu, bán, giao hàng, sản xuất hoặc chào bán bất kỳ chất bị kiểm soát hoặc thuốc gây nghiện hoặc thiết bị khác;

• Tội Phạm Giết Người, Hành Hung Nghiêm Trọng Người Khác, Đe Dọa Khủng Bố, Theo Dõi, Bắt Cóc, Ngăn Cấm Bất Hợp Pháp, hoặc Giam Cầm Sai;

• Dụ dỗ trẻ vào một phương tiện hoặc kết cấu có động cơ;

• Hiếp dâm, cưỡng hiếp, quan hệ tình dục lệch lạc không tự nguyện, tấn công tình dục, tấn công khiếm nhã trầm trọng, quấy rối tình dục, lạm dụng tình dục trẻ em, bóc lột tình dục trẻ em, hoặc loạn luân;

• Không tuân thủ quy định đối với tội phạm tình dục;

• Đốt phá và các tội có liên quan;

• Che giấu cái chết của một đứa trẻ;

• Mua chuộc trẻ vị thành niên, tiếp xúc bất hợp pháp với trẻ vị thành niên hoặc Gây nguy hiểm đến quyền lợi của trẻ em;

• Kinh doanh, mua bán hoặc giao dịch trẻ sơ sinh;

• Mại dâm và các tội liên quan;

• Bị tổ chức Children and Youth Agency hoặc cơ quan tương tự ở Pennsylvania phát hiện lạm dụng hoặc

quy chế tương tự ở một khu vực tài phán khác.

Điều gì xảy ra sau khi tôi nộp giấy yêu cầu quyền nuôi con của mình? Sự khác biệt giữa hòa giải và buổi thảo luận về quyền nuôi con là gì?

Ở hầu hết các quận, quý vị và Bị Đơn sẽ tham dự buổi thảo luận hoặc hòa giải về quyền nuôi con, hoặc cả hai, trước khi đến gặp thẩm phán.

Hoà Giải

Ở một số quận, quý vị và bị đơn sẽ được hướng dẫn đến trình diện trước một người hòa giải chuyên nghiệp.

Người hòa giải có thể là một người dân hoặc một luật sư. Người hòa giải làm việc với các bên để đạt được một sự thỏa thuận.

Nếu quý vị và bên kia đạt được thỏa thuận, người hòa giải sẽ viết đơn thỏa thuận.

Thẩm phán sẽ ký vào thỏa thuận đó và nó trở thành lệnh chính thức về quyền nuôi con. Nếu các bên không thể đi đến một thỏa thuận chung, vụ kiện của quý vị sẽ được lên lịch cho một buổi thảo luận về quyền nuôi con.

Nếu quý vị là nạn nhân của bạo lực gia đình, quận sẽ cho phép bỏ qua buổi hòa giải vì lịch sử bạo lực gia đình giữa quý vị và Bị Đơn. Quý vị không bắt buộc phải có PFA vào thời điểm này. Quý vị phải xác nhận quý vị là người sống sót sau hành vi bạo lực gia đình gần đây, trong vòng 24 tháng qua.

Buổi Thảo Luận Về Quyền Nuôi Con

Ở các quận khác, quý vị và Bị Đơn sẽ được hướng dẫn tham gia cuộc thảo luận về quyền nuôi con.

Quý vị sẽ gặp một viên chức xét xử về quyền nuôi con. Viên chức xét xử là một luật sư hoặc thẩm phán.

Viên chức xét xử hoặc thẩm phán sẽ cố gắng hỗ trợ các bên đạt được thỏa thuận quyền nuôi con thỏa đáng cho đứa trẻ. Luật sư có quyền đại diện cho cả hai bên.

Nếu quý vị và bên kia có thể đạt được thỏa thuận, viên chức xét xử sẽ viết một thỏa thuận và chuyển nó đến tòa án để phê duyệt và ban bố như một lệnh.

Nếu quý vị và Bị Đơn không thể đi đến thống nhất, viên chức xét xử sẽ hỏi quý vị hoặc luật sư của quý vị một vài câu hỏi và chuẩn bị một báo cáo. Viên chức xét xử đó có thể đề nghị một lệnh tạm thời để đưa lên tòa án cho đến khi thẩm phán xét xử vụ kiện.

Quá trình hòa giải và buổi thảo luận về quyền nuôi con có thể khác nhau giữa các quận, vì vậy vui lòng xem lại tờ hướng dẫn để biết thông tin cụ thể tại quận của quý vị.

Chương Trình Đầu Tiên Dành Cho Trẻ Em hay Lớp Học Cùng Làm Cha Mẹ là gì?

Mọi nguyên đơn và bị đơn BẮT BUỘC phải tham gia một lớp học nuôi dạy con cái. Ở một số quận, nếu quý vị không tham gia lớp học nuôi dạy con cái theo yêu cầu, tòa án có thể bác bỏ đơn, coi đó là hành vi khinh thường tòa án hoặc từ chối thời gian nuôi con, nuôi con một phần hoặc quyền nuôi con một phần có giám sát cho đến khi quy vị hoàn thành lớp học được yêu cầu.

Lớp học làm cha mẹ sẽ khác nhau giữa các quận, vì vậy vui lòng xem lại tờ hướng dẫn để biết thông tin cụ thể về lớp học cùng làm cha mẹ tại quận của quý vị.

Tôi có cần luật sư đại diện trong vụ kiện về quyền nuôi con của tôi không?

Các bên có thể đại diện cho chính mình trong các vụ kiện về quyền nuôi con. Do nguồn lực có hạn, North Penn Legal Services chỉ có thể đại diện trong một số vụ kiện về xin quyền nuôi con. Văn phòng địa phương của quý vị có thể cho quý vị một vài lời khuyên hạn chế liên quan đến vụ kiện. Vui lòng liên hệ 1-877-953-4250 để xem những dịch vụ đang được hỗ trợ tại quận của quý vị.

Nếu quý vị muốn một luật sư riêng đại diện cho mình, quý vị có thể liên hệ với hiệp hội luật sư địa phương để giới thiệu luật sư phù hợp.

Tôi sẽ chuẩn bị cho buổi thảo luận về quyền nuôi con như thế nào?

Nếu quý vị và bên còn lại đã đi đến một thỏa thuận, quý vị có thể thông báo cho viên chức xét xử về quyền nuôi con. Viên chức xét xử sẽ tiếp thu thỏa thuận và biến nó thành lệnh về quyền nuôi con.

Nếu quý vị tin rằng quý vị và bên kia không thể đạt được thỏa thuận, quý vị nên chuẩn bị để trả lời những câu hỏi sau đây về bản thân và trẻ vị thành niên:

1) Quý vị đang sinh sống ở đâu? Đứa trẻ đang sinh sống ở đâu? (nếu không sống cùng) Quý vị thuê hay sở hữu nhà ở? Còn ai khác đang sinh sống với quý vị không? Quý vị có bao nhiêu phòng ngủ? Đứa trẻ ngủ ở đâu?

2) Thông tin về việc đi học của đứa trẻ hoặc bất kỳ thông tin y tế đặc biệt nào về đứa trẻ.

3) Lịch trình làm việc và sắp xếp việc chăm sóc con cái của quý vị.

4) Nếu quý vị không đi làm, hãy trình bày về cách quý vị đang chăm sóc trẻ vị thành niên.

5) Nếu quý vị đang sống với bạn trai hoặc bạn gái, họ có đi làm không? Làm việc ở đâu?

6) Quý vị đang tìm kiếm thỏa thuận nào về quyền nuôi con: quyền nuôi con chính, quyền nuôi con

một phần, hoặc quyền nuôi con một phần có giám sát?

7) Quý vị đang yêu cầu Bị Đơn thực hiện quyền nuôi con nào: quyền nuôi con chính, quyền nuôi con một phần, hoặc quyền nuôi con một phần có giám sát?

8) Bất kỳ mối quan ngại nào về Bị Đơn và những đứa trẻ.

9) Bất kỳ tiền án hoặc tội danh nào.

Ở một số quận, viên chức xét xử về quyền nuôi con cũng có thể xét xử hoặc xem xét những điều sau:

Trẻ vị thành niên. Nếu trẻ trên một độ tuổi nhất định, viên chức xét xử có thể

phỏng vấn đứa trẻ về mong muốn của chúng về một trong hai bên.

Báo cáo tư vấn/nhà trị liệu. Viên chức xét xử có thể xem xét các báo cáo từ hoặc

nói chuyện với cố vấn của trẻ nếu có những cáo buộc liên quan đến một

bên có thể gây hại cho đứa trẻ.

Trẻ Em và Thanh Thiếu Niên. Viên chức xét xử có thể xem xét các báo cáo từ hoặc nhân viên phụ trách trẻ em và thanh thiếu niên địa phương về các vấn đề có thể liên quan đến vụ kiện quyền nuôi con.

Kết quả có thể có của buổi thảo luận về quyền nuôi con là gì?

Nếu các bên đồng ý: Nếu các bên có thể đạt được thỏa thuận tại buổi thảo luận về quyền nuôi con, lệnh của tòa án có thể được ban bố hoặc ký. Lệnh của tòa sẽ nêu rõ quyền nuôi con của mỗi bên.

Điều gì xảy ra nếu tôi không đồng ý với đề xuất của viên chức xét xử hoặc không thể đồng ý với bên còn lại?

Nếu cả hai bên đều đang tìm kiếm quyền nuôi con chính đối với đứa trẻ, vụ kiện của quý vị sẽ được lên lịch cho một phiên xét xử đầy đủ trước thẩm phán. Ở một số quận, Tòa Án sẽ tiến hành ra lệnh tạm thời cho đến khi thẩm phán xét xử vụ kiện đó.

Nếu quý vị không đồng ý với đề xuất Lệnh tạm thời hoặc Lệnh cuối cùng, quý vị có quyền yêu cầu một phiên xét xử trước thẩm phán.

Thủ tục yêu cầu một phiên xét xử trước thẩm phán có thể khác biệt lớn giữa các quận vì vậy quý vị hãy xem tờ hướng dẫn của quận để biết thêm thông tin.

PHIÊN TÒA XÉT XỬ QUYỀN NUÔI CON: Tôi sẽ cần loại bằng chứng nào?

Tòa án sẽ xem xét nhiều yếu tố ảnh hưởng đến thể chất, trí tuệ, đạo đức và tinh thần của một đứa trẻ bao gồm, nhưng không giới hạn:

1) Sự sắp xếp quyền nuôi con của anh chị em. Nói chung, các tòa án muốn các anh chị em được nuôi dưỡng cùng nhau trong một gia đình.

2) Ai là người chăm sóc chính của đứa trẻ? Tòa án sẽ xem xét ai đã từng là người chăm sóc chính trong quá khứ và người đã đáp ứng được nhu cầu hàng ngày của trẻ.

3) Các mối quan hệ mới của cha mẹ. Nếu quý vị và/hoặc Bị Đơn đang hẹn hò, có mối quan ngại về anh ấy hoặc cô ấy không? Có vấn đề về bạo lực gia đình, tiền án tiền sự hoặc lạm dụng ma túy hoặc lạm dụng rượu không? Làm thế nào để người khác hòa thuận với đứa trẻ?

4) Lịch trình làm việc của các bên. Tòa án sẽ xem xét lịch trình làm việc và lượng thời gian các bên dành cho việc chăm sóc đứa trẻ.

5) Tính ổn định của các bên. Tòa án sẽ xem xét lợi ích khi cuộc sống của một đứa trẻ được giữ ổn định, điều đó bao gồm khả năng của các bên để duy trì mái ngôi nhà duy nhất và mang đến một cuộc sống ổn định.

6) Tài chính của các bên. Một lời đồn phổ biến rằng người có nhiều tiền hơn sẽ thắng vụ kiện quyền nuôi con. Điều này thường không đúng. Tòa án sẽ xem xét khả năng tài chính của mỗi bên trong duy trì tính ổn định tài chính trong cuộc sống của trẻ bằng cách mang đến một ngôi nhà và môi trường sống đầy đủ cho trẻ. Tòa án có thể lo ngại nếu quý vị đang có thu nhập thấp, quý vị thường xuyên bị đuổi ra khỏi nhà vì không có khả năng trả tiền thuê nhà.

7) Phẩm chất của cha hoặc mẹ. Tòa án sẽ xem xét bên nào sẽ cho phép và khuyến khích đứa trẻ tiếp xúc thường xuyên và liên tục với người còn lại.

8) Hành vi trong quá khứ của một bên. Tòa án muốn tập trung vào hoàn cảnh hiện tại khi đưa ra quyết định về quyền nuôi con. Hành vi trước đây của một bên sẽ được bỏ qua TRỪ KHI hành vi đó gây hại đến cuộc sống hiện tại hoặc tương lai của đứa trẻ.

9) Hành vi ngược đãi. Thẩm phán phải xem xét hành vi bạo lực hoặc lạm dụng hiện tại hoặc trong quá khứ của từng phụ huynh và các thành viên đã trưởng thành trong gia đình- bất kể sự tồn tại của PFA.

10) Thẩm phán phải xem xét liệu cha/mẹ có bị kết án về một số tội nhất định hay không, bao gồm DUI (Lái xe khi đang say rượu), vi phạm PFA, bắt cóc, loạn luân và lạm dụng tình dục trẻ em.

HÃY NHỚ: Tòa án sẽ KHÔNG xem xét về việc liệu một phụ huynh có chi trả tiền cấp dưỡng cho con cái hay không trước khi đưa ra quyết định liên quan đến quyền nuôi con.

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi bị thua một phiên tòa xét xử quyền nuôi con, tôi có thể tự mình kháng cáo được không?

Nếu quý vị không hài lòng với quyết định của thẩm phán sau khi xét xử về quyền nuôi con, quý vị có quyền kháng cáo đến Tòa Án Cấp Cao Pennsylvania trong vòng ba mươi (30) ngày sau ngày có lệnh của thẩm phán.

Kháng cáo lên tòa án Cấp Cao rất phức tạp và tốn kém. Điều này có thể, nhưng khó để một người tiến hành kháng có mà không cần đến sự hỗ trợ của luật sư do sự phức tạp của các tài liệu pháp luật cần phải nộp, thời hạn nộp hồ sơ và các yêu cầu khác và lệ phí.

Nếu quý vị không hài lòng với một phán quyết, quý vị nên tham khảo ý kiến của luật sư để xem xét cơ sở nào để kháng cáo và/hoặc khả năng kháng cáo sẽ thành công của quý vị hoặc sự lựa chọn tốt nhất cho vụ kiện.

Lệnh về quyền nuôi con của tôi có thể thay đổi được không?

Lệnh về quyền nuôi con có thể được sửa đổi bất cứ lúc nào cho đến khi đứa trẻ đủ 18 tuổi. Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng Tòa Án có thể không xem xét đơn yêu cầu sửa đổi nếu quý vị nộp đơn vài tháng một lần, khi hoàn cảnh của mỗi bên có rất ít hoặc không có sự thay đổi.

Tòa án sẽ sử dụng nguyên tắc “lợi ích tốt nhất của trẻ” để quyết định xem liệu có nên thay đổi quyết định hay không. Khi nộp đơn yêu cầu sửa đổi, quý vị thường sẽ thực hiện các thủ tục tương tự như khi nộp đơn khiếu nại ban đầu.

Điều gì sẽ xảy ra nếu Bị Đơn không tuân theo lệnh?

Mỗi bên được yêu cầu tuân thủ phán quyết về quyền nuôi con. Một bên vi phạm lệnh của tòa cũng đồng nghĩa với vi phạm pháp luật. Nói cách khác, nếu một bên cố tình không tuân theo hoặc không tuân thủ lệnh về quyền nuôi con, bên còn lại có thể nộp các giấy tờ yêu cầu Tòa Án trừng phạt hành vi không tuân theo của người đó. Giấy tờ này được gọi là Đơn Tố Cáo Hành Vi Khinh Thường.

Theo luật Pennsylvania, nếu thẩm phán quyết định rằng lệnh về quyền nuôi con bị vi phạm một cách cố ý, người không tuân theo lệnh có thể:

1. Bị phạt tù đến sáu (6) tháng;

2. Bị phạt tiền đến $500;

3. Bị Quản Chế lên đến sáu (6) tháng;

4. Bị đình chỉ quyền điều hành phương tiện cơ giới của họ; và/hoặc

5. Phải thanh toán chi phí tòa án và phí luật sư.

TUY NHIÊN, trong các vụ kiện về quyền nuôi con, điều này hiếm khi xảy ra.

Trong một vài vụ kiện về quyền nuôi con, thẩm phán có thể ra lệnh cứu trợ khác nếu thấy cần thiết để bồi thường cho hành vi không thực hiện theo lệnh của một bên. Ví dụ, thẩm phán có thể yêu cầu thời gian đền bù nếu một bên từ chối đưa trẻ đến thăm bên còn lại hoặc sửa đổi thời gian trao đổi nếu một bên liên tục đưa trẻ về muộn.

Thông tin hướng dẫn về quyền nuôi con có thể thêm các kết quả thẩm phán có xu hướng ra lệnh tại địa phương của quý vị khi một người bị phát hiện có hành vi khinh thường vi phạm lệnh nuôi dưỡng trẻ.

Điều gì sẽ xảy ra nếu Bị Đơn không đưa trẻ về sau một chuyến thăm và/hoặc rời khỏi tiểu bang cùng đứa trẻ?

Không phải lúc nào mọi người cũng hành động vì lợi ích tốt nhất của đứa trẻ vì vấn đề quyền nuôi con chứa nhiều cảm xúc. Một bên có thể nuôi dưỡng đứa trẻ mà không cần sự chấp thuận của bên còn lại. Trong trường hợp này, quý vị cần đến sự xem xét của thẩm phán ngay lập tức về vụ kiện của quý vị. Pennsylvania cho các phụ huynh một cơ hội đặc biệt khẩn cấp trước khi gặp thẩm phán bằng cách nộp đơn Yêu Cầu Cứu Trợ Đặc Biệt. Ở một số quận, quý vị có thể gặp thẩm phán vào cùng một ngày. Ở một số quận, quý vị phải đợi ít nhất 5 ngày.

