Skip to main content

Quyền Nuôi Con - Lời Đồn & Sự Thật

Những câu chuyện về luật nuôi con ở Pennsylvania mà mọi người biết đến thường không đúng với sự thật. Chúng chỉ là những Lời đồn.
 

Lời đồn:

Tôi và bố/mẹ của trẻ đã đồng thuận rằng bọn trẻ sẽ sống cùng với tôi. Tôi cần có lệnh của tòa án để xác nhận điều này.

Sự thật:

Nếu con của quý vị đang sống cùng quý vị và quý vị đã dàn xếp xong xuôi với người còn lại và nếu người đó không có ý định giữ con của quý vị trái pháp luật thì quý vị sẽ không cần đến tòa án để lấy lệnh chính thức quy định quyền nuôi con cho cả cha mẹ và quyền nuôi con một phần.


Lời đồn:

Nếu cha/mẹ của đứa trẻ không đưa tiền cấp dưỡng nuôi con thì tôi không cần phải cho họ gặp con,

HOẶC

nếu tôi không được trao quyền thăm nom/quyền nuôi con một phần thì tôi không cần phải đưa tiền cấp dưỡng nuôi con.

Sự thật:

Theo luật Pennsylvania, nghĩa vụ đưa tiền cấp dưỡng nuôi con và quyền để cha/mẹ duy trì liên hệ với con cái của mình KHÔNG liên quan đến nhau.

Điều này có nghĩa là ngay cả khi quý vị không gặp con mình thì quý vị vẫn phải đưa tiền cấp dưỡng nuôi con, và người còn lại vẫn có thể thăm nom con mình ngay cả khi họ không đưa tiền cấp dưỡng nuôi con.


Lời đồn:

Nếu tôi có lệnh của tòa án nêu rõ cha/mẹ phải thực hiện quyền nuôi con một phần/thăm nom, tòa án sẽ buộc họ phải thực hiện chúng.

Sự thật:

Trên thực tế, tòa án không thể bắt ai đó trở thành phụ huynh của một đứa trẻ nếu bản thân họ không có mong muốn. Tất cả những gì tòa án có thể làm là yêu cầu người đó đưa tiền cấp dưỡng nuôi con. Nếu cha/mẹ của đứa trẻ không sử dụng quyền thăm nom của mình trong một thời gian dài, quý vị có thể yêu cầu tòa án giảm hoặc thậm chí chấm dứt quyền thăm nom của họ.


Lời đồn:

Giấy khai sinh phải có tên của người cha.

Sự thật:

Điều này sẽ phụ thuộc vào tình trạng hôn nhân của người mẹ tại thời điểm đứa trẻ được sinh ra.

Nếu mẹ của đứa trẻ đã kết hôn vào thời điểm đứa trẻ được sinh ra thì chồng của người mẹ sẽ được coi là cha đẻ của đứa trẻ trừ trường hợp cả người mẹ và chồng của người mẹ có văn bản xác nhận một người khác mới là cha đẻ thực sự của đứa trẻ.

Nếu mẹ của đứa trẻ chưa kết hôn vào thời điểm đứa trẻ được sinh ra thì cha của đứa trẻ chỉ được xác định trên Giấy khai sinh khi cả người cha và người mẹ cùng ký vào bản xác nhận quan hệ cha con tự nguyện hoặc Tòa án đã xác định được người cha của đứa trẻ. Nếu người mẹ từ chối đồng ý thừa nhận quan hệ cha con thì tên của người cha sẽ được để trống trên giấy khai sinh. Người cha sẽ không có bất kỳ quyền hoặc trách nhiệm nào với tư cách là cha của đứa trẻ (thăm nom hoặc cấp dưỡng nuôi con) cho đến khi được tòa án xác định rằng anh ta là cha của đứa trẻ.


Lời đồn:

Đứa trẻ sẽ phải mang họ của cha.

Sự thật:

Phụ huynh có thể đặt cho đứa trẻ bất kỳ tên nào mà họ mong muốn. Họ của đứa trẻ không cần phải có bất kỳ mối quan hệ nào với họ của người cha hoặc người mẹ. Phụ huynh có toàn quyền đặt tên cho con cái của mình.

Nếu không thể xác định người cha một cách hợp pháp khi nộp giấy khai sinh cho đứa trẻ (khoảng mười ngày sau khi sinh) thì người mẹ sẽ là người duy nhất có quyền đặt tên cho đứa trẻ.


Lời đồn:

Tất cả những gì tôi phải làm là nói với tòa rằng cha/mẹ của con tôi đang sử dụng ma túy và tôi sẽ thắng kiện.

Sự thật:

Các vụ kiện giành quyền nuôi con cũng tương tự như các vụ kiện khác của tòa án - quý vị cần phải chứng minh được bất kỳ tuyên bố nào mà mình đưa ra. Để giành quyền nuôi con một phần từ người còn lại, quý vị sẽ phải chứng minh được rằng việc sống cùng người đó sẽ gây hại cho đứa trẻ.

Việc kiểm chứng trước tòa nhằm xác định lợi ích tốt nhất cho đứa trẻ và tòa án cho rằng việc được tiếp xúc với cả cha mẹ là điều tốt cho đứa trẻ cho đến khi được chứng minh ngược lại.


Lời đồn:

Cha/mẹ của đứa trẻ không có quyền đưa con của chúng tôi đi chơi cùng với bạn gái hoặc bạn trai của họ.

Sự thật:

Trừ khi quý vị có thể chứng minh trước tòa rằng người này nguy hiểm hoặc gây hại cho con của quý vị, thẩm phán sẽ có xu hướng tin rằng cả cha mẹ đều sẽ không để trẻ tiếp xúc với những người nguy hiểm.


