PALawHelp.orgPALawHelp.org

Cấp Dưỡng Trẻ Em

Authored By: Pennsylvania Legal Aid Network, Inc.
Read this in:
English
Spanish / Español
Russian / Pусский

Information

CẢ CHA LẪN MẸ  đều có trách nhiệm tài chánh để cấp dưỡng cho con cái của họ. Thường thì, người phụ huynh có con cái sống chung nhận tiền cấp dưỡng từ người phụ huynh kia. Nhiệm vụ cấp dưỡng phải có cho dù cha mẹ có lập gia đình với nhau hay không. Ngay cả khi người phụ huynh không được thăm con cũng phải cấp dưỡng cho con mình. Người phụ huynh không thể từ chối thăm con chỉ vì tiền cấp dưỡng chưa được trả.

Phụ huynh phải cấp dưỡng  cho con cái trong bao lâu?

Nhiệm vụ cấp dưỡng cho con tiếp tục cho đến khi người con được 18 tuổi hoặc tốt nghiệp trung học, tùy điều nào xảy ra sau. Trong các trường hợp mà người con bị khuyết tật thì nhiệm vụ này có thể tiếp tục sau 18 tuổi. Người phụ huynh không phải trả các chi phí học đại học cho một người con quá 18 tuổi trừ khi việc này đã được thoả thuận vào lúc ly dị.

Làm thế nào để đứa trẻ lấy một lệnh cấp dưỡng?

Để lấy một lệnh cấp dưỡng  cho con cái, hãy nộp một đơn than phiền về cấp dưỡng  tại phòng quan hệ gia đình thuộc quận tại địa phương của quý vị.Quý vị không cần phải có luật sư để làm điều này.

Phòng quan hệ gia đình sẽ đưa cho quý vị một mẫu đơn để điền vào. Sau đó một cuộc họp sẽ được lên lịch . Tại cuộc họp , cả cha lẫn mẹ đều phải đưa cho nhân viên hội thảo thông tin về lợi tức và các chi tiêu của họ. Viên chức cuộc họp sẽ gợi ý phải trả bao nhiêu để cấp dưỡng  cho con.

Bước kế tiếp phụ thuộc vào thủ tục của quận nhất định đó.

Tại một số quận, toà án sẽ áp dụng đề nghị này như một lệnh tạm thời, nhưng cha hoặc mẹ có thể nộp lên một kháng cáo trong vòng 20 ngày. Nếu cha hoặc mẹ nộp đơn kháng cáo, một phiên điều trần sẽ được diễn ra trước một thẩm phán là người quyết định phải trả bao nhiêu để cấp dưỡng  cho con.

Tại các quận khác, phiên điều trần sẽ được tổ chức ngay sau cuộc họp và trước một viên chức điều trần thay vì một thẩm phán. Trong trường hợp đó, bất cứ bên nào không hài lòng với quyết định của nhân viên điều trần thì sẽ có 20 ngày để kháng cáo xin thẩm phán duyệt xét. Lệnh theo gợi ý của nhân viên điều trần vẫn có hiệu lực cho tới khi thẩm phán ra quyết định.

PhảI trả bao nhiêu tiền để cấp dưỡng?

Số tiền cấp dưỡng  được dựa vào lợi tức của cả cha lẫn mẹ (hoặc số tiền mà mỗi bên có khả năng kiếm được) và số con cái có liên quan. Toà án dùng các hướng dẫn để cấp dưỡng trên toàn tiểu bang trừ khi một phụ huynh cho thấy là số tiền này là không công bằng theo một số trường hợp.

Những hướng dẫn này bắt đầu bằng cách lập ra một số tiền căn bản để chi tiêu cho nhu cầu của những người con . Số tiền này được dựa vào lợi tức kết hợp của cả cha lẫn mẹ. Số tiền cấp dưỡng con cái mà một phụ huynh không nuôi con phải trả phụ thuộc vào số phần trăm lợi tức kết hợp mà người phụ huynh đó kiếm được.