Luật Pennsylvania trao quyền hạn tương đối rộng cho các thẩm phản khi tình huống khẩn cấp xảy ra. Sau khi một bên nộp đơn yêu cầu cứu trợ đặc biệt, một thẩm phán có thể yêu cầu cha hoặc mẹ không được rời khỏi tiểu bang hoặc quận cùng với đứa trẻ. Thẩm phán có thể đề nghị một bên trả lại đứa trẻ cho bên còn lại. Thẩm phán có thể ra một lệnh về quyền nuôi con tạm thời, quyền nuôi con một phần hoặc quyền nuôi con một phần có giám sát cho một bên trên cơ sở tạm thời. Thẩm phán có thế quyết định bất kỳ điều gì nếu họ cảm thấy điều đó có lợi nhất cho đứa trẻ.

Tờ hướng dẫn về quyền nuôi con có thể có thông tin bổ sung về thủ tục tại quận của quý vị.

Đứa trẻ sống với tôi và tôi muốn chuyển ra khỏi Pennsylvania hoặc quận của tôi nhưng bên kia không đồng ý. Tôi có thể chuyển nơi ở không?

Một vấn đề xảy ra phổ biến khi cha hoặc mẹ mà đứa trẻ sống cùng muốn chuyển đi, hoặc chuyển chỗ ở, cùng với đứa trẻ sang một quận khác hoặc ở tiểu bang khác và người còn lại không muốn chúng đi.

QÚY VỊ NÊN TRAO ĐỔI VỚI LUẬT SƯ NẾU QUÝ VỊ ĐANG CÓ DỰ ĐỊNH CHUYỂN ĐI CÙNG CON CỦA QUÝ VỊ.

QUÝ VỊ NÊN TRAO ĐỔI VỚI LUẬT SƯ NẾU QUÝ VỊ PHẢN ĐỐI BÊN CÒN LẠI CHUYỂN ĐI CÙNG CON CỦA QUÝ VỊ.

CHUYỂN NƠI CƯ TRÚ được định nghĩa là sự thay đổi nơi ở của trẻ làm hạn chế đáng kể khả năng thực hiện quyền nuôi con của người không sống cùng trẻ.

Việc chuyển nơi cư trú không thể diễn ra trừ khi:

1. Những người có quyền nuôi trẻ đều chấp thuận; HOẶC

2. Tòa án chấp thuận đề xuất dời đi.

Các Yếu Tố Của Việc Dời Đi

Tòa án phải xem xét các yếu tố sau và tác động của chúng đến sự an toàn của đứa trẻ:

1. Bản chất, chất lượng, mức độ tham gia và thời gian của các mối quan hệ của trẻ với bên đề nghị chuyển và bên không chuyển chỗ ở, anh chị em và những người quan trọng khác trong cuộc sống của đứa trẻ.

2. Tuổi, sự phát triển, nhu cầu của trẻ và ảnh hưởng của việc di chuyển đến sự phát triển thể chất, giáo dục và tình cảm của trẻ, bao gồm bất kỳ nhu cầu đặc biệt khác của đứa trẻ.

3. Tính khả thi của việc duy trì các mối quan hệ giữa bên không dời đi và đứa trẻ thông qua các thỏa thuận nuôi con phù hợp, xem xét điều kiện hậu cần và tài chính của các bên.

4. Sở thích của đứa trẻ.

5. Liệu có một khuôn mẫu ứng xử được thiết lập của một trong hai bên để thúc đẩy hoặc cản trở mối quan hệ của đứa trẻ và bên còn lại.

6. Liệu việc chuyển chỗ ở có nâng cao chất lượng cuộc sống chung cho bên muốn chuyển chỗ ở hay không, bao gồm, nhưng không giới hạn: lợi ích tài chính và tình cảm hoặc cơ hội giáo dục.

7. Liệu việc chuyển đến nơi khác có nâng cao chất lượng cuộc sống chung cho trẻ, bao gồm nhưng không giới hạn ở, lợi ích tài chính hoặc tình cảm hoặc cơ hội giáo dục.

8. Lý do và động cơ của mỗi bên trong việc tìm kiếm hoặc phản đối việc chuyển đi.

9) Hành vi lạm dụng ở hiện tại và quá khứ của một bên hoặc thành viên trong gia đình của bên đó và liệu có tiếp tục có nguy cơ gây tổn hại cho trẻ hay bên bị lạm dụng hay không.

10. Bất kỳ lợi ích tốt nhất nào cho trẻ.

Thông Báo Chuyển Nơi Cư Trú

QUAN TRỌNG - Thông báo, bằng thư bảo đảm với biên lai được yêu cầu giấy báo nhận cho bên kia, PHẢI được cung cấp sáu mươi (60) ngày trước khi chuyển nơi cư trú hoặc trong vòng mười (10) ngày kể từ ngày bên đó biết về việc chuyển nơi cư trú.

THÔNG TIN SAU ĐÂY PHẢI BAO GỒM THÔNG BÁO:

1. Địa chỉ của nơi ở mới theo dự định:

2. Địa chỉ nhận thư:

3. Tên và tuổi của những cá nhân ở nơi cư trú mới, bao gồm cả những cá nhân có ý định sống ở nơi ở mới:

4. Số điện thoại nhà của nơi ở mới theo dự định:

5. Tên của trường và khu vực học tập mới:

6. Ngày chuyển đi dự kiến:

7. Các lý do cho việc chuyển đi:

8. Lịch trình chăm sóc con cái sửa đổi được đề xuất:

9. Thông tin khác:

10. Quý vị PHẢI trình bày những nội dung sau trong thông báo của quý vị: *** NẾU QUÝ VỊ KHÔNG NỘP CHO TÒA ÁN MỘT BẢN PHẢN ĐỐI LIÊN QUAN ĐẾN KẾ HOẠCH DI DỜI ĐÃ ĐƯỢC ĐỀ XUẤT TRONG VÒNG 30 NGÀY SAU KHI NHẬN ĐƯỢC THÔNG BÁO NÀY, QUÝ VỊ SẼ BỊ KHAI TRỪ (NGĂN CHẶN) HÀNH ĐỘNG PHẢN ĐỐI VỚI VIỆC DI DỜI ***

Không cung cấp thông báo:

Tòa án có thể coi việc không cung cấp thông báo là:

1. Một yếu tố để đi đến quyết định;

2. Một yếu tố trong việc xác định xem có nên sửa đổi quyền nuôi con hay không;

3. Cơ sở để ra lệnh trả lại đứa trẻ cho bên không có quyền nuôi con nếu việc di chuyển nơi ở đó diễn ra mà không có thông báo thích hợp;

4. Lý do để ra lệnh cho bên đề nghị di dời phải thanh toán các chi phí hợp lý và phí luật sư do bên phản đối phải chịu; và

5. Căn cứ cho hành vi khinh thường tòa án và áp dụng các biện pháp trừng phạt.

6. Quá trình xem xét hành động không thông báo đúng đắn...sẽ được giảm nhẹ nếu tòa án xác định rằng lỗi không gửi thông báo xả ra do bị lạm dụng toàn bộ, hoặc từng phần.

Cách thức để Phản Đối Việc Di Dời:

1. Bên nhận được thông báo có thể đệ đơn phản đối lên tòa án và yêu cầu một hoặc lệnh vĩnh viễn để ngăn chặn việc di dời.

2. Nếu một bên phản đối việc di dời, một phiên xét xử sẽ được tổ chức.

3. Hành động phản đối phải được thể hiện bằng một bản tuyên bố phản đối gửi đến tòa án.

4. Bản tuyên bố phản đối việc di dời phải được đệ trình lên tòa án trong vòng ba mươi (30) ngày từ ngày quý vị nhận được thư xác nhận thông báo cho quý vị về việc di chuyển nơi ở.

Không phản đối:

1. Nếu một bên đã được thông báo về việc chuyển địa điểm cư trú và không phản đối trong vòng ba mươi (30) ngày từ ngày nhận được thông báo nhưng sau đó kiến nghị tòa án xem xét lại việc sắp xếp về quyền nuôi con không thể đưa ra bất kỳ lời khai nào chống lại việc di dời tại phiên xét xử.

 

Phụ huynh có ý định di chuyển nơi cư trú làm gì khi không có đơn phản đối?

Bên chuyển nơi ở phải:

1. Nộp bản tuyên thệ cho tòa án để xác nhận đã gửi bản thông báo, ba mươi (30) ngày đã trôi qua và không văn bản phản đối nào được đệ trình.

2. Một bản yêu cầu để xác nhận các thông tin chi tiết về việc di dời và

3. Một lệnh được đề xuất

Điều gì xảy ra nếu các bên còn lại phản đối việc di dời? Điều gì xảy ra tại một phiên xét xử về chuyển nơi cư trú?

1. Tòa án sẽ tổ chức một phiên xét xử khẩn cấp với đầy đủ bằng chứng về việc di dời được đề xuất.

2. Tòa án, theo yêu cầu riêng của mình, có thể tổ chức một phiên xét xử khẩn cấp với đầy đủ bằng chứng về đề xuất di dời trước khi hành động đó diễn ra.

3. Nếu nhận thấy có tình trạng khẩn cấp, tòa án có thể chấp thuận việc di dời trong khi tiến hành phiên xét xử với đầy đủ bằng chứng.

4. Nghĩa Vụ Chứng Minh: Bên đề xuất di dời có trách nhiệm xác nhận rằng việc chuyển nơi cú trú sẽ phục vụ lợi ích tốt nhất của trẻ.

Lưu ý: Quý vị phải tham khảo ý kiến của luật sư trước khi chuyển đến một quận mới hoặc ra khỏi tiểu bang. Trong một số trường hợp, nếu quý vị chuyển nơi cư trú mà không có sự chấp thuận của bên kia hoặc sự cho phép của tòa án, quý vị có thể mất quyền nuôi trẻ và/hoặc có thể phải đối mặt với cáo buộc hình sự vì can thiệp quyền nuôi con.

HÃY NHỚ, các vụ kiện về quyền nuôi con rất cụ thể và có thể rất phức tạp. Cuốn sổ tay này chỉ nhằm mục đích hướng dẫn và tóm tắt các thông tin để giúp quý vị hiểu hệ thống tòa án liên quan đến vụ kiện liên quan đến quyền nuôi con. Nếu vụ kiện của quý vị phức tạp, quý vị nên cân nhắc việc tham khảo ý kiến luật sư.

Do nguồn lực có hạn, North Penn Legal Services chỉ có thể cung cấp đại diện cho quý vị trong một vài vụ kiện về quyền nuôi con. Vui lòng gọi 1-877-953-4250 để xem những dịch vụ đang được hỗ trợ trong quận của quý vị.

Câu Hỏi Thường Gặp

Có đúng là tôi cần phải là người đầu tiên nộp đơn xin quyền nuôi con không? HOẶC Bất cứ ai nộp đơn xin quyền nuôi con trước sẽ nhận được những gì họ yêu cầu?

• Quý vị KHÔNG nhất thiết phải là người đầu tiên nộp đơn yêu cầu quyền nuôi con.

• Các vụ kiện về quyền nuôi con được quyết định bởi quy tắc vì “lợi ích tốt nhất của trẻ."

• Người nộp hồ sơ trước KHÔNG có lợi thế hơn người còn lại.

• Tốt hơn hết quý vị KHÔNG nên nộp đơn yêu cầu quyền nuôi con. Quá trình yêu cầu quyền nuôi con có thể cho người không liên quan có cơ hội bước vào cuộc sống của đứa trẻ.

Quyền nuôi con và quyền cấp dưỡng có gắn với nhau không? Nói cách khác, nếu một bên không chi trả tiền cấp dưỡng tôi có cần cho họ gặp đứa trẻ không?

• Quyền Cấp Dưỡng Cho Con Cái và Quyền Nuôi Con KHÔNG gắn liền với nhau.

• Quý vị có thể bị coi là khinh thường Lệnh của Tòa Án nếu quý vị từ chối cho bên còn lại đến thăm đứa trẻ vì họ không chi trả tiền cấp dưỡng.

• Quý vị cũng phải trả tiền cấp dưỡng nuôi con ngay cả khi quý vị không gặp con mình.

Bên kia không thể đưa con của tôi đi chơi với bạn trai hoặc bạn gái mới của họ phải không?

• Tòa án sẽ không cấm con của quý vị đến thăm bạn trai hoặc bạn gái của bên còn lại trừ khi quý vị có thể chứng minh rằng họ là những người nguy hiểm, có khả năng gây ảnh hưởng xấu đến đứa trẻ, hoặc nó không vì lợi ích tốt nhất của đứa trẻ.

• Tòa án tin tưởng rằng cha mẹ đều không muốn con của mình tiếp xúc với những người xấu xa và nguy hiểm.

Liệu hệ thống tòa án có trao cho người cha/mẹ quyền nuôi con một phần ngay cả khi họ không

chi trả tiền cấp dưỡng và đã lâu không gặp con?

• Có. Phụ huynh có thể gặp con mình ngay cả khi họ không chi trả tiền cấp dưỡng nuôi con.

• Luật pháp cho rằng sẽ có lợi khi trẻ có mối quan hệ với cả cha và mẹ.

• Hệ thống tòa án có thể cho bên còn lại đến thăm trừ khi quý vị có thể chứng minh mối quan hệ với người đó không phải lợi ích tốt nhất của trẻ.

• Việc nuôi con một phần có giám sát được một cơ quan hoặc bên thứ ba giám sát.

• Quý vị có thể muốn đến tòa án và đề nghị hạn chế quyền nuôi con một phần có giám sát của bên còn lại nếu người đó không thực hiện theo đúng trách nhiệm theo theo lệnh của tòa án.

Không phải tòa án luôn để trẻ cho mẹ của chúng chăm sóc sao?

• Tòa án sẽ không tự động trao quyền nuôi con cho người mẹ.

• Tòa án sẽ quyết định người được quyền nuôi con dựa trên lợi ích tốt nhất của đứa trẻ.

Bên còn lại có thể đến trường học hoặc nhà trẻ của đứa trẻ và đón chúng nếu chúng tôi không

có Lệnh Của Tòa Án?

• Có. Nếu không có lệnh của tòa, một trong hai bên có thể đến trường học hoặc nhà trẻ và đón đứa trẻ về mà không cần hỏi gì.

• Trường học và nhà trẻ có thể sẽ có chính sách riêng về đối tượng có thể đón trẻ.

• Quý vị nên tham khảo chính sách của trường học hoặc nhà cung cấp dịch vụ giữ trẻ ban ngày của con quý vị để quý vị dự đoán điều gì có thể xảy ra và có thể chuẩn bị các biện pháp phòng ngừa cần thiết.

Liệu tòa án có giúp tôi buộc bên còn lại đến thăm con không?

• Không. Ngay cả khi quý vị nhận được Lệnh Của Tòa Án cấp quyền nuôi con một phần hoặc nuôi con một phần có giám sát cho bên còn lại, hệ thống tòa án sẽ không ép buộc người đó đến thăm đứa trẻ.

• Hệ thống tòa án không có khả năng khiến người nào đó trở thành cha mẹ tốt nếu họ không muốn như vậy.

Cảnh sát có giúp tôi lấy lại đứa trẻ từ bên kia không nếu chúng tôi không có Lệnh Của Tòa Án và bên đó không chịu trả lại con cho tôi?

• Cảnh sát không thể buộc bên còn lại trả lại đứa trẻ cho quý vị vì không có Lệnh Của Tòa án và cả hai đều là cha mẹ của trẻ.

• Cảnh sát có thể nói chuyện với cả hai để đạt được thỏa thuận ngắn hạn.

• Quý vị nên ngay lập tức nộp đơn yều cầu quyền nuôi con để nhận được Lệnh Của Tòa Án, chúng sẽ xác định đứa trẻ ở với ai vào các ngày và vào thời gian cụ thể.

Có phải tất cả các luật sư đều tính phí giống nhau khi đại diện cho khách hàng trong vụ kiện về quyền nuôi con không?

• KHÔNG. Một số luật sư riêng về quyền nuôi con có thể đề nghị quý vị thanh toán một khoản tiền trả trước. Một khoản phí sẽ được trả trước cho các dịch vụ của luật sư.

• Một số luật sư có thể không yêu cầu quý vị trả khoản tiền đó và có thể sẵn sàng giảm các chi phí dựa trên thu nhập của quý vị.

• Nếu quý vị cảm thấy nên thuê một luật sư riêng, quý vị nên tham khảo một số luật sư trước khi quý định chọn thuê một người. Nhiều luật sư sẽ miễn phí buổi phỏng vấn đầu tiên hoặc với mức phí giảm trong khoảng $25 - $50. Quý vị nên hỏi liệu có cần trả phí cho buổi làm việc đầu tiên hay không khi gọi điện trước.

Có cách nào để chuẩn bị giấy tờ về quyền nuôi con của tôi dễ dàng hơn không?

• Hãy truy cập trang www.PALawHELP.org, sau đó chọn phần “Trẻ Em & Gia Đình” và sau đó chọn “Quyền Nuôi Con và Quyền Giám Hộ."

• Hoặc, truy cập trang web địa phương của quý vị để biết thêm thông tin.

Tòa án có thể buộc tôi đi kiểm tra ma túy, đánh giá việc sử dụng ma túy và rượu, đánh giá tâm lý, kiểm tra nhà của tôi hoặc làm bất cứ điều gì khác mà tôi cảm thấy như đang vi phạm quyền của tôi không?