Lời đồn:

Cha/mẹ của con tôi đã không xuất hiện trong vài năm gần đây. Bây giờ, anh ta/cô ta muốn gặp con và tôi không muốn điều này xảy ra. Tòa án sẽ không thể cho anh ta/cô ta quyền thăm nom.

Sự thật:

Dù tốt hay xấu thì luật pháp cho rằng việc đứa trẻ có thể duy trì mối quan hệ với cả cha/mẹ vẫn là điều tốt nhất. Do đó, trừ khi quý vị có thể chứng minh rằng việc tiếp xúc với cha/mẹ của đứa trẻ sẽ gây hại cho con quý vị, tòa án có thể sẽ cho họ quyền thăm nom hạn chế hoặc quyền nuôi con một phần. Thẩm phán có thể chấp thuận một lịch trình hạn chế tạm thời nếu đứa trẻ đã không được gặp cha/mẹ trong một thời gian dài.


Lời đồn:

Tôi cần nhanh chóng nộp đơn xin quyền nuôi con. Người nộp hồ sơ đầu tiên sẽ nhận được quyền nuôi con.

Sự thật:

Không có bất kỳ sự ưu tiên nào đối với người nộp hồ sơ và đưa vụ việc ra trước tòa trước. Thẩm phán sẽ quyết định người được quyền nuôi con dựa trên lợi ích tốt nhất cho đứa trẻ.


Lời đồn:

Người mẹ thường sẽ giành được quyền nuôi con trừ khi người cha có thể chứng minh rằng người mẹ "không thích hợp".

Sự thật:

Luật của Pennsylvania không còn cho rằng người mẹ là người thích hợp để nuôi con hơn. Một yếu tố mà thẩm phán sẽ xem xét khi quyết định ai là người chăm sóc chính của đứa trẻ và người đó có thể là cha hoặc mẹ của trẻ.


Lời đồn:

Trẻ em từ 14 tuổi sẽ có quyền lựa chọn người mà mình muốn sống cùng.

Sự thật:

Không có quy định độ tuổi nhất định để một đứa trẻ có thể tự quyết định sẽ sống cùng cha hoặc mẹ. Trẻ càng lớn thì thẩm phán sẽ càng tôn trọng mong muốn của trẻ hơn, tuy nhiên, thẩm phán sẽ vẫn là người đưa ra quyết định cuối cùng.


Lời đồn:

Chỉ phụ huynh sống cùng trẻ trong tuần mới có quyền nuôi con về mặt pháp lý và thể chất đối với đứa trẻ.

Sự thật:

Nếu không có lệnh nuôi con thì cả cha mẹ đều có quyền nuôi con ngang nhau. Cả hai người đều có quyền đưa ra quyết định thay cho đứa trẻ và một trong hai người có thể giành quyền nuôi con về mặt thể chất của đứa trẻ bất cứ lúc nào. Cả hai sẽ duy trì quyền giám hộ một cách bình đẳng cho đến khi có lệnh của tòa án và thông báo khác.

Quyền nuôi con về mặt pháp lý và thể chất là những thuật ngữ pháp lý mà tòa án sử dụng để mô tả các loại quyền nuôi con khác nhau mà tòa án có thể trao cho một người hoặc cả cha lẫn mẹ.

Quyền nuôi con pháp lý là quyền đưa ra các quyết định quan trọng về đứa trẻ như các quyết định về y tế và giáo dục. Quyền nuôi con về mặt pháp lý chung là khi cả cha mẹ cùng chia sẻ quyền nuôi con. Quyền nuôi con về mặt pháp lý duy nhất là khi chỉ người cha hoặc mẹ có được quyền nuôi con.

Quyền nuôi con về mặt thể chất sẽ chỉ định người sống cùng và có quyền chăm sóc trẻ hàng ngày. Có rất nhiều loại quyền nuôi con về mặt thể chất. Quyền nuôi con chung là khi đứa trẻ có hai ngôi nhà và sẽ lần lượt sống cùng cha, mẹ của mình trong những khoảng thời gian nhất định. Quyền nuôi con chính là khi tòa án chỉ cho một người có quyền sống cùng đứa trẻ hầu hết thời gian.

 

Nếu một phụ huynh có quyền nuôi con chính, tòa án có thể trao cho người còn lại quyền nuôi con một phần hoặc thăm nom. Quyền nuôi con một phần là khi đứa trẻ sống với cha hoặc mẹ nhưng có thể ở với người còn lại, chẳng hạn như vào cuối tuần. Thăm nom là khi một phụ huynh không có bất kỳ quyền nuôi con nào về mặt thể chất nào nhưng có quyền dành thời gian thăm con.


Việc xuất bản Tập sách này được State College Borough Community Development Block Grant tài trợ


Nếu quý vị có câu hỏi cụ thể về quyền nuôi con, hãy liên hệ với chương trình dịch vụ pháp lý địa phương của quý vị.


MidPenn Legal Services phục vụ cư dân của các quận Adams, Bedford, Berks, Blair, Centre, Clearfield, Cumberland, Dauphin, Franklin, Fulton, Huntingdon, Juniata, Lancaster, Lebanon, Perry, Mifflin, Schuylkill & York.

MIdPenn Legal Services
1-800-326-9177

 

Tập sách nhỏ này sẽ cung cấp các thông tin chung thay vì các lời khuyên pháp lý cụ thể. Trong khi cung cấp các thông tin này, MidPenn Legal Services (MPLS) không hề đồng thuận hay gợi ý rằng nó sẽ đại diện cho các cá nhân sử dụng thông tin kèm theo. Dù thông tin này được xem là chính xác tại thời điểm được soạn, MPLS sẽ không chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin này. Các tình huống đặc biệt sẽ yêu cầu phân tích riêng.

 

Last Review and Update: Oct 29, 2021
Back to top