Świadczenia z tytułu niezdolności do pracy

Authored By: Social Security Administration

Ta broszura zawiera podstawowe informacje o świadczeniach z tytułu niezdolności do pracy, przysługujących z Ubezpieczeń Społecznych i jej zamierzeniem nie jest udzielenie odpowiedzi na wszystkie ewentualne pytania. Konkretne informacje w swoim własnym przypadku można uzyskać od przedstawiciela Urzędu Ubezpieczeń Społecznych.

Last Review and Update: Jan 05, 2022
Back to top