• Có. Tòa án có thể yêu cầu quý vị thực hiện bất kỳ hoạt động nào được đề cập ở trên, và thậm chí có thể phải tham gia lớp học cùng làm cha mẹ, các lớp học quản lý cơn giận dữ hoặc gặp gỡ với luật sư được tòa chỉ định cho đứa trẻ được gọi là Người Được Trao Quyền Giám Hộ.

• Quý vị CÓ THỂ từ chối làm những việc này. Tuy nhiên, Tòa án CÓ THỂ buộc quý vị phải thực hiện chúng hoặc đối mặt với hậu quả tương ứng như hạn chế tiếp xúc với con của quý vị hoặc kết tội khinh thường tòa án cho quý vị.

Khinh Thường Tòa Án là gì?

• Một người cố ý và sẵn sàng vi phạm lệnh của tòa sẽ vi phạm pháp luật.

• Một phiên xét xử trước thẩm phán sẽ được lên lịch. Nếu thẩm phán quyết định quý vị sẵn sàng và cố ý không tuân theo Lệnh Của Tòa Án, quý vị có thể bị bỏ tù lên đến sáu (6) tháng và/hoặc bị phạt đến $1,000 cho mỗi lần vi phạm.

6. Sự Phụ Thuộc

Sự Phụ Thuộc là gì?

Cha mẹ có nghĩa vụ phải quan tâm đến con cái. Trẻ em phải có nơi ở an toàn, có thức ăn để ăn và được chăm sóc y tế. Trẻ phải được đến trường. Nếu cha mẹ không thể hoặc sẽ không chăm sóc con cái, một cơ quan của quận có thể can thiệp và chăm sóc đứa trẻ.

Sự phụ thuộc là quá trình cơ quan quận tham gia vào việc chăm sóc và quản lý một đứa trẻ.

Định Nghĩa Sự Phụ Thuộc

Cơ Quan Của Quận - những người giúp đỡ trẻ và gia đình có được các dịch vụ giúp họ giải quyết các vấn đề liên quan đến gia đình của họ. Tên thực tế sẽ thay đổi theo quận nhưng nói chung nó giống với ““Children and Youth Services (Dịch Vụ Trẻ Em và Thanh Thiếu Niên)” hoặc “The Department of Children, Youth and Families (Bộ Trẻ em, Thanh Thiếu Niên và Gia Đình).”

Sự Giải Phóng -Tình trạng độc lập được trao cho một đứa trẻ dưới 18 tuổi đã kết hôn hoặc đã được Tòa Án xác định là không phụ thuộc vào cha mẹ.

• Kế hoạch Hóa Gia đình - kế hoạch chi tiết về cách tòa án, cơ quan quận và gia đình sẽ phối hợp với nhau để cải thiện các vấn đề và thách thức dẫn đén sự phụ thuộc.

• Người giám hộ hoặc Người được trao quyền giám hộ (GAL) - bất kỳ cha mẹ, người giám hộ hoặc người nào khác có quyền nuôi đứa trẻ hợp pháp hoặc người được tòa án chỉ định làm người giám hộ tạm thời trong khi quá trình tố tụng đang diễn ra.

• Một bên - người có quyền hợp pháp tham gia tố tụng. Nói chung, các bên liên quan đến vấn đề phụ thuộc bao gồm cơ quan của quận, cha mẹ và đứa trẻ. Những người khác có thể kiến nghị với tòa án nếu họ muốn tham gia tố tụng. Thẩm phán trong vụ kiện đưa ra quyết định cuối cùng về những người có thể tham gia với tư cách là một bên trong vụ kiện.

• Kế Hoạch Lâu Dài - một kế hoạch toàn diện mang đến một ngôi nhà lâu dài cho đứa trẻ hoặc với một hoặc cả cha và mẹ, một người họ hàng hoặc một cha mẹ nuôi đã được tòa án chấp thuận.

• Cơ Sở Chăm Sóc - một nơi không bị giới hạn đã được tiểu bang chấp thuận dành cho trẻ có thể sinh sống tạm thời trong khi chờ đợi quyết định cho trẻ hoặc cho đến khi có thể tìm thấy một ngôi nhà an toàn thay thế.

Trẻ phụ thuộc là gì?

Đứa trẻ phụ thuộc là một đứa trẻ:

1. Không có sự chăm sóc và quản lý đúng đắn của cha mẹ;

2. Không đi học và lẽ ra phải đi học;

3. Bị cha mẹ bỏ rơi;

4. Không có cha mẹ;

5. Người dưới mười (10 tuổi) và đã có hành vi phạm pháp; HOẶC

6. Người được cha mẹ sinh ra mà quyền làm cha mẹ của họ đối với một đứa trẻ khác đã bị chấm dứt một cách không tự nguyện trong vòng ba (3) năm ngay trước khi đứa trẻ được sinh ra và hành vi của cha mẹ đe dọa đến sức khỏe, an toàn hoặc phúc lợi của trẻ.

Làm thể nào để tôi có luật sư đại diện?

Phụ huynh:

1) Tòa án phải chỉ định và trả tiền cho luật sư của người không có khả năng thuê luật sư riêng.

2) Luật sư phải được chỉ định trước phiên xét xử đầu tiên.

Người trưởng thành có cần đến luật sư không?

1) Không. Một người trưởng thành có thể miễn, hoặc từ chối có luật sư đại diện cho họ. Thường sẽ tốt hơn nêu có một luật sư trong các vụ kiện về phụ thuộc, do đó quý vị nên yêu cầu sự trợ giúp của luật sư ngay lập tức.

2) Thẩm phán sẽ đặt câu hỏi cho người đó để đảm bảo rằng họ biết và hiểu hậu quả của việc không có luật sư.

3) Người trưởng thành có thể yêu cầu luật sư tại phiên xét xử sau đó ngay khi họ đã từ bỏ quyền có luật sư tại phiên xét xử trước đó.

Trẻ em:

1) Trẻ em PHẢI có luật sư trong các vụ kiện về phụ thuộc.

2) Tòa án PHẢI chỉ định một luật sư miễn phí để đại diện cho đứa trẻ trong các vụ kiện về phụ thuộc.

Làm thế nào để bắt đầu thủ tục phụ thuộc?

Bắt đầu thủ tục phụ thuộc theo một trong sáu cách:

1. Nộp một đơn đề nghị phụ thuộc;

2. Nộp đơn yêu cầu quyền nuôi dưỡng khẩn cấp;

3. Đứa trẻ có thể được tạm giữ để chăm sóc phòng ngừa theo lệnh của tòa án;

4. Tòa án có thể chấp nhận quyền tài phán cho một đứa trẻ từ tiểu bang khác;

5. Tòa án có thể đồng ý giám sát một đứa trẻ do tòa án của tiểu bang khác đã yêu cầu giám sát; HOẶC

6. Cha mẹ hoặc người giám hộ có thể đồng ý tự nguyện đặt đứa trẻ dưới sự giám hộ của một cơ quan của quận trong 30 ngày.

LƯU Ý: Cơ Quan Của Quận phải nộp đơn yêu cầu Phiên Xét Xử Về Nơi Chăm Sóc Tạm Thời hoặc Đơn Đề Nghị Phụ Thuộc trong vòng 24 giờ sau khi nhận được quyền giám hộ khẩn cấp bảo vệ một đứa trẻ. Phiên xét xử về cơ sở chăm sóc tạm thời phải được tổ chức trong vòng 72 giờ sau khi đưa đứa trẻ vào nơi ở. Trọng tâm chính của phiên xét xử về cơ sở chăm sóc tạm thời là xác định xem việc chăm sóc phòng ngừa cho trẻ có cần tiếp tục thực hiện và nếu đứa trẻ cần được tiếp tục chăm sóc và giám hộ của một cơ quan của quận.

Đề Nghị Phụ Thuộc

Đơn đề nghị về người phụ thuộc là giấy tờ được cơ quan thuộc quận gửi cho tòa án với xác nhận rằng đứa trẻ không nhận được sự chăm sóc và giám sát đúng đắn, cần thiết của cha mẹ, đồng thời chứa đựng các dữ kiện và thông tin hỗ trợ việc thỉnh cầu.

Câu Hỏi Thường Gặp

Chi phí để tham gia tòa án phụ thuộc là bao nhiêu?

Các phiên xét xử tại tòa không mất chi phí.

• Nếu một đứa trẻ được tuyên bố là phụ thuộc và bị đưa ra khỏi nhà, cơ quan thuộc quận có thể nộp đơn xin cấp dưỡng nuôi trẻ từ cha mẹ hoặc người giám hộ. Nếu một đứa trẻ nhận SSI hoặc các hỗ trợ tiền khác, cơ quan đó có thể được trao số tiền đó cho đến khi đứa trẻ quay về nhà.

• Nếu các bên được yêu cầu hoặc bắt buộc phải tham gia các chương trình như chương trình sức khỏe tâm thần hoặc các chương trình về ma tuý và rượu, họ có thể phải trả phí.

Đôi khi cơ quan thuộc quận sẽ trả các loại phí đó. Kiểm tra với nhân viên phụ trách của trẻ để xem liệu họ có hỗ trợ cho những khoản phí này hay không, hoặc tham khảo ý kiến luật sư của quý vị về việc miễn trừ lệ phí.

• Các bên thường chịu trách nhiệm di chuyển đến và đi từ các phiên xét xử tại tòa và/hoặc các chương trình theo lệnh của tòa án. Hỗ trợ vận chuyển dưới hình thức đi xe hoặc thẻ xe buýt có thể được đáp ứng. Vui lòng kiểm tra với nhân viên phụ trách.

Tôi có thể thấy các con tôi hàng ngày nếu chúng đang được chăm sóc tại cơ sở nuôi dưỡng không?

Cơ quan thuộc quận chỉ được sắp xếp 2 chuyến thăm mỗi tháng cho quý vị và con của quý vị. Tòa án có thể cho phép nhiều chuyến thăm hơn nếu quý vị yêu cầu.

Nếu tôi không hài lòng về nhân viên phụ trách của mình thì sao?

Vui lòng nói chuyện với luật sư của quý vị để xem chính sách cụ thể của quận về việc thay đổi người phụ trách là gì, nhưng tốt nhất quý vị nên có mỗi quan hệ tốt và hợp tác với các nhân viên phụ trách.

Nếu tôi không hài lòng luật sư của mình thì sao?

Quý vị có thể yêu cầu tòa án chỉ định một luật sư khác cho quý vị. Tòa án có thể không làm như vậy, nhưng quý vị có thể yêu cầu.

Điều tốt nhất tôi có thể làm để đưa con tôi về nhà nhanh hơn là gì?

• Hãy nhớ rằng trong mọi trường hợp, quý vị PHẢI trao đổi với nhân viên phụ trách một cách lịch sự và tôn trọng. Quý vị có thể không phải lúc nào cũng hài lòng về những gì anh ấy hoặc cô ấy nói với quý vị, nhưng nhân viên phụ trách sẽ ghi lại bất kỳ trường hợp ứng xử thô lỗ, đe dọa hoặc lạm dụng nào đối với nhân viên phụ trách và sẽ báo cáo với tòa án.

• Nếu quý vị không hài lòng với các cách nhân viên phụ trách đối xử với quý vị, hãy lịch sự giải quyết tình huống và gọi cho luật sư của quý vị để được hỗ trợ.

• Nếu quý vị không hài lòng với một dịch vụ hoặc nhà cung cấp dịch vụ, hãy ghi lại ngày và giờ của sự việc đó và gọi cho luật sư của quý vị. KHÔNG dừng tham gia một dịch vụ theo lệnh của tòa mà không có lời khuyên của luật sư. Các nhà cung cấp dịch vụ ghi nhận rằng quý vị không tham dự và không hợp tác. Ngay cả khi quan điểm của quý vị là đúng đắn, thẩm phán vẫn sẽ không hài lòng vì quý vị đã không làm theo lệnh của họ.

• Quy tắc ngón tay cái - NẾU QUÝ VỊ KHÔNG NÓI HOẶC LÀM ĐIỀU GÌ TRƯỚC THẨM PHÁN, ĐỪNG NÓI HOẶC LÀM ĐIỀU ĐÓ TRƯỚC MẶT NHÂN VIÊN PHỤ TRÁCH HOẶC NGƯỜI CUNG CẤP DỊCH VỤ CHO QUÝ VỊ!

Tôi có thể nói chuyện với luật sư của con tôi không?

Một số nhà ủng hộ trẻ sẽ nói chuyện với phụ huynh. Hãy nhớ rằng luật sư của đứa trẻ đang ở đó để bênh vực cho đứa trẻ - không phải cho quý vị. Điều con quý vị muốn có thể khác với cái quý vị muốn  làm.

Luật sư của con quý vị sẽ làm việc để mang đến kết quả tốt nhất cho đứa trẻ. Đối với các câu hỏi cụ thể, quý vị nên tham khảo ý kiến luật sư của riêng quý vị.

Làm cách nào để tôi tự tìm luật sư cho mình với tư cách là phụ huynh?

Mỗi quận sẽ có yêu cầu khác nhau. Vui lòng tìm kiếm sự hỗ trợ từ nhân viên phụ trách của con quý vị về cách có được sự hỗ trợ từ luật sư của riêng quý vị nếu họ không được tự động chỉ định cho quý vị.

Hãy nhớ rằng yêu cầu của mỗi quận rất riêng biệt. Để được hỗ trợ cụ thể vui lòng liên hệ luật sư nắm được với các quy tắc và thủ tục đó, hoặc hiệp hội luật sư địa phương tại quận của quý vị.

7. Quan Hệ Cha Con

Quan hệ cha con là một vấn đề rất nghiêm túc. Những gì quý vị thực hiện hôm nay có thể thay đổi mãi mãi cuộc đời của quý vị và con của quý vị.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm (cảnh báo pháp lý)

North Penn Legal Services không cung cấp đại diện trong các vụ kiện về quan hệ cha con trừ khi nó là một phần của vụ kiện liên quan đến cấp dưỡng con cái. Phần này được cung cấp như một bản hướng dẫn thông tin, phác thảo cơ bản các thông tin về quan hệ cha con.

Quan Hệ Cha Con là gì?

Ở Pennsylvania, khi một đứa trẻ được sinh ra bởi một người phụ nữ chưa kết hôn, không có mối quan hệ pháp lý nào giữa người cha và con. Cha của một đứa trẻ được sinh ra bởi một người phụ nữ chưa kết hôn không phải là người cha cho các mục đích pháp lý. Vì vậy, quan hệ cha con là cách thức xác lập quyền làm cha về mặt pháp lý.

Có cách nào dễ dàng để xác lập quan hệ cha con không?

Có. Người mẹ và người cha có thể ký vào mẫu Đơn Xác Nhận Quan Hệ Cha Con. Quý vị có thể nhận được mẫu này từ bệnh viện tại thời điểm đứa trẻ sinh ra. Nếu được ký, bệnh viện sẽ cung cấp Bản Xác Nhận cho với Bộ Phúc Lợi Công Cộng.

Quý vị cũng có thể lấy mẫu Đơn Xác Nhận Quan Hệ Cha Con tại Văn Phòng Quan Hệ Gia Đình hoặc văn phòng Bộ Phúc Lợi Công Cộng (Hỗ trợ Quận) tại địa phương.

Mẫu Giấy Xác Nhận Quan Hệ Cha Con phải có sự chấp thuận và chữ ký của người mẹ ruột và chữ ký của cha đẻ. Khi ký tên phải có sự chứng kiến của người khác ngoài mẹ đẻ hoặc cha đẻ. Sau đó, biểu mẫu được ghi lại như một sự thừa nhận quan hệ cha con.

Đừng Ký Nếu Quý Vị Không Chắc Chắn! Sau khi ký Đơn Xác Nhận, nó có giá trị ràng buộc về mặt pháp lý. Sau đó, Đơn Xác Nhận có thể được sử dụng bất kỳ lúc nào trong vụ kiện về quyền cấp dưỡng nuôi con yêu cầu một người đàn ông chi trả tiền cấp dưỡng nuôi con, ngay cả người nam và người nữ ly thân trong một thời gian dài và người đàn ông gần như không có sự liên lạc với đứa trẻ.

Tôi có thể thay đổi quyết định sau khi ký xác nhận quan hệ cha con không?

Một trong hai bên có thể hủy bỏ lời thừa nhận tự nguyện về tư cách làm cha trong vòng 60 ngày sau khi mẫu xác nhận được ký hoặc ngày khởi kiện ra tòa liên quan, tùy theo thời điểm nào sớm hơn.

Sau 60 ngày, chỉ có toàn án mới có quyền phản đối việc thừa nhận quan hệ cha con trên cơ sở gian lận, ép buộc hoặc sai lầm nghiêm trọng trên thực tế rất khó có thể chứng minh.

Người mẹ có thể ghi tên tôi vào giấy khai sinh mà không cần sự chấp thuận của tôi không?

Một phụ nữ chưa kết hôn không thể ghi tên người đàn ông vào giấy khai sinh nếu không có chữ ký và sự cho phép của người đó.

Tôi vẫn có thể chịu phải chịu trách nhiệm pháp lý về một đứa trẻ ngay cả khi tôi không chắc mình là cha của nó?

Một người đàn ông có thể phải chịu trách nhiệm về mặt pháp lý đối với một đứa trẻ qua cách anh ta hành động. Nếu nó có thể được thể hiện rõ ràng rằng một người đàn ông đã coi đứa trẻ là con đẻ của mình (hành động như thể anh ta tin rằng đứa trẻ là con của anh ấy), và hoặc nhận sinh sống cùng đứa trẻ tại nhà của anh ấy hoặc hỗ trợ trẻ, sau đó anh ấy có thể được coi là cha hợp pháp của đứa trẻ, tại nơi chưa có mối quan hệ cha con hợp pháp nào khác được xác lập. Pháp luật về giả định quan hệ cha con và từ chối mối quan hệ này là những vấn đề pháp lý phức tạp, đòi hỏi lời khuyên và tư vấn của luật sư. Quý vị nên nhận được lời khuyên pháp lý càng sớm càng tốt bằng cách gọi cho văn phòng dịch vụ pháp lý địa phương.

