PALawHelp.orgPALawHelp.org

Thông Dịch Viên và Hệ Thống Pháp Lý

Authored By: Justice At Work
Read this in:
English
Spanish / Español
Russian / Pусский
Chinese (Traditional) / 中文
Contents

Thông Tin

 

Thông Dịch Viên và Hệ Thống Pháp Lý

Việc ra tòa có thể gây căng thẳng và bối rối, đặc biệt nếu quý vị không nói tiếng Anh trôi chảy. Quý vị có quyền tham gia vào một vụ kiện pháp lý liên quan đến mình ngay cả khi quý vị chỉ có thể nói tiếng Anh hạn chế hoặc không biết tiếng Anh. Luật Pennsylvania quy định rằng quý vị có quyền có một thông dịch viên được đào tạo, thành thạo tiếng Anh và ngôn ngữ của quý vị khi tham gia các thủ tục tố tụng hành chính và ra tòa miễn phí. Thông dịch viên có thể giúp quý vị giao tiếp và nắm bắt được các thông tin trong quá trình tố tụng. Bằng cách này, quý vị có thể bảo vệ quyền lợi của mình tốt hơn.

Thông Dịch Viên Của Tòa Án là gì?

Thông dịch viên của tòa án là người được đào tạo đặc biệt để giao tiếp qua lại bằng hai ngôn ngữ trong phòng xử án. Thông dịch viên của tòa án phải là người trung lập. Họ không liên quan đến các bên trong vụ án và không quan tâm đến kết quả xét xử. Tòa án hoặc cơ quan thuê thông dịch viên. Quý vị không nên trả tiền cho một thông dịch viên của tòa án, cũng như không nên để người quen của quý vị để làm thông dịch viên cho mình.

Khi nào tôi có thể Yêu cầu Thông Dịch Viên Của Tòa án?

Quý vị có thể yêu cầu thông dịch viên để hỗ trợ mình trước tòa trong nhiều trường hợp khác nhau. Ví dụ: quý vị có thể yêu cầu một thông dịch viên miễn phí khi quý vị:

  • phải đối mặt với việc bị trục xuất khỏi nhà của mình

  • là nạn nhân của hành vi lạm dụng từ vợ/chồng của mình

  • là một nhân viên và muốn kiện người sử dụng lao động của mình vì họ không trả lương cho quý vị

  • là người vi phạm giao thông

  • là người đang bị truy tố vì một hành vi phạm tội

Làm thế nào để tôi có thể Yêu cầu Thông Dịch Viên Của Tòa án?

Để yêu cầu có thông dịch viên, quý vị phải liên hệ với điều phối viên về quyền ngôn ngữ. Nếu quý vị đã nhận được thông báo phải ra hầu tòa thì quý vị cũng phải nhận được “Thông Báo về Quyền Ngôn Ngữ”. Tài liệu đó sẽ có thông tin của điều phối viên về quyền ngôn ngữ mà quý vị cần liên hệ. Quý vị cũng có thể tìm thấy thông tin này tại trang web: http://www.pacourts.us/judicial-administration/court-programs/language-access-coordinators

Thông Dịch Viên và Hệ Thống Pháp Lý

Last Review and Update: Sep 08, 2021