Thí dụ, nếu phụ huynh sẽ phải chi ra $600 một tháng cho nhu cầu của con họ, và người không nuôi con kiếm được 2/3 trong số lợi tức kết hợp, thì người này sẽ phải trả $400 một tháng (2/3 của số tiền căn bản) để cấp dưỡng cho con. Số tiền này có thể được giảm bớt nếu đứa trẻ chi tiêu 40 phần trăm trở lên khi sống qua đêm với người trả tiền cấp dưỡng. Quý vị có thể nhận một bản sao của hướng dẫn từ văn phòng quan hệ gia đình của mình.

Trợ giúp bằng tiền mặt và các quyền lợi SSI không được kể là lợi tức. Để nhận biết lợi tức ròng của một phụ huynh, hãy bắt đầu bằng số lợi tức gộp và trừ đi:

  • thuế lợi tức liên bang, tiểu bang, và địa phương;
  • Các khoản thanh toán F.I.C.A. (An Sinh Xã Hội);
  • Thuế đánh trên số tiền trả thất nghiệp và thuế dịch vụ địa phương;
  • các khoản tiền trả cho một chương trình hưu trí mà hãng sở bắt buộc phụ huynh phải trả;
  • các khoản tiền đóng niên liễm bắt buộc của nghiệp đoàn;
  • khoản trợ cấp trả cho phía bên kia.

Nếu lợi tức ròng hàng tháng của một phụ huynh dưới $931, toà án sẽ thường cho rằng người này có thể trả tiền trợ cấp rất ít. Toà án có thể ra lệnh cho phụ huynh đó cố gắng tìm một công việc làm.

Nếu phụ huynh  có nghĩa vụ cấp dưỡng tại nhiều hơn một gia đình thì sao?

Đôi khi, người được yêu cầu trả tiền cấp dưỡng cũng có những người con khác. Trong trường hợp đó, toà án sẽ dùng hướng dẫn cấp dưỡng để tính ra được bao nhiêu tiền cấp dưỡng cho những đứa trẻ ở mỗi gia đình sẽ nhận được. Nếu tổng số tiền cấp dưỡng cho các gia đình gộp lại quá phân nửa lợi tức ròng của người cha/mẹ, thì toà án có thể giảm bớt số tiền cấp dưỡng. Con cái của mỗi gia đình phải được đối xử công bằng, và không gia đình nào có thể chiếm phần ưu tiên.

Có thể nào một phụ huynh được lệnh phải trả bảo hiểm sức khoẻ và chi phí y tế cho con mình hay không?

Luật pháp đòi hỏi toà án phải lo về bảo hiểm sức khoẻ cho những người con trong từng trường hợp cấp dưỡng con cái. Người phụ huynh không nuôi con có nghĩa vụ phải trả tiền bảo hiểm nếu chi phí ở mức phảI chăng. Nếu người này không có sẵn, thì người phụ huynh nuôi con phải có nghĩa vụ này. Nếu không phụ huynh nào có thể có được bảo hiểm với giá phải chăng, người phụ huynh nuôi con phải làm đơn xin được chăm sóc dưới sự tài trợ của chính phủ.

Chi phí bảo hiểm, và bất cứ khoản tiêu tốn nào về y khoa không được bao trả, được chia ra giữa các bên theo tỷ lệ các khoản lợi tức ròng của họ sau khi trả cho mức ngưỡng tối thiểu.

Có thể nào một phụ huynh được lệnh phải giúp trả các chi phí chăm sóc con cái hay không?

Có. Các chi phí chăm sóc trẻ hợp lý được thanh toán bởi người phụ huynh nào cần được chăm sóc trẻ để đi làm hoặc đi học các kỹ năng về việc làm có thể được chia theo tỷ lệ về lợi tức.

Nếu người đàn ông không nhận mình là cha của đứa trẻ thì sao?

Nếu người đàn ông không nhận mình là cha của đứa trẻ, văn phòng quan hệ gia đình có thể định ngày làm thử nghiệm về di truyền cho người đàn ông, đứa trẻ, và mẹ đứa trẻ. Bất cứ sự phủ nhận nào về việc làm cha phải diễn ra sớm nếu không thì có thể có giả định rằng người này chính là cha. Trong một số trường hợp, người này được cho là cha ruột bất kể đến kết quả thử nghiệm về di truyền là như thế nào.

Có thể nào tiền cấp dưỡng được lấy thẳng từ chi phiếu lương của phụ huynh hay không?