Tôi nghĩ tôi là cha của đứa trẻ nhưng người mẹ sẽ không thừa nhận điều đó. Tôi nên làm gì?

Đối với những người đàn ông tin rằng họ là cha của một đứa trẻ, nhưng người mẹ không muốn ký vào giấy xác nhận hoặc cung cấp cho anh ta bất kỳ thông tin nào về đứa trẻ, anh ta vẫn có thể nộp giấy xác nhận như một tuyên bố về quan hệ cha con. Điều này không cho anh ta bất kỳ quyền nào liên quan đến đứa trẻ, nhưng cho phép anh ta nhận được thông báo nếu người phụ nữ cố gắng cho đứa trẻ làm con nuôi. Người đàn ông cũng có thể nộp Đơn Yêu Cầu Xác Định Quan Hệ Cha Con với Tòa Án Gia Đình nếu họ muốn có nhiều quyền hơn việc nhận thông báo về việc cho đứa trẻ làm con nuôi và chuẩn bị trở thành cha của đứa trẻ, hoặc có thể nộp đơn xin quyền nuôi con một phần để xác lập quyền của họ đối với đứa trẻ.

Luật ở PA có khác biệt không nếu tôi và người mẹ kết hôn?

Có. Yếu tố sinh học của một đứa trẻ có thể không quan trọng nếu đứa trẻ được sinh ra bởi một người phụ nữ đã có gia đình. Nếu người phụ nữ kết hôn vào thời điểm cô ấy có thai, luật pháp sẽ coi chồng cô ấy là cha của đứa trẻ. Tuy nhiên, quy tắc này không áp dụng nếu có bằng chứng cho thấy rằng người đàn ông không có cơ hội quan hệ tình dục với vợ vào thời điểm thụ thai, hoặc nếu anh ta không thể làm cha một đứa trẻ.

Lưu ý: Nếu cùng hộ gia đình, tòa án sẽ không cho phép bên thứ ba thẩm vấn quan hệ cha con, ngay cả khi anh ta là cha ruột. Pháp luật về quan hệ cha con, các giả định và lý do từ chối rất phức tạp và quý vị nên nhận tư vấn pháp lý trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào.

Nếu tôi đã kết hôn nhưng ly thân với vợ thì sao? Tôi vẫn được cho là cha của đứa trẻ?

Nếu vợ và chồng ly thân hoặc ly hôn quan hệ cha con sẽ trở thành một vấn đề, "quy tắc về người chồng" không thể áp dụng. Nếu người chồng đã hành động như cha của đứa trẻ, tòa án vẫn có thể quyết định rằng người chồng là cha hợp pháp. Mục đích là để bảo vệ đứa trẻ khi chồng là người cha duy nhất mà đứa trẻ biết.

Tôi có thể thay đổi giấy khai sinh của con tôi không?

Các lỗi nhỏ:

Quý vị có thể dễ dàng sửa các lỗi nhỏ trên giấy khai sinh như lỗi chính tả và lỗi đánh máy, giới tính, và ngày tháng năm sinh của đứa trẻ. Bộ Phận Hồ Sơ Chính Yếu cung cấp một Giấy Chứng Sinh Miễn Phí cho cha mẹ ngay sau khi đứa trẻ được sinh ra. Cha mẹ nên liệt kê các thông tin cần sửa ở mặt sau của Giấy Khai Sinh này dưới dòng "Các Chỉnh Sửa Được Mong Muốn."

Nội dung này rất cần chữ ký của người mẹ tại khu vực được chỉ định; tuy nhiên, nó không yêu cầu phải công chứng nếu kịp thời trả lại cho Bộ Phận trên.

Cá nhân yêu cầu chỉnh sửa phải đính kèm một bản sao rõ ràng của Giấy Tờ Tùy Thân có ảnh còn hiệu lực do chính phủ cấp của anh ấy/cô ấy, thường là bằng lái xe.

Quý vị không mất phí nếu Giấy Chứng Sinh không chính xác ban đầu được trả lại cùng với yêu cầu thay đổi nó của quý vị.

Thay đổi tên, bỏ tên cha trên giấy khai sinh:

Trong một số trường hợp, quý vị có thể xóa tên người cha khỏi giấy khai sinh bằng cách xin một lệnh tại tòa cụ thể để đáp ứng các yêu cầu của Bộ Phận Hồ Sơ Chính Yếu. Tuy nhiên, đây là một thủ tục phức tạp và có thể không khả dụng trong vụ kiện của quý vị. Quý vị phải chứng minh, hoặc các bên phải đồng ý rằng có một số gian lận hoặc nhầm lẫn dẫn đến việc điền sai tên người cha trong giấy khai sinh. Quý vị nên tham khảo ý kiến của luật sư về việc liệu quý vị có thể làm như vậy trong vụ kiện của mình hay không.

Trong một số trường hợp, tên có thể được thay đổi khi có sự chấp thuận của cả người cha và người mẹ thông qua chữ ký ở mặt sau của giấy khai sinh. Giấy xác nhận gốc đã được ký và công chứng sau đó sẽ được nộp cho Bộ Phận Hồ Sơ Chính Yếu và một bản sửa đổi được ban hành. Tuy nhiên, hầu hết các thay đổi về tên đều cần lệnh của tòa án.

Nếu cha mẹ muốn thay đổi họ, tên đệm hoặc tên trên giấy khai sinh của trẻ vị  thành niên, cha mẹ phải nộp giấy tờ cho tòa án địa phương với yêu cầu thay đổi tên.

Quý vị nên tham khảo ý kiến của luật sư về những thay đổi này. Nhìn chung, hầu hết các văn phòng trợ giúp pháp lý sẽ không xử lý các trường hợp đổi tên. Quý vị có thể liên hệ với North Penn Legal Services theo số 1-877-953-4250 để xem những dịch vụ đang được hỗ trợ trong quận của quý vị.

Nhiều chủ đề quan trọng liên quan đến quan hệ cha con được đề cập trong phần cấp dưỡng con cái của cuốn sổ tay này. Vui lòng tham khảo phần đó để hiểu mối quan hệ giữa quan hệ cha con và cấp dưỡng nuôi con.

8. Tiền Cấp Dưỡng Nuôi Con

Phần này nói về luật hiện hành của Pennsylvania và các thủ tục chung điều chỉnh các hành động trợ cấp nuôi con.

Luật được sửa đổi và thay đổi theo thời gian. Xin lưu ý rằng đã có những thay đổi quan trọng đối với các quy định về cấp dưỡng cho con. Vui lòng đọc kỹ phần này để tìm ra những thay đổi có thể ảnh hưởng đến vụ kiện của quý vị.

LƯU Ý: Để biết thêm thông tin cụ thể về các quy tắc khác nhau tại quận của quý vị, vui lòng tham khảo phần hướng dẫn về cấp dưỡng nuôi con được cung cấp trong sổ tay này.

Tiền cấp dưỡng nuôi con là gì và khi nào tôi phải trả?

Tiền cấp dưỡng cho con là khoản tiền mà cha mẹ trả để giúp cung cấp thực phẩm, quần áo, nhà ở và những thứ cần thiết cho con mình. Tiền cấp dưỡng nuôi con cũng có thể bao gồm chi phí để cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và thanh toán các hóa đơn y tế và chi phí chăm sóc trẻ em.

Theo luật Pennsylvania, cha mẹ có trách nhiệm hỗ trợ tài chính cho con cái dưới 18 tuổi và được yêu cầu hỗ trợ con cái của họ phát triển khả năng tốt nhất của chúng.

Cha mẹ cũng có thể phải chịu trách nhiệm về việc hỗ trợ con cái của họ sau 18 tuổi, ví dụ, nếu con của họ chưa tốt nghiệp trung học. Cha mẹ không có trách nhiệm hỗ trợ cho trẻ dưới 18 tuổi đã được giải phóng. Xem phần giải phóng trong cuốn sổ tay này.

LƯU Ý: Nghĩa vụ trả tiền cấp dưỡng của Bị Đơn thường bắt đầu từ ngày khiếu nại về cấp dưỡng cho trẻ được nộp, KHÔNG phải vào ngày có lệnh yêu cầu cấp dưỡng, trừ khi tòa án có hướng dẫn khác.

Tôi có cần luật sư không?

Nếu quý vị và bên còn lại có thu nhập tương tự, quý vị có thể không cần luật sư đại diện cho quý vị. Nếu bên còn lại có thu nhập hoặc thu nhập không báo cáo khá đáng kể, quý vị có thể muốn tham khảo ý kiến của một luật sư trước buổi thảo luận đầu tiên của quý vị để quyết định xem có nên thuê một luật sư hỗ trợ quý vị trong vụ kiện hay không.

North Penn Legal Services có thể hỗ trợ quý vị bằng một vài lời khuyên về vụ kiện của quý. Nếu quý vị cư trú ở vùng Đông Bắc hoặc Bắc Trung tâm Pennsylvania, vui lòng liên hệ với North Penn Legal Services theo số 1-877-953-4250 để tìm hiểu những dịch vụ đang được hỗ trợ tại quận của quý vị.

LƯU Ý: Sổ tay này được viết theo quan điểm của Nguyên Đơn hoặc người có quyền nuôi con, TUY NHIÊN, thông tin này cũng hữu ích cho Bị Đơn hoặc người không được nuôi con nhưng có nghĩa vụ trả tiền cấp dưỡng nuôi con.

Tôi nên nộp hồ sơ ở quận nào?

Khi quý vị nộp đơn yêu cầu hỗ trợ, quý vị là Nguyên Đơn hoặc người nhận nghĩa vụ và bên kia là Bị Đơn hoặc người có nghĩa vụ. Đơn yêu cầu cấp dưỡng ban đầu cho con có thể được nộp tại quận, nơi:

• Bị Đơn sinh sống;

• Bị Đơn làm việc thường xuyên;

• Quý vị và đứa trẻ sống.

Nếu có vụ án về ly hôn hoặc yêu cầu quyền nuôi con đang chờ xử lý giữa các bên ở một quận khác, tòa án có thể chuyển yêu cầu cấp dưỡng đến quận đó để cùng xử lý các vụ kiện.

Ai có thể nộp đơn xin cấp dưỡng nuôi con?

Các vụ kiện liên quan đến cấp dưỡng cho con thường liên quan đến cả cha và mẹ. Tuy nhiên, các vụ kiện về cấp dưỡng cho trẻ cũng có thể được nộp bởi một cơ quan hoặc bên thứ ba chăm sóc cho đứa trẻ.

Bất kỳ bên nào, kể cả một cơ quan hoặc bên thứ ba, đều có thể nộp đơn yêu cầu cấp dưỡng nuôi con nếu bên đó có quyền nuôi con, bất kể lệnh của tòa án đã được đưa cho người đó hoặc cơ quan có quyền nuôi đứa trẻ.

Ví dụ có thể là một người ông chăm sóc cháu của họ. Một ví dụ khác là một đứa trẻ đã được đưa vào cơ sở chăm sóc nuôi dưỡng.

Tôi có phải nộp đơn xin cấp dưỡng nuôi con không?

Người giám hộ chính của một đứa trẻ không bắt buộc phải nộp đơn xin cấp dưỡng con trẻ trừ khi họ nhận được hỗ trợ bằng tiền mặt từ tiểu bang. Nếu vậy, thì Bộ Phúc Lợi Công Cộng của PA sẽ yêu cầu họ nộp đơn yêu cầu hỗ trợ chống lại bên chịu trách nhiệm pháp lý. Tuy nhiên, nếu quý vị là nạn nhân của bạo lực gia đình và việc nộp đơn yêu cầu hỗ trợ sẽ gây nguy hiểm cho sự an toàn của quý vị HOẶC nếu quý vị không biết ai là cha của đứa trẻ, và không thể nêu tên một người có khả năng là người cha, quý vị sẽ không bắt buộc phải nộp hồ sơ để xin hỗ trợ.

Nếu quý vị đang nhận phiếu thực phẩm hoặc hỗ trợ y tế từ tiểu bang, quý vị KHÔNG bắt buộc phải nộp hồ sơ để được hỗ trợ theo DPW.

Đôi khi các bên có thể tìm ra sự khác biệt của họ và thực hiện các thỏa thuận riêng tư liên quan đến cấp dưỡng cho đứa trẻ. Điều này có thể hiệu quả với quý vị, và có thể có các dịch vụ hòa giải phù hợp với chi phí thấp hoặc miễn phí để giúp quý vị và bên còn lại giải quyết vụ kiện. Quý vị vui lòng liên hệ với văn phòng quan hệ gia đình tại địa phương để tìm hiểu về các dịch vụ hòa giải hiện có.

Tôi có thể nhận phúc lợi công cộng và tiền cấp dưỡng nuôi con cùng một lúc không?

Nếu quý vị nhận được phúc lợi công cộng, khoản cấp dưỡng cho trẻ thu được sẽ được trả cho Bộ Phúc Lợi Công Cộng và quý vị sẽ nhận được khoản “thông qua hỗ trợ.” Khoản thông qua hỗ trợ sẽ được trả cho quý vị vào tháng tiếp theo tháng mà khoản hỗ trợ được thanh toán.

Khoản thông qua hỗ trợ CHỈ được trả nếu khoản hỗ trợ được thu từ Bị Đơn trong tháng đó là thời hạn. Tùy thuộc vào số tiền hỗ trợ hàng tháng, quý vị có thể nhận được tối đa $100 nếu quý vị đã có một con và $200 nếu có nhiều hơn một con.

Nếu quý vị từ chối hợp tác với Bộ Phúc Lợi Công Cộng để nhận hỗ trợ từ người có nghĩa vụ pháp lý, quý vị có thể mất các quyền lợi phúc lợi công cộng của mình.

Trong một vài trường hợp bị hạn chế, khi người có nghĩa vụ có điều kiện tài chính, quý vị sẽ có thể nhận được toàn bộ số tiền cấp dưỡng nuôi con thay vì nhận hỗ trợ tiền mặt.

Quý vị cần quyết định liệu có tin tưởng người có nghĩa vụ sẽ trả tiền cấp dưỡng nuôi con của họ mỗi tháng hay không. Nếu quý vị không tin họ sẽ chi trả số tiền đó hàng tháng, quý vị có thể muốn tiếp tục nhận hỗ trợ tiền mặt.

Quý vị có thể muốn tham khảo ý kiến của luật sư nếu tình huống này tương tự như vụ kiện của quý vị. Nếu quý vị cư trú ở Vùng Đông Bắc hoặc Trung tâm Bắc Pennsylvania, vui lòng gọi Dịch vụ pháp lý North Penn theo số 1-877- 953-4250 để xem những dịch vụ đang được hỗ trợ tại quận của quý vị.

Tôi có thể nộp đơn xin hỗ trợ ở đâu?

Các trường hợp hỗ trợ được bắt đầu bằng cách nộp đơn khiếu nại lên văn phòng quan hệ gia đình.

VUI LÒNG XEM LẠI ĐỊA CHỈ VĂN PHÒNG QUAN HỆ GIA ĐÌNH Ở ĐỊA PHƯƠNG CỦA QUÝ VỊ TẠI TRANG HƯỚNG DẪN.

Nộp đơn khiếu nại về cấp dưỡng cho con có mất phí không?

Bộ Phận Quan Hệ Gia Đình sẽ không tính bất kỳ khoản phí nộp đơn nào đối với việc nộp đơn khiếu nại về cấp dưỡng cho con. Nếu văn phòng quan hệ gia đình tại địa phương của quý vị yêu cầu quý vị trả phí nộp đơn, quý vị có thể nộp đơn đề nghị Miễn Trừ Lệ Phí (IFP) để yêu cầu miễn phí nộp đơn.

Các thông tin gì tôi cần đưa vào đơn khiếu nại về cấp dưỡng cho con?

Nhân viên tiếp nhận có thể giúp quý vị điền vào các thủ tục giấy tờ cần thiết để bắt đầu hồ sơ yêu cầu cấp dưỡng cho con của quý vị.

Ở một số quận, quý vị có thể phải tự mình điền vào các thủ tục giấy tờ. Quý vị sẽ cần phải tập hợp càng nhiều thông tin sau đây càng tốt:

1) Tên và địa chỉ của quý vị;

2. Tên và địa chỉ của Bị Đơn;

3. Ngày, tháng, năm sinh của Bị Đơn;

4. Số an sinh xã hội của Bị Đơn;

5. Nơi làm việc của Bị Đơn, nếu có;

6. Tên và địa chỉ của những người thân nhất của Bị Đơn, nếu không rõ địa chỉ hiện tại của Bị Đơn;

7. Tên và ngày tháng năm sinh của đứa trẻ;

8. Giấy khai sinh của trẻ;

9. Số an sinh xã hội của trẻ.

Tôi là mẹ và tôi muốn nộp đơn để được cấp dưỡng. Tôi không biết cha đứa trẻ là ai. Tôi nên làm gì?

Nếu quý vị không biết cha đứa trẻ là ai, sẽ rất khó khăn cho quý vị trong việc nộp đơn xin cấp dưỡng nuôi con.

Nếu quý vị biết người cha là ai nhưng không chắc chắn, quý vị có thể thảo luận với người cha về việc kiểm tra quan hệ cha con hoặc gọi anh ta là Bị Đơn trong hoạt động cấp dưỡng cho đứa trẻ. Nếu anh ta muốn phản đối mối quan hệ cha con (tuyên bố rằng anh ta không phải là người cha), anh ta phải làm như vậy ngay tại buổi thảo luận ban đầu.

