PALawHelp.orgPALawHelp.org

Świadczenia z tytułu niezdolności do pracy

Authored By: Social Security Administration
Read this in:
Arabic / العربية
Greek / Ελληνικά
English
Spanish / Español
Farsi / فارسی
French / Français
Italian / Italiano
Korean / 한국어
Portuguese / Português
Russian / Pусский
Vietnamese / Tiếng Việt
Chinese (Traditional) / 中文

Ta broszura zawiera podstawowe informacje o świadczeniach z tytułu niezdolności do pracy, przysługujących z Ubezpieczeń Społecznych i jej zamierzeniem nie jest udzielenie odpowiedzi na wszystkie ewentualne pytania. Konkretne informacje w swoim własnym przypadku można uzyskać od przedstawiciela Urzędu Ubezpieczeń Społecznych.

Link: www.ssa.gov

Last Review and Update: Jan 05, 2022