Trong đa số trường hợp, toà án tự động ra lệnh gắn liền về lương bổng như một phần của lệnh cấp dưỡng lúc đầu. Điều này có nghĩa là hãng sở của cha/mẹ bắt buộc phải lấy tiền thẳng từ chi phiếu lương của cha/mẹ và gửi tiền đến văn phòng quan hệ gia đình.

Điều gì xảy ra nếu phụ huynh không trả tiền cấp dưỡng con?

Nếu cha/mẹ không trả đúng hạn tiền cấp dưỡng con, văn phòng quan hệ gia đình có thể gia tăng khoản đính kèm về lợi tức. Họ cũng có thể lấy tiền trúng số, chi phiếu hoàn tiền thuế lợi tức liên bang, tài sản cá nhân, và các tài khoản ngân hàng thuộc về người phụ huynh đó.

Nếu người phụ huynh không trả tiền cấp dưỡng con trong 3 tháng, văn phòng quan hệ gia đình có thể rút bằng lái xe, giấy phép săn bắn hoặc câu cá, hoặc bất cứ giấy phép hành nghề nàocủa phụ huynh này.

Người phụ huynh  nào cố tình không trả tiền cấp dưỡng con cũng có thể bị buộc tội khinh thường toà, bị phạt tiền, và đi tù lên đến sáu tháng. Một phụ huynh bị đi tù thường có thể nhận công việc làm và trả tiền câp dưỡng trong thời gian ở tù.

Lệnh cấp dưỡng có thể thay đổi hay không?

Lệnh cấp dưỡng có thể thay đổi nếu có sự thay đổi đáng kể về hoàn cảnh của phụ huynh ----thí dụ, tăng hoặc giảm lợi tức.

Phụ huynh bắt buộc phải báo cáo các thay đổi về hoàn cảnh cho văn phòng quan hệ gia đình trong vòng bảy ngày. Phụ huynh nào tin rằng người phụ huynh kia đã không báo cáo về sự gia tăng tài chánh có thể yêu cầu một phiên điều trần.

Để yêu cầu thay đổi một lệnh cấp dưỡng, phụ huynh phải đi đến văn phòng quan hệ gia đình và điền vào biểu mẫu thích hợp. Sau đó, một cuộc họp sẽ được lên lịch .

Ngoài ra, luật tiểu bang cho phép một phụ huynh được cho duyệt xét lệnh cấp dưỡng cứ ba năm một lần, mà không cần phải chứng minh các hoàn cảnh thay đổi.

Tiền cấp dưỡng được xử lý như thế nào nếu tôi nhận trợ giúp công cộng?

Nếu quý vị hiện đang nhận trợ giúp công cộng, tiền trả cho cấp dưỡng được gửi thẳng đến Ban Phúc Lợi Công Cộng (DPW). Sau đó, mỗi tháng, DPW gửi cho quý vị một chi phiếu "thông qua" cho một phần tiền cấp dưỡng hiện tại đã được thanh toán đúng hạn trong tháng đó, lên đến $100 cho đứa con đầu và lên đến $200 cho từ hai đứa con trở lên. Nếu người đó trả tiền cấp dưỡng trước khi đáo hạn, quý vị nhận được một chi phiếu "thông qua" cho tháng đáo hạn đó.

 


NÊN NHỚ

Luật thường thay đổi. Mỗi trường hợp đều khác nhau. Tập sách nhỏ này nhằm mục đích cho quý vị biết thông tin tổng quát và không đưa ra một lời tư vấn pháp lý cụ thể nào cho quý vị.

Xin dùng thông tin trong tập sách nhỏ này cẩn thận vì luật thay đổi không ngừng và thông tin có thể không phản ảnh chính xác bất cứ thay đổi nào về luật pháp xảy ra sau khi tập sách mỏng này được soạn thảo và xuất bản.

 

Pennsylvania Legal Aid Network, Inc.
118 Locust Street
Harrisburg, PA 17101
(800) 322-7572

www.PALegalAid.net

 

Tập sách mỏng về thông tin công cộng này được biên tập bởi Hiệp Hội Dịch Vụ Pháp Lý Khu Dân Cư và xuất bản bởi Pennsylvania Legal Aid Network, Inc. Cập nhật 07/14.

Last Review and Update: Mar 13, 2020