Tôi đã nộp đơn yêu cầu cấp dưỡng và người cha không thừa nhận quan hệ cha con, điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?

Vui lòng xem phần Quan Hệ Cha Con trong cuốn sổ tay này để biết về quyền của người cha liên quan đến vấn đề quan hệ cha con.

Trong mọi trường hợp, quý vị và Bị Đơn/người cha không kết hôn, Bộ Phận Quan Hệ Gia Đình sẽ muốn biết liệu Bị Đơn đã ký xác nhận quan hệ cha con hay chưa. Nếu giấy xác nhận chưa được ký, quan hệ cha con sẽ cần được chứng minh. Nếu Bị Đơn biết và thừa nhận mình là cha của đứa trẻ có thể ký vào giấy xác nhận quan hệ cha con.

Bị Đơn phải chịu trách nhiệm về việc cấp dưỡng cho đứa trẻ vị thành niên sau khi ký xác nhận quan hệ cha con.

Nếu Bị Đơn không thừa nhận mình là cha và từ chối ký vào văn bản xác nhận, trong phần lớn các vụ kiện, viên chức buổi thảo luận sẽ yêu cầu xét nghiệm di truyền.

Nếu xác suất quan hệ cha con là 99% hoặc cao hơn, tòa án sẽ đưa ra một “điều luật," là một thuật ngữ khác của một lệnh, hướng dẫn cách bị đơn trình bày với tòa án lý do tại sao lệnh không nên được sử dụng để xác nhận người đó là cha.

Để có một phiên xét xử trước tòa, Bị Đơn phải nộp lời bào chữa trong vòng hai mươi (20) ngày sau khi điều luật được đưa ra. Lời bào chữa chỉ đề cập đến lý do tại sao Bị Đơn tin hoặc có thể chứng minh rằng các kết quả kiểm tra không đáng tin cậy. Nếu Bị Đơn nộp bào chữa như vậy, vụ kiện sẽ được thêm vào phiên xét xử.

Nếu không có lời bào chữa nào được đệ trình, tòa án sẽ ra lệnh xác lập quyền làm cha của Bị Đơn đối với đứa trẻ.

Lệnh xác lập quan hệ cha con KHÔNG được kháng cáo. Sau khi xác định được quan hệ cha con, tòa án sẽ xác định mức hỗ trợ cấp dưỡng. Sau đó, Bị Đơn có thể nộp đơn kháng cáo, và vấn đề quan hệ cha con và lệnh cấp dưỡng cuối cùng phải được đưa vào đơn kháng cáo hoặc Bị Đơn sẽ mất quyền kháng cáo.

Có bất kỳ trường hợp ngoại lệ nào mà các bên không được yêu cầu xét nghiệm di truyền sau khi người cha phản đối không?

Đôi khi việc xét nghiệm di truyền sẽ không được chỉ định nếu có giả định về mối quan hệ cha con. Những vấn đề này cũng được tóm tắt ngắn gọn trong phần Quan Hệ Cha Con của cuốn sổ tay này. Vấn đề này khá phức tạp và QUÝ VỊ NÊN tìm kiếm lời khuyên pháp lý để thảo luận về các quyền của mình.

Trường hợp tôi không biết người cha sống ở đâu?

Nếu quý vị không biết người còn lại không có quyền nuôi đứa trẻ sống ở đâu, bộ phận Quan Hệ Gia Đình để tìm kiếm cha hoặc mẹ không có quyền nuôi con. Quý vị phải cung cấp càng nhiều thông tin về Bị Đơn cho bộ phận Quan Hệ Gia Đình để hỗ trợ quý vị tìm kiếm. Quý vị phải cung cấp càng nhiều thông tin về Bị Đơn cho bộ phận Quan Hệ Gia Đình để hỗ trợ quý vị tìm kiếm.

Làm thế nào mà Bị Đơn được thông báo rằng tôi đã nộp đơn xin cấp dưỡng nuôi con?

Sau khi đơn xin cấp dưỡng được nộp, bộ phận Quan Hệ Gia Đình sẽ gửi một bản sao của các giấy tờ và thông báo về thủ tục ít nhất hai mươi (20) ngày trước cuộc thảo luận về quyền nuôi con.

Tôi có cần mang theo bất kỳ giấy tờ nào đến buổi thảo luận không?

Quý vị phải mang theo bảng kê khai thu nhập và báo cáo chi tiêu đầy đủ của mình.

Quý vị nên cố gắng điền một cách đầy đủ các thông tin vào báo cáo thu nhập và chi tiêu.

Quý vị cũng sẽ cần mang theo:

1) Tờ khai thuế thu nhập liên bang gần đây nhất của quý vị (nếu quý vị được yêu cầu phải nộp);

2) Phiếu lương của quý vị trong sáu tháng trước đó, nếu có;

3) Xác minh chi phí chăm sóc cho trẻ;

4) Bằng chứng về bảo hiểm y tế quý vị có hoặc có sẵn cho đứa trẻ.

Điều gì xảy ra nếu Bị Đơn không có mặt tại buổi thảo luận?

Nếu Bị Đơn không xuất hiện, sau khi giấy tờ được tống đạt hợp lệ, tòa án sẽ tiến hành tạm thời, hoặc đưa ra lệnh tạm thời phù hợp với các hướng dẫn về cấp dưỡng. Bị Đơn có thể kháng cáo lệnh của tòa án bằng cách thực hiện theo các quy trình được mô tả chi tiết trong phần sau của sổ tay này.

Trong một số trường hợp bị hạn chế, trát dự phòng có thể được ban hành nếu một bên không xuất hiện tại buổi thảo luận hoặc phiên xét xử về quyền cấp dưỡng.

Quý vị, với tư cách là Nguyên Đơn, cũng được yêu cầu xuất hiện tại buổi thảo luận. Nếu quý vị không thể để đi đến buổi thảo luận vào ngày và giờ đã được lên lịch, quý vị nên gọi cho văn phòng Quan Hệ Gia Đình ngay lập tức để cho họ biết vấn đề của quý vị để họ có thể sắp xếp hoặc lên lịch lại buổi thảo luận. Nếu quý vị không xuất hiện, vụ kiện của quý vị có thể bị từ chối trừ khi quý vị nhận được trợ cấp phúc lợi công cộng. Trong trường hợp đó, vụ kiện có thể tiến hành bình thường không cần sự tham gia của quý vị.

Nguồn thu nhập nào sẽ được Tòa xem xét khi ra Lệnh yêu cầu cấp dưỡng?

Nói chung, số tiền hỗ trợ dựa trên thu nhập ròng hàng tháng của cả hai bên. Thu nhập ròng hàng tháng là thu nhập quý vị nhận được sau khấu trừ một số loại thuế và các khoản khấu trừ khác từ tiền lương của quý vị.

Viên chức buổi thảo luận xem xét mức thu nhập trung bình trong sáu tháng của cả hai bên. "Thu nhập" theo luật hỗ trợ bao gồm thu nhập từ bất kỳ nguồn nào, bao gồm, nhưng không giới hạn ở những nguồn sau:

• tiền công, tiền lương, tiền thưởng, phí và hoa hồng

• thu nhập ròng từ kinh doanh hoặc giao dịch tài sản

• tiền lãi, tiền thuê, tiền bản quyền và cổ tức

• lương hưu và tất cả các hình thức thu nhập hưu trí

• Trợ cấp khuyết tật an sinh xã hội, trợ cấp hưu trí an sinh xã hội, trợ cấp thương tật tạm thời và vĩnh viễn, trợ cấp cho người lao động và trợ cấp thất nghiệp

• tiền cấp dưỡng, nếu viên chức buổi thảo luận thấy nó thích hợp.

Văn phòng Quan Hệ Gia Đình chỉ có thể khấu trừ các khoản sau để tính thu nhập ròng: thuế thu nhập liên bang, tiểu bang, và địa phương, các khoản thanh toán FICA (An Sinh Xã Hội, Medicare và thuế Tư Doanh) và các khoản thanh toán hưu trí không tự nguyện, phí công đoàn và tiền cấp dưỡng được trả cho bên kia.

Một viên chức buổi thảo luận KHÔNG được coi các nguồn sau là thu nhập:

• khoản hoàn thuế thu nhập;

• trợ cấp công cộng;

• Tiền Phụ Cấp An Sinh (SSI)

• khoản chi phí cho cơ sở chắm sóc nuôi dưỡng; hoặc

• Các khoản thanh toán An Sinh Xã Hội cho đứa trẻ do cha mẹ qua đời, tàn tật hoặc về hưu*.

*Lưu ý: Số tiền một đứa trẻ nhận được từ khoản thanh toán An Sinh Xã Hội do cha mẹ qua đời, tàn tật hoặc hưu trí được cộng vào thu nhập ròng hàng tháng của các bên để tính thu nhập khả dụng để cấp dưỡng cho đứa trẻ. Sau khi nhân viên hỗ trợ xem xét các hưỡng dẫn về cấp dưỡng, tiền an sinh xã hội của trẻ được trừ vào khoản cấp dưỡng bắt buộc hàng tháng của Bị Đơn vì nó được trả cho người nuôi dưỡng.

HÃY NHỚ - Trợ Cấp An Sinh Xã Hội ĐƯỢC coi là thu nhập. Tiền Phụ Cấp An Sinh (SSI) KHÔNG phải là thu nhập theo các quy tắc hỗ trợ.

Điều gì xảy ra nếu Bị Đơn thất nghiệp hoặc bỏ việc?

Cả hai bên đều có trách nhiệm hỗ trợ trẻ trong khả năng của mình. Viên chức của buổi thảo luận sẽ đặt câu hỏi cho mỗi bên về quá trình làm việc và nền tảng giáo dục của họ. Đây là một số tình huống phổ biến:

1) Giảm Thu nhập Tự nguyện: Khi một trong hai bên chọn công việc có mức lương thấp hơn, từ bỏ một công việc, nghỉ việc, thay đổi công việc, thay đổi tình trạng việc làm để đi học, hoặc bị sa thải vì lý do nào đó, nói chung sẽ không ảnh hưởng đến nghĩa vụ cấp dưỡng của người đó.

Trong những tình huống này, người xét xử sẽ xác định khả năng kiếm tiền của mỗi bên. Khả năng kiếm tiền là số tiền mà một người kiếm được, khi xem xét các yếu tố như độ tuổi, sức khoẻ, đào tạo, lịch sử làm việc và giáo dục của một bên.

2) Giảm Thu Nhập Không Tự Nguyện: Không có thay đổi về các khoản cấp dưỡng được thực hiện đối với các khoản tăng hoặc giảm thu nhập bình thường. Các khoản cấp dưỡng sẽ được điều chỉnh để giảm thu nhập đáng kể liên tục một cách không tự nguyện. Một vài ví dụ như: không có khả năng làm việc do bệnh tật, sa thải hoặc bị cho nghỉ việc.

3) Nhân viên thời vụ: Các yêu cầu hỗ trợ cho nhân viên thời vụ, chẳng hạn như công nhân xây dựng, nói chung sẽ dựa trên mức trung bình hàng năm.

Bị Đơn đang ở trong tù. Bị Đơn có cần phải nộp tiền cấp dưỡng không?

Tòa án có thể chấm dứt hoặc đình chỉ nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con của một người nếu họ đang ở trong tù. Nếu người đang ở tù vì họ trả tiền cấp dưỡng thiếu hoặc từ chối trả tiền cấp dưỡng, nghĩa vụ của họ vẫn tiếp tục ngay cả khi họ đang ở trong tù. Nếu người đó phải ngồi tù vì lý do khác, họ có thể yêu cầu Tòa án dừng nghĩa vụ cấp dưỡng cho đến khi họ ra khỏi tù.

 

Bị Đơn có thu nhập thấp. Điều đó ảnh hưởng như thế nào đến trường hợp của tôi?

Nếu Bị Đơn có thu nhập rất thấp, (thu nhập từ $867 trở xuống) thì khoản hỗ trợ của họ sẽ được tính theo một cách khác. Điều này có nghĩa là khoản tiền cấp dưỡng cho trẻ sẽ thấp hơn nhiều. Quý vị có thể liên hệ với North Penn Legal Services theo số 1-877-953-4250 hoặc Dịch Vụ Giới Thiệu Luật Sư tại quận của quý vị để biết thông tin và các tư vấn pháp lý khi giải quyết những trường hợp này.

Bị Đơn có thu nhập rất cao. Điều đó ảnh hưởng như thế nào đến trường hợp của tôi?

Tòa án có một công thức tính khoản tiền cấp dưỡng cho trường hợp tổng thu nhập ròng hàng tháng của các bên đều rất cao.

Có rất ít vụ kiện áp dụng các quy tắc này và QUÝ VỊ NÊN tham khảo ý kiến tư vấn của luật sư hoặc Dịch Vụ Giới Thiệu Luật Sư tại quận của quý vị để bảo vệ lợi ích của mình trong những vụ kiện này.

Làm thế nào để văn phòng Quan Hệ Gia Đình đề xuất các khoản cấp dưỡng?

Pennsylvania có các hướng dẫn về nội dung này. Văn phòng Quan Hệ Gia Đình sử dụng các hướng dẫn đó để tính toán các khoản thanh toán cấp dưỡng nuôi con. Các hướng dẫn đã được cập nhật kể từ tháng 5 năm 2010.

Viên chức buổi thảo luận sẽ sử dụng các hướng dẫn để hoàn thành một biểu mẫu sẽ cho quý vị biết số tiền hỗ trợ hàng tháng được tính như thế nào.

Luật Pennsylvania không cho phép văn phòng Quan Hệ Gia Đình sử dụng khoản tiền khác số tiền trong hướng dẫn. Đây được gọi là độ lệch trong khoản cấp dưỡng được tính trong các hướng dẫn. Nếu văn phòng Quan Hệ Gia Đình thực hiện khác với các hướng dẫn, họ phải trình bày được lý do cho sự chênh lệch đó.

Quyền nuôi con có ảnh hưởng đến cách tính tiền cấp dưỡng nuôi con không?

Cách tính toán khoản tiền cấp dưỡng nuôi con chỉ bị ảnh hưởng bởi quyền nuôi con nếu Bị Đơn nuôi con trong 40% thời gian trở lên trong năm. Số liệu 40% được xác định bởi số đêm mà đứa trẻ ở  cùng với Bị Đơn.

Bị Đơn được giảm tới 30% nghĩa vụ cấp dưỡng hàng tháng nếu đứa trẻ ở cùng mình từ 40% số đêm trở lên trong một năm.

Ngay cả khi quyền nuôi con được chia đều, một bên vẫn có thể phải chịu trách nhiệm cấp dưỡng nếu thu nhập của họ lớn hơn của bên kia.

 

Các chi phí chăm sóc con cái, phí bảo hiểm y tế và các chi phí y tế chưa được thanh toán có được xem xét khi lập lệnh cấp dưỡng nuôi đứa trẻ không?

Quý vị nên theo dõi các chi phí này và yêu cầu xem xét công thức tính khoản tiền cấp dưỡng nuôi con cuối cùng. (Để biết thông tin cụ thể hoặc cần tư vấn, quý vị có thể liên hệ với North Penn Legal Services hoặc Dịch Vụ Giới Thiệu Luật Sư tại địa phương của quý vị.) Các chi phí y tế chưa được thanh toán và cao hơn $250,00 cho mỗi trẻ mỗi năm phải được Nguyên Đơn nộp cho bộ phận Quan Hệ Gia Đình cho khoản bồi hoàn của Bị Đơn. Số tiền phải trả dựa trên tỷ lệ thu nhập của các bên.

Tôi có thể được giúp đỡ để trả học phí ở trường tư thục, trại hè hoặc cho các hoạt động ngoại khóa của con không?

Trường tư thục, trại hè và các hoạt động ngoại khóa không phải là chi phí được xem xét theo các hướng dẫn hỗ trợ. Tòa án có thể hoặc không coi những khoản chi phí này là hợp lý.

Nếu phán quyết hỗ trợ ban đầu không tính đến các chi phí này, quý vị có quyền nộp đơn yêu cầu các trường hợp ngoại lệ trong lệnh và đưa ra yêu cầu cụ thể đối với các loại chi phí này như một khoản sai lệch với số tiền hỗ trợ thông thường.

Bị Đơn đã có gia đình khác. Điều đó ảnh hưởng như thế nào đến tôi?

Nếu tổng nghĩa vụ cấp dưỡng cơ bản cho con của Bị Đơn bằng 50% hoặc ít hơn thu nhập ròng hàng tháng của họ, nó có thể không ảnh hưởng đến số tiền hỗ trợ hàng tháng của quý vị. Tòa án sẽ không xem xét các chi phí bổ sung mà Bị Đơn sử dụng cho gia đình khác của mình về mặt trường tư hoặc chi phí ngoại khóa. Tuy nhiên, tòa án không thể đưa ra lệnh cấp dưỡng khi Bị Đơn có thu nhập ít hơn $867 mỗi tháng cho khoản tiết kiệm tự cấp dưỡng của mình.

Điều gì xảy ra tại buổi thảo luận về cấp dưỡng nuôi con?

Viên chức buổi thảo luận được chỉ định sẽ xem xét báo cáo thu nhập và chi tiêu của quý vị. Buổi thảo luận có thể yêu cầu quý vị cung cấp thêm thông tin về thu nhập và chi tiêu của mình.

Viên chức buổi thảo luận cũng sẽ hỏi Bị Đơn những câu hỏi tương tự về thu nhập và chi tiêu của họ.

Viên chức buổi thảo luận có thể đề xuất số tiền cấp dưỡng dựa trên các hướng dẫn hỗ trợ.

Viên chức buổi thảo luận sẽ đưa ra kiến nghị với tòa án nếu các bên đồng ý về số tiền này.

 

Điều gì xảy ra nếu không có ai phản đối lệnh tạm thời?

Mỗi bên có hai mươi (20) ngày để phản đối việc ban hành lệnh tạm thời của tòa án sau khi họ nhận được nó. Nếu không có bên nào phản đối trong khoảng thời gian hai mươi (20) ngày, lệnh tạm thời sẽ trở thành phán quyết cuối cùng.

Tôi không đồng ý với lệnh hỗ trợ. Tôi nên làm gì?

Quý vị cần phải viết một bức thư thể hiện sự phản đối và yêu cầu được sắp xếp một phiên xét xử. Quý vị sẽ cần phải ký tên và ghi ngày vào đơn và gửi nó qua bưu điện hoặc chuyển nó đến văn phòng quan hệ gia đình càng sớm càng tốt (trong vòng 20 ngày kể từ ngày nhận được lệnh tạm thời.)

Đây được gọi là các trường hợp ngoại lệ cho lệnh cấp dưỡng. Quý vị sẽ trình bày trường hợp ngoại lệ khi quý vị yêu cầu một phiên xét xử khác. Quý vị phải viết và gửi thư qua đường bưu điện hoặc chuyển một lá thư cho Văn Phòng Quan Hệ Gia Đình trong vòng hai mươi (20) ngày.

Một phiên xét xử, được gọi là Phiên Tòa Được Xử Lại (De Novo) sẽ được lên lịch trước tòa. Một Phiên Tòa Được Xử Lại (De Novo) có nghĩa là các bên bắt đầu lại “từ đầu.”

Tôi đã nộp đơn kháng cáo của mình. Tôi có thể nộp lại đơn sau hai mươi (20) ngày không?

Hoàn toàn có thể, nhưng quý vị phải có lý do chính đáng. TỐT NHẤT là quý vị nên tìm kiếm lời khuyên hoặc hỗ trợ pháp lý bằng cách liên hệ với North Penn Legal Services theo số 1-877-953-4250 hoặc Dịch Vụ Giới Thiệu Luật Sư tại địa phương của quý vị.

Tôi cần trình bày gì khi gửi các ngoại lệ?

Ở một số quận, quý vị sẽ cần phải viết một lá thư thể hiện việc sự phản đối của quý vị về lệnh cấp dưỡng nuôi con. Một số quận có thể muốn quý vị cung cấp thông tin cụ thể về cơ sở pháp lý cho việc kháng cáo.

Vui lòng tham khảo trang hướng dẫn để biết thông tin liên quan đến các thủ tục tại quận của quý vị. Quý vị nên tham khảo ý kiến của luật sư nếu quý vị không chắc chắn về cách viết về các trường hợp ngoại lệ.  TỐT HƠN NỮA QUÝ VỊ NÊN GỬI CÁC NGOẠI LỆ VỚI LÝ DO ĐƠN GIẢN TRONG VÒNG HAI MƯƠI (20) NGÀY HƠN CHỜ ĐỢI LIÊN LẠC VỚI LUẬT SƯ.

Điều gì xảy ra tại Phiên Tòa Được Xử Lại?

Phiên Tòa Được Xử Lại có thể diễn ra trước viên chức xét xử. Viên chức xét xử có thể là một luật sư hoặc một thẩm phán tùy thuộc vào từng quận. Phiên Tòa Được Xử Lại diễn ra khi một trong hai bên “bắt đầu từ đầu." Cả hai bên đều hành động như một lệnh tạm thời chưa từng diễn ra.

Nếu quý vị là Bị Đơn nộp đơn kháng cáo, quý vị có thể cần đến các tư vấn hoặc hỗ trợ luật sư cho Phiên Tòa Được Xử Lại. Phiên Tòa Được Xử Lại có thể giải quyết các vấn đề pháp lý phức tạp.

Nếu quý vị đang tranh cãi về khả năng kiếm tiền mà viên chức buổi thảo luận đặt ra, quý vị sẽ cần một số bằng chứng để chứng minh điều đó sai. Nếu quý vị chỉ nói rằng mình kiếm tiền ít hơn vì một số hạn chế hoặc khuyết tật về tinh thần hoặc thể chất, quý vị cần phải có sự làm chứng của bác sĩ cho tình trạng của mình.

Nếu quý vị là Nguyên Đơn nộp đơn yêu cầu hỗ trợ, quý vị có thể được Văn Phòng Quan Hệ Gia Đình chỉ định một luật sư trong Phiên Tòa Được Xử Lại. Quý vị nên nói chuyện với luật sư của mình TRƯỚC KHI phiên xét xử diễn ra để giúp họ chuẩn bị những thứ cần thiết.

Viên chức xét xử hoặc thẩm phán sẽ lấy lời khai, và sau đó sẽ đưa ra quyết định. Quyết định đó phải được thể hiện bằng văn bản và đưa ra các lý do. Nếu không đồng ý với quyết định, quý vị nên tham khảo ý kiến của luật sư để thảo luận về việc có nên kháng cáo lên tòa án cấp cao hơn hay không. Việc kháng cáo rất mất thời gian và tốn kém.

Bị Đơn không thanh toán nghĩa vụ cấp dưỡng của mình. Tôi nên làm gì?

Nếu Bị Đơn không chi trả tiền cấp dưỡng, quý vị nên liên hệ với nhân viên cưỡng chế thi hành việc cấp dưỡng tại đia phương. Quý vị nên tham khảo nhân viên về việc nộp đơn tố cáo khinh thường tòa án. Quý vị cần liên hệ với nhân viên cưỡng chế thi hành tại quận nơi Bị Đơn sinh sống.

Đôi khi, tòa án sẽ tự mình nộp đơn tố cáo kinh thường nếu Bị Đơn thực sự đã hoặc vẫn "còn nợ" tiền cấp dưỡng. Bị Đơn sẽ được hướng dẫn trình diện trước tòa. Nếu Bị Đơn không xuất hiện, một trát dự bị có thể được ban hành để bắt giữ anh ta hoặc cô ta.

Nếu Bị Đơn bị phát hiện có thái độ khinh thường, tòa án có nhiều biện pháp buộc Bị Đơn phải trả giá, một số trong số đó là:

1) Bị kết tội - Án tù lên đến sáu (6) tháng;

2) Tiền lương - buộc người sử dụng lao động của Bị đơn phải không thanh toán Tiền lương của Bị Đơn;

3) Thu giữ tài khoản ngân hàng của Bị Đơn;

4) Tước quyền sử dụng giấy phép lái xe;

5) Đình chỉ giấy phép hành nghề;

6) Đình chỉ giấy phép săn bắn hoặc chơi game.

 

Tôi có thể kiểm tra hồ sơ cấp dưỡng nuôi con của mình trực tuyến không?

PACSES là hệ thống máy tính về quyền cấp dưỡng nuôi con trên toàn tiểu bang. PACSES là viết tắt của Pennsylvania Child Support Enforcement Program. PACSES có tất cả thông tin về việc vụ kiện cấp dưỡng nuôi con của quý vị. Văn Phòng Quan Hệ Gia Đình sử dụng PACSES để giám sát các khoản thanh toán cấp dưỡng và thực thi các lệnh cấp dưỡng.

Quý vị có thể tìm hiểu thêm về PACSES bằng cách truy cập trang www.childsupport.state.pa.us. Quý vị có thể sử dụng PACSES nếu quý vị là Nguyên Đơn hoặc Bị Đơn. Quý vị cần thiết lập mật khẩu để xem chi tiết vụ kiện của mình trên trang web này.

Có thể thay đổi lệnh cấp dưỡng nuôi con không?

Một trong hai bên có thể nộp giấy tờ để sửa đổi khoản cấp dưỡng nuôi con. Việc cấp dưỡng nuôi con có thể được sửa đổi khi đã có một thay đổi vật chất và đáng kể trong mọi hoàn cảnh.

Bên nộp đơn, cho dù đó là Nguyên Đơn hay Bị Đơn, phải trình bày sự thay đổi theo hoàn cảnh để biện minh cho việc tăng hoặc giảm số tiền hỗ trợ. Tất cả các thủ tục và đánh giá tương tự như yêu cầu cấp dưỡng nuôi con ban đầu.

Nếu quý vị không đồng ý với lệnh liên quan đến kiến nghị sửa đổi, các quy tắc tương tự sẽ được áp dụng liên quan đến việc nộp đơn ngoại lệ.

Điều gì xảy ra khi đứa trẻ tròn 18 tuổi?

Một đứa trẻ được cấp dưỡng cho đến khi đủ 18 tuổi hoặc tốt nghiệp trung học, bất kể điều kiện nào ĐẾN SAU. Nếu quý vị nhận được thông báo từ bộ phận Quan Hệ Gia Đình mà quý vị không hiểu, hoặc không đồng ý, quý vị nên liên hệ với NPLS theo số 1-877-953-4250, hiệp hội luật sư địa phương của quý vị, Dịch Vụ Giới Thiệu Luật Sư hoặc văn phòng Quan Hệ Gia Đình để đặt câu hỏi và/hoặc nộp đơn hỗ trợ pháp lý khi một hoặc nhiều con của quý vị tròn 18 tuổi.

Con tôi bước sang tuổi 18 nhưng Bị Đơn vẫn nợ tôi tiền cấp dưỡng. Anh ta có phải trả nó không?

Ngay cả khi trẻ vị thành niên đã đủ mười tám (18) tuổi, quý vị vẫn được hưởng quyền lợi cấp dưỡng nuôi con. Trong một số trường hợp, bộ phận Quan Hệ Gia Đình có thể gửi thông báo rằng nghĩa vụ cấp dưỡng bắt buộc của Bị Đơn đã chấm dứt VÀ họ sẽ xóa nợ Bị Đơn.

Điều này có nghĩa là họ không bắt Bị Đơn phải trả lại khoản nợ của mình. Điều này có thể xảy ra nếu Bị Đơn không có khả năng thanh toán, không có thu nhập hoặc tài sản xác định và không có niềm tin hợp lý rằng Bị Đơn sẽ có thể thanh toán khoản tiền đó trong tương lai gần.

Nếu quý vị nhận được thông báo này, quý vị có sáu mươi (60) ngày để phản đối. Nếu quý vị không phản đối trong vòng sáu mươi (60) ngày, quý vị sẽ mất quyền thu nợ. Nếu quý vị phản đối, bộ phận Quan Hệ Gia Đình sẽ lên lịch cho một buổi thảo luận.

Để biết thêm thông tin cụ thể và hữu ích liên quan đến các vấn đề cấp dưỡng cho trẻ, quý vị có thể truy cập: www.childsupport.state.pa.us.

Câu hỏi thường gặp

Do nguồn lực hạn chế, văn phòng trợ giúp pháp lý có thể không thể đại diện cho quý vị tại phiên xét xử. Quý vị có thể liên hệ với NPLS quan 1-877-9534250 để xem những dịch vụ nào đang được hỗ trợ tại quận của quý vị. Nếu quý vị vẫn muốn có luật sư đại diện cho mình, quý vị nên liên hệ với hiệp hội luật sư địa phương để được giới thiệu luật sư hoặc tham khảo các trang vàng. Một số luật sư riêng về cấp dưỡng nuôi con có thể yêu cầu quý vị phải trả cho một khoản tiền trả trước. Khoản phí sẽ được trả trước cho các dịch vụ của luật sư. Một vài luật sư về cấp dưỡng nuôi con có thể không yêu cầu quý vị trả tiền trước và sẵn sàng giảm hoặc xác định số tiền phải trả dựa trên thu nhập của quý vị.

Nếu quý vị cảm thấy nên thuê một luật sư riêng, quý vị nên tham khảo một số nơi trước khi lựa chọn một. Nhiều luật sư sẽ thực hiện buổi làm việc đầu tiên miễn phí hoặc với một khoản phí giảm từ $25 - $50, vì vậy quý vị nên hỏi có mất phí cho lần tư vấn đầu tiên hay không khi quý vị liên lạc với họ.

9. Lệnh Bảo Vệ Khỏi Sự Lạm Dụng

Lệnh Bảo vệ Khỏi Sự Lạm dụng là gì?

Ở Pennsylvania, một người có thể nộp đơn xin Lệnh Bảo vệ Khỏi Sự Lạm dụng, thường được gọi là PFA. PFA cấm một người lạm dụng, quấy rối, đeo bám hoặc đe dọa người được bảo vệ.

PFA có thể là một công cụ rất hiệu quả để nạn nhân của bạo lực gia đình cứu trợ với các hình thức khác nhau.

Thế nào là hành vi lạm dụng?

Luật Pennsylvania định nghĩa lạm dụng là:

• Cố gắng gây ra hoặc gây thương tích cho cơ thể hoặc gây ra nỗi sợ hãi cho cơ thể;

• Tấn công tình dục;

• Lạm dụng thể chất hoặc tình dục trẻ vị thành niên;

• Rình rập; hoặc

• Bỏ tù sai.

Hành vi nào KHÔNG được coi là lạm dụng?

Pennsylvania không xem xét những điều sau để yêu cầu một PFA:

1) Lạm dụng tinh thần hoặc tình cảm;

2) Lập luận liên quan đến quyền nuôi con.

Ai có thể nộp đơn xin PFA?

Để nộp đơn PFA, quý vị phải:

1) Đủ 18 tuổi hoặc có người giám hộ là người trưởng thành thay mặt quý vị,

VÀ:

2) Kẻ bạo hành PHẢI là:

a) Cha hoặc mẹ

b) Vợ hoặc chồng hiện tại hoặc trước đây

c) Con của quý vị

d) Người tình hiện tại hoặc trước đây hoặc có mối quan hệ thân mật của quý vị, bao gồm của người tình cùng giới (tức là bạn trai/bạn gái hiện tại hoặc trước đây hoặc cha/mẹ của con quý vị)

Quý vị phải liên hệ với cảnh sát và báo cáo hành vi lạm dụng nếu người đang lạm dụng quý vị không được liệt kê trong danh sách trên!  Quý vị sẽ không được phép nộp đơn PFA nhưng thay vào đó quý vị có thể nộp các cáo buộc hình sự.

Tôi nên nộp hồ sơ ở quận nào?

Nếu muốn nộp đơn PFA, luật cho phép quý vị nộp PFA tại quận, nơi:

1) Quý vị đang sinh sống;

2) Kẻ bạo hành đang sinh sống; hoặc

3) Quận nơi xảy ra vụ lạm dụng.

Nếu nạn nhân của bạo lực gia đình trốn khỏi nhà để tránh bị lạm dụng thêm, họ có thể có quyền nộp hồ sơ tại một quận hoặc tiểu bang khác. Quý vị nên liên hệ với văn phòng thư ký của tiểu bang hoặc quận đó, văn phòng bạo lực gia đình, hoặc văn phòng trợ giúp pháp lý để biết thêm thông tin.

Tôi cần phải nộp đơn xin PFA ở đâu?

Trong Giờ Làm Việc:

Quý vị có thể nộp đơn thỉnh cầu của mình tại Tòa Án Thỉnh Cầu Phổ Thông của quận. Một số quận có văn phòng PFA riêng biệt. Nhân viên PFA sẽ giúp quý vị nộp đơn yêu cầu PFA. Ở các quận khác, quý vị có thể cần đến Văn Phòng Thủ Tục Dân Sự/Thư Ký của Văn Phòng Tòa Án để tìm kiếm nơi nộp hồ sơ.

Sau Giờ Làm Việc, Cuối Tuần, hoặc Ngày Lễ:

Quý vị có thể nộp đơn xin PFA trong trường hợp khẩn cấp, khi tòa án địa phương đóng cửa. Đơn PFA khẩn cấp có thể được nộp tại tòa án Có Thẩm Quyền cấp quận tại địa phương hoặc ở Philadelphia, tại Trung Tâm Tư Pháp Hình Sự.

Để biết địa điểm và cách thức nộp đơn, hãy gọi 911 và hỏi nhân tư pháp có thẩm quyền tại khu vực đang làm nhiệm vụ.

QUÝ VỊ PHẢI NHỚ: Nếu quý vị nhận được lệnh khẩn cấp từ cơ quan tư pháp có thẩm quyền cấp quận hoặc từ Trung Tâm Tư Pháp Hình Sự, sẽ hết hạn vào lúc 5 giờ chiều ngày hôm sau khi tòa án mở cửa. Quý vị phải đến tòa án và yêu cầu lệnh ban hành một lệnh tạm thời cho mình. Lệnh tạm thời thường có hiệu lực trong mười (10) ngày cho đến khi có phiên xét xử về yêu cầu của quý vị về Phán Quyết Cuối Cùng.

NÊN YÊU CẦU NHÂN VIÊN PHIÊN DỊCH HOẶC TRUY CẬP DỊCH VỤ DỊCH THUẬT KHI NỘP ĐƠN PFA. NẾU KHÔNG ĐƯỢC, HÃY LIÊN HỆ VỚI VĂN PHÒNG HỖ TRỢ PHÁP LÝ TẠI ĐỊA PHƯƠNG HOẶC NHÓM HỖ TRỢ BẠO LỰC GIA ĐÌNH ĐỂ NHẬN SỰ GIÚP ĐỠ. VUI LÒNG KIỂM TRA TRANG HƯỚNG DẪN CỤ THỂ CỦA QUẬN ĐỂ TÌM CÁC CƠ QUAN TẠI ĐỊA PHƯƠNG MÀ QUÝ VỊ CÓ THỂ LIÊN HỆ ĐỂ NHẬN SỰ GIÚP ĐỠ.

Nộp PFA có mất phí không?

Quý vị không phải trả bất kỳ khoản phí nào để nộp đơn yêu cầu PFA. Với tư cách là Nguyên Đơn nộp PFA, Tòa án CẤM việc tính phí cho quý vị, ngay cả khi quý vị muốn rút tiền sau đó.

Quý vị CHỈ có thể được yêu cầu thanh toán các chi phí nếu quý vị thua phiên xét xử VÀ tòa án phát hiện rằng quý vị nói dối khi nộp đơn khởi kiện.

* Nếu quý vị cho rằng mình trung thực trong đơn khởi kiện và tòa án vẫn yêu cầu quý vị trả án phí, quý vị nên tham khảo ý kiến của luật sư hoặc văn phòng trợ giúp pháp lý địa phương. Quý vị nên trao đổi với một luật sư ngay lập tức bởi vì đơn yêu cầu xem xét lại cần phải được nộp trong vòng mười (10) ngày kể từ ngày lệnh được ban bố.

Tôi cần nói gì trong đơn khởi kiện của mình?

Nhân viên tòa án sẽ giúp quý vị điền đơn khởi kiện. Quý vị là Nguyên Đơn. Bên kia là

Bị Đơn. Quý vị nên cố gắng có những thông tin sau:

1) Tên của Bị Đơn và tất cả những người quý vị muốn được bảo vệ;

2) Ngày tháng năm sinh;

3) Số an sinh xã hội;

4) Địa chỉ của Bị Đơn và/hoặc (các) địa chỉ mà Bị Đơn có thể thường xuyên đến;

5) Thông tin cụ thể về vụ việc (khi nào, ở đâu, chuyện gì xảy ra?).

Nhưng thông tin dưới đây rất hữu ích, nhưng không bắt buộc phải nộp:

1) Bằng chứng/tài liệu về sự việc (tức là - hồ sơ y tế, báo cáo của cảnh sát, và/hoặc ảnh chụp bất kỳ vết thương nào);

2) Ảnh Chụp Bị Đơn;

3) Thông tin về chiếc xe của Bị Đơn (đời xe, kiểu dáng, biển số xe).

Điều gì xảy ra sau khi tôi nộp đơn yêu cầu PFA?

Quý vị sẽ gặp thẩm phán vào ngày nộp đơn khởi kiện. Thẩm phán sẽ đặt một số câu hỏi cho quý vị về vụ kiện. Nếu thẩm phán tin rằng quý vị cần được bảo vệ ngay lập tức, thẩm phán có thể đưa ra Lệnh Bảo Vệ Tạm Thời. Lệnh Bảo Vệ Tạm Thời cấm Bị Đơn có bất kỳ liên hệ nào với quý vị. Luật yêu cầu phiên xét xử về yêu cầu của quý vị về đơn PFA cuối cùng phải được diễn ra trong vòng mười (10) ngày.

Ở nhiều quận, nếu quý vị có con chung, lệnh tạm thời có thể đình chỉ Bị Đơn liên lạc với đứa trẻ cho đến phiên xét xử cuối cùng.

Làm thế nào để người lạm dụng nhận được thông báo về lệnh bảo vệ?

Tại nhiều quận ở Pennsylvania, văn phòng cảnh sát trưởng chịu trách nhiệm tống đạt bản sao Lệnh Bảo Vệ Tạm thời và đơn thỉnh cầu cho Bị Đơn. Lệnh cung cấp ngày và thời gian chính xác diễn ra của phiên xét xử cho Lệnh Cuối Cùng.

Ở một số quận, QUÝ VỊ có thể chịu trách nhiệm tống đạt giấy tờ cho Bị Đơn. Nếu đúng như vậy, quý vị có thể yêu cầu cảnh sát tống đạt giấy tờ cho Bị Đơn. Quý vị cũng có thể nhờ bất kỳ người trưởng thành nào (phải ít nhất đủ 18 tuổi) đưa cho Bị Đơn giấy tờ. Người giao giấy tờ cho Bị Đơn phải hoàn thành xác minh dịch vụ để nộp cho tòa án.

Nếu quý vị đang ở một quận nơi quý vị chịu trách nhiệm tống đạt giấy tờ cho Bị Đơn, và quý vị đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm Bị Đơn, quý vị có thể yêu cầu sự cho phép của tòa án để tống đạt Bị Đơn qua đường bưu điện. Nếu tống đạt qua đường bưu điện, qúy vị phải gửi đơn thỉnh cầu, lệnh và thông báo phiên xét xử đến Địa chỉ hiện tại hoặc địa chỉ gần đây nhất của Bị Đơn bằng thư bảo đảm với yêu cầu giấy báo nhận. Quý vị cũng nên, nhưng không bắt buộc, tống đạt giấy tờ cho Bị Đơn qua dịch vụ bưu điện hạng nhất.

Nếu Bị Đơn KHÔNG được tống đạt vào thời gian dự kiến phiên xét xử, phiên xét xử sẽ được tiếp tục (lên lịch lại) cho đến khi Bị Đơn được tống đạt. Tòa án sẽ đưa ra một lệnh tạm thời kéo dài cho đến ngày phiên xét xử tiếp theo.

Tôi có cần luật sư đại diện cho tôi tại phiên xét xử không?

Nguyên đơn có thể đại diện cho chính mình tại các phiên xét xử PFA. Văn phòng trợ giúp pháp lý của quý vị có thể không đại diện cho quý vị nhưng quý vị nên gọi điện để tìm hiểu xem họ có hỗ trợ hay không. Nếu không, và nếu quý vị vẫn muốn luật sư, quý vị nên liên hệ với dịch vụ giới thiệu luật sư của hiệp hội luật sư địa phương hoặc nhóm hỗ trợ bạo lực gia đình. Kiểm tra trang hướng dẫn để biết thông tin cụ thể về tính khả dụng tại quận nào.

Chuẩn Bị cho Phiên Xét Xử

Quý vị sẽ được thông báo về ngày phiên xét xử vào ngày quý vị nộp đơn. Phiên xét xử sẽ được lên lịch trong vòng mười (10) ngày làm việc.

BẰNG CHỨNG

Quý vị có thể đưa ra các bằng chứng sau đây có thể được thẩm phán xem xét khi đưa ra quyết định:

1) Lời khai của chính quý vị: Lời khai của chính quý vị rất quan trọng. Quý vị sẽ có cơ hội để giải thích về sự việc. Quý vị nên nhớ ngày giờ xảy ra sự việc.

Cung cấp càng nhiều dữ kiện càng tốt về vụ lạm dụng hiện tại và bất kỳ vụ việc nào trong quá khứ.

Thẩm phán sẽ xét xử về các sự việc có thể đã xảy ra trong vài năm qua.

Thẩm phán có thể không xem xét một sự viê đã xảy ra hơn năm năm trước.

2) Hình ảnh: Quý vị nên mang theo những bức ảnh về vết bầm tím, thương tích hoặc tài sản bị hư hỏng. Người đã chụp ảnh phải có mặt tại phiên xét xử để làm chứng rằng người đó đã chụp những bức ảnh đó. Bên cạnh lời khai của chính quý vị, hình ảnh cũng là loại bằng chứng hiệu quả nhất.

3) Thông Báo Bằng Văn Bản từ Bị Đơn: Thư, email và văn bản đe dọa hoặc lạm dụng tin nhắn có thể được sử dụng làm bằng chứng. Quý vị phải giải thích khi quý vị nhận được thông tin đó và cách quý vị nhận ra người gửi là Bị Đơn.

4) Tin nhắn thư thoại: Các tin nhắn đe dọa hoặc lạm dụng được ghi lại từ Bị Đơn có thể được sử dụng làm bằng chứng. Quý vị phải nêu rõ thời điểm quý vị nhận được tin nhắn và cách thức quý vị nhận biết Bị Đơn là người đã để lại tin nhắn.

5) Các hóa đơn chứng minh tổn thất tài chính: Nguyên đơn có thể được hoàn trả cho bất kỳ chi phí tài chính nào bị gây ra bởi những hành động lạm dụng của Bị Đơn.

6) Nhân chứng: Nếu những người khác thực sự nhìn thấy hoặc nghe thấy hành vi lạm dụng, quý vị nên đưa họ đến tòa án để làm chứng. Họ có thể cần được tống đạt trát đòi hầu tòa, được thảo luận tại mục #8 dưới đây.

7) Bản sao của bất kỳ hồ sơ bệnh viện, báo cáo của cảnh sát, báo cáo lạm dụng, bản ghi trên điện thoại và cuộc trò chuyện được ghi âm để sử dụng tại tòa nếu thẩm phán cho phép. Thẩm phán có toàn quyền quyết định có nên xem xét loại bằng chứng đó hay không.

8) Nếu quý vị muốn một sĩ quan cảnh sát hoặc chuyên gia khác thay mặt mình làm chứng, quý vị sẽ cần phải gửi cho họ trát đòi hầu tòa.

Trát đòi hầu tòa là biểu mẫu quý vị có thể điền để yêu cầu một người làm chứng. Quý vị có thể nhận trát đòi hầu tòa tại Văn Phòng Thủ Tục Dân Sự/Thư Ký của Văn Phòng Tòa Án ở quận quý vị đã nộp PFA của mình. Giá cho trát từ $3,50 đến $5,00. Quý vị sẽ cần tống đạt trát đòi hầu tòa trước sự chứng kiến của mình trước khi phiên xét xử diễn ra.

Dịch vụ phiên dịch

Quý vị nên yêu cầu thông dịch viên nếu QUÝ VỊ (hoặc NGUYÊN ĐƠN) sử dụng một ngôn ngữ không phải Tiếng Anh. Quý vị nên gọi đến văn phòng PFA hoặc văn phòng thư ký trước phiên xét xử.

Nếu không có thông dịch viên, vụ kiện có thể được lên lịch lại. Là một Nguyên Đơn, quý vị muốn và cần hiểu mọi từ mà thẩm phán hoặc Bị Đơn nói tại phiên xét xử.

Tôi nên mặc gì khi đến Tòa?

Ăn mặc theo bất kỳ phong cách nào không ảnh hưởng đến kết quả của vụ kiện, nhưng điều quan trọng quý vị phải thể hiện sự tôn trọng với tòa án. Tốt nhất quý vị nên ăn mặc lịch sự. Quý vị nên chọn mặc một chiếc quần dài và một chiếc áo sơ mi.

 

Điều gì được Mong Đợi tại Phiên Xét Xử

Quý vị phải đến phiên xét xử vào ngày và giờ một cách chính xác theo lịch có sẵn, ngay cả khi quý vị nghĩ giấy tờ đã không được tống đạt đến Bị Đơn. Bị Đơn có thể xuất hiện ngay cả khi người đó không có bản sao của các giấy tờ quý vị đã nộp. Quý vị sẽ được sắp xếp một phiên xét xử vào ngày và giờ khác, nếu vụ kiện được lên lịch lại.

Đơn yêu cầu sẽ bị bác bỏ nếu quý vị không xuất hiện.

Nếu quý vị gặp trường hợp khẩn cấp vào ngày xét xử, quý vị có thể liên hệ với tòa án để sắp xếp lại phiên xét xử. Phiên xét xử có thể được hoặc không được lên lịch lại. Nếu tòa án không đồng ý dời phiên phiên xét xử, quý vị PHẢI xuất hiện nếu không vụ kiện sẽ hủy bỏ.

Hãy chuẩn bị để chờ đợi vụ kiện được gọi, nhưng nếu Bị Đơn quấy rối quý vị trong khi chờ đợi, quý vị nên báo ngay cho cảnh sát trưởng và/hoặc nhân viên tòa án.

Tôi có phải có một phiên xét xử đầy đủ không?

Dưới đây là một số tình huống khác có thể xảy ra vào ngày xét xử:

1) Bị Đơn không được tống đạt: Nếu Bị Đơn không được tống đạt giấy tờ, quý vị sẽ được hầu tòa vào một ngày khác. Lệnh tạm thời sẽ được gia hạn cho đến phiên xét xử tiếp theo của quý vị.

2) Quý vị không xuất hiện: Nếu quý vị không xuất hiện, yêu cầu của quý vị sẽ bị bác bỏ. Lệnh Bảo Vệ Tạm Thời sẽ kết thúc. Nếu quý vị có lý do chính đáng, quý vị có thể yêu cầu tòa án xem xét lại và sắp xếp lại vụ kiện của mình. Quý vị sẽ phải nộp đơn yêu cầu pháp lý để tòa án xem xét lại. Đây là một thủ tục phức tạp và quý vị có thể cần đến sự hỗ trợ từ một luật sư.

3) Bị Đơn không xuất hiện: Thẩm phán sẽ đưa ra lệnh cuối cùng "theo mặc định" nếu Bị Đơn không xuất hiện  nhưng đã được tống đạt đơn thỉnh cầu.

Thẩm phán có thể đặt một vài câu hỏi cho quý vị về những gì đã xảy ra trước khi ban hành  yêu cầu cứu trợ.

4) Quý vị quyết định rút đơn PFA: Quý vị có quyền rút đơn PFA mà không bị tính phí nộp đơn. Nếu quý vị đã đệ trình đơn PFA vì một vụ lạm dụng, quý vị nên tham khảo ý kiến của cơ quan bạo lực gia đình hoặc luật sư trước khi rút đơn PFA.

Quý vị nên cân nhắc cẩn thận quyết định rút PFA nếu:

A) Quý vị làm như vậy vì Bị Đơn đe dọa gây tổn hại thêm cho chính quý vị hoặc bên thứ ba.

B) Quý vị làm như vậy vì mối đe dọa liên quan đến các vấn đề về quyền nuôi con với Bị Đơn.

C) Quý vị làm như vậy vì có mối đe dọa liên quan đến vấn đề cấp dưỡng nuôi con với Bị Đơn.

5) Nguyên Đơn và Bị Đơn đồng ý với việc đưa ra lệnh cuối cùng chống lại Bị Đơn mà không cần chấp nhận: Nếu Bị Đơn không thừa nhận họ đã thực hiện những hành vi mà quý vị đã buộc tội họ trong đơn yêu cầu, quý vị và Bị đơn có thể đồng ý với việc đưa ra Lệnh Bảo Vệ Cuối Cùng mà không cần có phiên xét xử đầy đủ. Thỏa thuận không cần sự thừa nhận có hiệu lực giống như lệnh bảo vệ cuối cùng. Các bên có thể đồng ý với các điều khoản bổ sung theo phán quyết cuối cùng như thời hạn của PFA và các điều khoản về quyền nuôi con.

6) Nguyên Đơn hoặc Bị Đơn yêu cầu tiếp tục: Quý vị hoặc Bị Đơn có thể yêu cầu tiếp tục để có sự tư vấn của luật sư hoặc nhân chứng hoặc vì lý do khác. Nếu Bị Đơn cũng đang phải đối mặt với các cáo buộc hình sự do sự việc chống lại quý vị, Bị Đơn thường sẽ yêu cầu tiếp tục  vì vậy lời khai của người đó không thể được sử dụng để chống lại người đó tại phiên xét xử hình sự. Thẩm phán sẽ nghe lý do của việc tiếp tục và quyết định có tiếp tục vụ kiện hay không.

Nếu tôi phải có một phiên xét xử đầy đủ thì sao?

1) Quý vị sẽ trình bày vụ kiện của mình. Khi cho lời khai, quý vị nên cố gắng thực hiện làm những việc sau:

a) Bắt đầu bằng sự việc gần đây.

b) Trình bày càng cụ thể càng tốt về những gì đã xảy ra.

c) Nếu thẩm phán hỏi quý vị những câu hỏi cụ thể, hãy trả lời chúng hoàn chỉnh nhất có thể.

d) Nhìn thẳng vào thẩm phán và bày tỏ sự tôn trọng. Xưng "Ngài" với thẩm phán và không ngắt lời khi họ đang nói.

e) Cố gắng sắp xếp bằng chứng của quý vị. Quý vị sẽ cần đưa ra bằng chứng của mình trước Bị Đơn trong phiên xét xử. Ngoài ra, quý vị sẽ cần giải thích mối quan hệ giữa bằng chứng đến vụ kiện của quý vị. Các thẩm phán hiểu rằng quý vị có thể không biết cách thích hợp để trình bày bằng chứng. Chỉ cần thể hiện rõ ràng rằng quý vị muốn cung cấp tài liệu làm bằng chứng hỗ trợ cho vụ kiện của mình.

f) Quý vị nên giải thích rõ ràng lý do tại sao quý vị lo sợ Bị Đơn.

h) Quý vị nên nói rõ về hình thức cứu trợ quý vị đang tìm kiếm và lý do tại sao. (tức là quyền nuôi con, cấp dưỡng, v.v.)

i) Sau đó, quý vị sẽ có quyền yêu cầu các nhân chứng làm chứng cho quý vị. Quý vị hoặc thẩm phán có thể đặt câu hỏi cho các nhân chứng.

2) Chất Vấn với Nguyên Đơn:

Bị Đơn hoặc luật sư của họ có thể đặt câu hỏi cho quý vị và các nhân chứng của quý vị. Các câu hỏi của họ nên được giới hạn trong phạm vi lời khai của quý vị. Quý vị và nhân chứng của quý vị nên cố gắng giữ bình tĩnh trong phần chất vấn và trả lời ngắn gọn.

3) Bị Đơn sẽ trình bày vụ kiện của họ:

Bị đơn sẽ có cơ hội để đáp lại lời khai của quý vị và trình bày vụ kiện của họ. Quý vị không thể ngắt lời Bị Đơn trong khi họ đang khai báo.

4) Chất Vấn với Bị Đơn:

Quý vị sẽ có cơ hội đặt câu hỏi cho Bị Đơn và nhân chứng của họ về lời khai và bằng chứng họ đưa ra. Câu hỏi của quý vị nên được giới hạn trong phạm vi lời khai của họ.

5) Bác Bỏ:

Thẩm phán có thể cho quý vị cơ hội để trình bày thêm sau khi Bị Đơn đã khai xong.

6) Quyết định của Thẩm phán:

Trong một vụ kiện PFA, nghĩa vụ chứng minh là "ưu thế của bằng chứng." Điều này có nghĩa quý vị phải chứng minh có nhiều khả năng diễn ra lạm dụng hay không.

Luật Pennsylvania định nghĩa lạm dụng có “một nỗi sợ hãi hợp lý về việc bị tổn hại thêm nếu lệnh không được ban hành." Thẩm phán sẽ ra lệnh cuối cùng hoặc bác bỏ đơn yêu cầu.

Thẩm phán có thể hoặc không thể đưa ra lý do tại sao họ đưa ra phán quyết hoặc hủy bỏ vụ kiện của quý. Thẩm phán có thể ra lệnh hoặc không yêu cầu bất kỳ khoản cứu trợ bổ sung nào nếu họ ra lệnh bảo vệ.

Tôi có thể nhận được hình thức cứu trợ nào với PFA?

Nếu cuối cùng quý vị có thể thành công khi nộp đơn PFA (sau phiên xét xử hoặc theo thỏa thuận), một lệnh có thể bao gồm:

1) Lệnh cấm Bị Đơn tiếp xúc với quý vị hoặc bất kỳ người cần được bảo vệ nào khác (bao gồm các thành viên khác trong gia đình ngoài quý vị và con của quý vị);

2) Lệnh cấm Bị Đơn lạm dụng (cho dù đó là theo dõi, lạm dụng thể chất, đe dọa, v.v.) với quý vị hoặc bất kỳ người nào được bảo vệ;

3) Lệnh trục xuất người bạo hành ra khỏi nhà hoặc căn hộ;

4) Lệnh thiết lập hoặc sửa đổi quyền nuôi con, quyền nuôi con một phần hoặc quyền thăm nom con cái;

5) Lệnh thiết lập hoặc sửa đổi lệnh hỗ trợ. Điều này có thể bao gồm chi trả bảo hiểm y tế

và các khoản thanh toán tiền thuê nhà hoặc thế chấp. Nếu lệnh hỗ trợ được thiết lập, quý vị PHẢI nộp một vụ kiện hỗ trợ riêng biệt với văn phòng quan hệ gia đình tại địa phương trong vòng hai tuần.

6) Lệnh cho kẻ lam dụng giao nộp vũ khí, đạn dược và bất kỳ vũ khí nào theo cơ quan thực thi pháp luật;

7) Lệnh cho kẻ lạm dụng nộp bất kỳ (các) giấy phép sử dụng súng (bao gồm cả giấy phép săn bắn);

8) Lệnh cấm kẻ lạm dụng mua hoặc sở hữu bất kỳ vũ khí nào trong thời hạn của PFA;

9) Lệnh yêu cầu kẻ lam dụng chi trả cho bất kỳ tổn thất tài chính nào quý vị có thể phải gánh chịu hoặc phát sinh do lạm dụng. Điều này có thể bao gồm: điều trị y tế, thiệt hại đối với tài sản cá nhân, mất việc làm, tiền lương, hoặc chi phí di chuyển.

10) Một lệnh chỉ định thời điểm và cách thức kẻ lạm dụng có thể lấy bất kỳ đồ đạc cá nhân nào Nguyên Đơn đang giữ;

11) Lệnh giữ bí mật các địa chỉ hiện tại hoặc tương lai của quý vị với Bị Đơn; và

12) Bất kỳ điều khoản nào khác ngăn chặn việc lạm dụng thêm.

Bị Đơn đã đệ trình một đơn yêu cầu PFA chống lại tôi. Người đó có thể làm thế không?

Đôi khi, Bị Đơn sẽ nộp đơn PFA vào cùng thời điểm quý vị nộp đơn chống lại họ. Văn phòng PFA không thể từ chối việc người nào đó nộp đơn PFA, ngay cả khi đơn của Bị Đơn không đáng tin. Bị Đơn sẽ phải tuân theo các thủ tục giống như quý vị đã thực hiện. Thẩm phán có thể đưa ra một lệnh tạm thời chống lại quý vị và hai đơn thỉnh cầu sẽ được xét xử cùng nhau. Nếu Bị Đơn có lệnh PFA tạm thời chống lại quý vị, quý vị cũng sẽ bị cấm có các liên hệ với Bị Đơn. Quý vị cũng có thể phải chịu trách nhiệm hình sự nếu vi phạm Lệnh Tạm Thời.

Thẩm phán có thể không cấp một lệnh tạm thời nếu thẩm phán biết quý vị đã nộp đơn và nhận được lệnh PFA. Bị Đơn vẫn có quyền có phiên xét xử về đơn yêu cầu và sẽ được xét xử cùng ngày với vụ kiện của quý vị.

Bị Đơn có thể đệ đơn chống lại quý vị để gây áp lực buộc quý vị phải rút lại PFA của mình hoặc đồng ý với lệnh PFA chung. PFA chung là khi có lệnh PFA chống lại mỗi bên trong một vụ kiện. Quý vị nên tham khảo ý kiến với luật sư trước khi đồng ý với lệnh PFA cuối cùng chống lại quý vị vì hậu quả hình sự có thể xảy ra cho bất kỳ bên nào vi phạm lệnh.

Lệnh PFA của tôi kéo dài bao lâu?

Tại Pennsylvania, Nguyên Đơn có thể nhận lệnh PFA trong thời hạn tối đa là ba (3) năm. PFA có thể ngắn hơn theo thỏa thuận hoặc lệnh của tòa án.

Lệnh PFA của tôi sắp hết hạn, tôi phải làm gì?

PFA có thể được gia hạn khi Bị Đơn thực hiện thêm các hành vi lạm dụng sau khi lệnh PFA ban đầu có hiệu lực.

Quý vị sẽ cần phải nộp đơn thỉnh cầu bổ sung trước khi PFA hết hạn và có một phiên xét xử. Các thủ tục tương tự được áp dụng như với phiên xét xử đầu tiên.

Thẩm phán đã bác bỏ vụ kiện của tôi hoặc không cấp cho tôi các khoản cứu trợ mà tôi yêu cầu. Tôi có thể làm gì không?

Nếu một trong hai bên không hài lòng với lệnh sau một phiên xét xử đầy đủ, một trong hai bên có thể đệ trình yêu cầu xem xét lại hoặc kháng cáo lệnh của thẩm phán. Cả hai thủ tục đều phức tạp và quý vị nên tham khảo ý kiến của luật sư khi xem xét các lựa chọn này. Quý vị nên liên hệ ngay với một luật sư vì giới hạn thời gian được áp dụng.

Nếu lệnh của tôi được chấp thuận, cảnh sát có được thông báo không?

Sau khi thẩm phán ban hành lệnh bảo vệ cho quý vị, lệnh đó sẽ tự động được đưa vào hệ thống dữ liệu Cảnh Sát Tiểu bang Pennsylvania. Lệnh được thực thi ở bất cứ đâu trong tiểu bang. Một bản sao có chứng thực của lệnh được cung cấp cho cảnh sát trưởng hoặc sở cảnh sát nơi quý vị sinh sống.

Điều gì xảy ra nếu Bị Đơn vi phạm lệnh PFA của tôi?

Nếu Bị Đơn vi phạm lệnh PFA bằng cách cố gắng liên hệ hoặc lạm dụng quý vị, quý vị nên gọi cho cảnh sát NGAY LẬP TỨC và báo cáo vi phạm. Quý vị cũng có thể nộp đơn khiếu nại khinh thường hình sự gián tiếp tòa án và một trát bắt giữ có thể được ban hành dành cho Bị Đơn. Một phiên xét xử tội khinh thường sau đó sẽ được sắp xếp trước một thẩm phán. Các thủ tục xét xử tương tự như những quy trình đã nêu cho phiên xét xử đầu tiên.

Có những hậu quả, chẳng hạn như trách nhiệm hình sự và tù giam sẽ phát sinh. Bị Đơn có quyền được đại diện bởi một người bảo vệ công chúng tại phiên xét xử.

Quý vị cũng có thể có một luật sư nhưng khống có quyền tương tự để thuê một luật sư được chỉ định đại diện cho mình. Văn phòng luật sư quận có thể đại diện cho quý vị tại phiên xét xử.

Liên hệ với văn phòng để hỏi xem họ có thể giúp gì được cho quý vị không. Gọi cho văn phòng trợ giúp pháp lý địa phương của quý vị để yêu cầu luật sư tư vấn.

Nếu thẩm phán quyết định lệnh PFA đã bị vi phạm sau phiên xét xử, Bị Đơn có thể bị phạt tù đến sáu (6) tháng và/hoặc bị phạt tới $1,000.00 cho mỗi vi phạm.

Nếu Bị Đơn bị kết án tù, hãy đảm bảo rằng viên chức nhà tù biết cách thức liên hệ với quý vị để họ có thể thông báo cho quý vị khi Bị Đơn được trả tự do.

Thẩm phán cũng có thể sửa đổi lệnh hiện tại và thêm vào bất kỳ khoản cứu trợ bổ sung nào mà họ cho là cần thiết.

Bị Đơn có thể phải đối mặt với các cáo buộc hình sự cho cùng một vụ việc mà tôi đã đệ trình PFA không?

Có. Lạm dụng là một tội ác và Luật Sư Quận có thể truy tố hình sự đối với Bị Đơn. Quý vị nên giữ liên lạc và hợp tác với Văn Phòng Luật Sư Quận trong việc khởi tố bất kỳ vụ án nào đối với Bị Đơn.

Do nguồn lực có hạn, North Penn Legal Services chỉ có thể cung cấp đại diện trong một số vụ kiện PFA. Văn phòng địa phương của quý vị có thể cung cấp dịch vụ đại diện hoặc lời khuyên liên quan đến vụ kiện của quý vị. Vui lòng gọi 1-877-953-4250 để xem những dịch vụ đang được hỗ trợ trong quận của quý vị.

10. Ly Hôn

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Phần này cung cấp các thông tin cơ bản về ly hôn. Quý vị chỉ nên tự mình nộp đơn ly hôn trong một số trường hợp nhất định. Quý vị nên tham khảo ý kiến của luật sư trước khi quyết định tự mình ly hôn. Nếu quý vị sở hữu bất kỳ tài sản chung nào được chia sẻ với vợ/chồng mình như bất động sản, lương hưu, khoản đầu tư, các khoản nợ và nghĩa vụ chung, quý vị có thể sẽ cần phải thuê một luật sư giúp bảo vệ quyền lợi của mình.

Ly Hôn là gì?

Luật Pennsylvania định nghĩa ly hôn là sự hủy bỏ hôn nhân một cách hợp pháp.

Những vụ ly hôn thường mang lại rất nhiều cảm xúc. Quý vị nên ghi nhớ điều này khi đưa ra quyết định ly hôn. Quý vị có thể muốn tòa án quy trách nhiệm cho người vợ/chồng của mình. Tuy nhiên, tòa án sẽ quan tâm nhiều hơn đến kết quả. Nộp đơn ly hôn không có lỗi thay vì ly hôn do lỗi của một bên thường sẽ được tiến hành một cách dễ dàng hơn và có lợi nhất cho quý vị.

Tôi có cần luật sư không?

Các vấn đề ly hôn có thể rất phức tạp. Quý vị nên tham khảo ý kiến luật sư nếu quý vị muốn nộp đơn hoặc nhận được đơn ly hôn đã được đệ trình chống lại mình. Nhìn chung, hầu hết các văn phòng trợ giúp pháp lý sẽ không xử lý các thủ tục ly hôn. Một số văn phòng có thể hỗ trợ quý vị nộp hồ sơ ly hôn Tự Bản Thân (từ chối luật sư ly hôn và đại diện cho bản thân của họ) trong một số tình huống nhất định. Nếu quý vị cư trú ở vùng Đông Bắc hoặc Bắc Trung tâm Pennsylvania, vui lòng liên hệ với North Penn Legal Services theo số 1-877-953-4250 để tìm hiểu những dịch vụ đang được hỗ trợ tại quận của quý vị.

Nếu quý vị và vợ/chồng của mình đã ly thân trong một khoảng thời gian dài, quý vị có thể tự nộp giấy tờ ly hôn bằng cách sử dụng các biểu mẫu tự lực. Quý vị có thể liên hệ với quận địa phương của mình để tham khảo các biểu mẫu thích hợp.

Tôi nên nộp hồ sơ ở quận nào?

Nếu quý vị muốn nộp đơn ly hôn, quý vị nên nộp đơn tại quận mà một hoặc cả hai vợ chồng đã sống trong ít nhất sáu tháng qua.

Nếu quý vị muốn nộp hồ sơ ở một quận khác, quý vị nên tham khảo ý kiến của luật sư xem quận quý vị đề xuất có phù hợp hay không.

Các lý do khác nhau để ly hôn ở Pennsylvania là gì?

Ở Pennsylvania, các lý do ly hôn được xem xét dựa trên lỗi hoặc không có lỗi. Lý do ly hôn dựa trên lỗi bao gồm việc ruồng bỏ, đối xử tàn bạo và dã man, và ngoại tình trong số nhiều lỗi khác. Trong hầu hết các vụ kiện, quý vị sẽ cần đến một luật sư nếu muốn theo đuổi vụ kiện ly hôn do lỗi vì nó sẽ cần có một phiên xét xử và bằng chứng.

Các lý do ly hôn không quy lỗi bao gồm việc các bên đã ly thân từ hai năm trở lên, việc một bên vợ hoặc chồng được thể chế hóa, và trường hợp cả hai bên đều đồng thuận ly hôn. Những vụ kiện như này thường có thể được thực hiện với sự tư vấn hoặc hỗ trợ, vì vậy hãy liên hệ với NPLS theo số 1-877-953-4250, hoặc Dịch Vụ Giới Thiệu Luật Sư địa phương hoặc Hiệp Hội Luật Sư để tìm kiếm sự trợ giúp và hướng dẫn.

Tôi có thể yêu cầu hỗ trợ khác trong Đơn Khiếu Nại bên cạnh việc nộp đơn ly hôn không?

Trong một vụ ly hôn, quý có thể yêu cầu các sự hỗ trợ sau đây:

1) Lệnh thiết lập quyền nuôi con, quyền nuôi con một phần hoặc quyền thăm nom.

2) Lệnh yêu cầu tiền cấp dưỡng. Tiền cấp dưỡng là một khoản thanh toán mà một người vợ/chồng cung cấp cho người còn lại phụ thuộc để hỗ trợ họ sau khi ly hôn.

3) Lệnh cấp dưỡng chờ kiện tụng. Cấp dưỡng chờ kiện tụng là khoản tiền cấp dưỡng được một người vợ/chồng trả cho người còn lại trong khi đang chờ giải quyết ly hôn.

4) Lệnh phân chia công bằng tài sản chung. Tài sản chung là tài sản có được trong thời gian các bên kết hôn và chung sống. Vợ/chồng cùng có thể có yêu cầu tăng giá trị tài sản ngay cả khi tài sản đó có được trước khi kết hôn.

5) Lệnh yêu cầu trả phí và chi phí luật sư. Trong một số vụ kiện, tòa án có thể yêu cầu người vợ/chồng chi trả phí và chi phí luật sư cho người còn lại phụ thuộc.

Các Hình Thức Hỗ Trợ Tạm Thời Khác

1) Tiền cấp dưỡng cho vợ/chồng—tương tự như tiền cấp dưỡng chờ kiện tụng ở chỗ nó cung cấp hỗ trợ cho người vợ/chồng phụ thuộc trong khi đang chờ giải quyết ly hôn. Tuy nhiên, quý vị có thể yêu cầu cấp dưỡng trong đơn ly hôn nhưng phải được nộp thông qua văn phòng hỗ trợ/quan hệ gia đình tại quận của mình. Dịch vụ trả tiền cấp dưỡng cho người vợ/chồng phát sinh từ quan hệ hôn nhân. Tòa án có thể đồng thời yêu cầu cấp dưỡng chờ kiện tụng và cấp dưỡng cho người vợ/chồng.

2) Cấp dưỡng nuôi con—nếu chưa nộp đơn, quý vị cũng nên xem xét việc nộp đơn yêu cầu cấp dưỡng nuôi con. Tương tự như tiền cấp dưỡng cho vợ/chồng, quý vị phải nộp đơn yêu cầu cấp dưỡng nuôi con thông qua văn phòng hỗ trợ/quan hệ gia đình tại quận của mình. Vấn đề cấp dưỡng nuôi con được đề cập chi tiết hơn trong cuốn sổ tay này.

LƯU Ý: Sổ tay này KHÔNG nhằm mục đích hướng dẫn cho các bên sở hữu tài sản phải chịu các khiếu nại phân chia công bằng. Những vấn đề này rất phức tạp và không thể được trình bày trong một cuốn sổ tay tự lực. Quý vị nên tham khảo ý kiến của luật sư để bảo vệ quyền lợi của mình và bất kỳ khiếu nại nào mà quý vị có thể có đối với tài sản. Sổ tay này không đề cập đến thủ tục ly hôn vốn có sự khác biệt giữa các quận. Kiểm tra phụ trang để biết thêm thông tin cụ thể của từng quận.

Tôi có thể lấy lại tên thời con gái của mình sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn không?

Tại bất kỳ thời điểm nào sau khi ban hành sắc lệnh ly hôn, bất kỳ người nào là nguyên đơn hoặc bị đơn trong vụ ly hôn đều có thể, vào bất kỳ thời điểm nào sau khi ban hành sắc lệnh ly hôn, lấy lại họ trước của mình bằng cách điền vào một biểu mẫu thông báo rằng quý vị muốn lấy lại tên thời con gái của mình.

Quý vị có thể nhận biểu mẫu từ Lục Sự của Tòa Án Tiểu Bang hoặc Thư ký Tòa Án Dân Sự tại Tòa Án Quận của quý vị. Hầu hết các quận đều thu một khoản phí nhỏ cho việc nộp biểu mẫu này.

Back to top