PALawHelp.orgPALawHelp.org

Hướng dẫn về Phá sản

Authored By: Pennsylvania Legal Aid Network, Inc.
Read this in:
English
Spanish / Español
Russian / Pусский

PHÁ SẢN LÀ một tiến trình pháp lý trong đó một người không thể chi trả cho các hóa đơn của anh ấy hay cô ấy có thể có được một bước khởi đầu tài chính mới. Quyền được nộp đơn phá sản được cung cấp bởi pháp luật liên bang, và tất cả các vụ việc về phá sản thì được xử lý tại tòa án liên bang. Do đó, có được một luật sư là một việc làm sáng suốt.

Một người nộp đơn xin phá sản được gọi là một người mắc nợ. Bằng việc nộp đơn xin phá sản, bạn có thể:

 • được miễn trừ (xóa bỏ) đa phần hoặc tất cả các hóa đơn của bạn;
 • được giữ lại phần lớn hoặc tất cả tài sản của mình những thứ mà lẽ ra có thể bị mất cho các chủ nợ (những người mà bạn nợ tiền họ);
 • được có thêm thời gian để thanh toán các hóa đơn nếu như bạn có thu nhập thường xuyên.

Hai kiểu phá sản thông thường đối với các cá nhân là Chương 7 (gọi là phá sản khánh tận)Chương 13.

Chương 7 – Phá sản Khánh tận

Trong một vụ việc phá sản theo Chương 7, bạn nộp một đơn thỉnh nguyện yêu cầu tòa án miễn trừ nợ nần của bạn. Hình dung cơ bản trong việc phá sản theo Chương 7 là xóa bỏ (miễn trừ) nợ nần của bạn đổi lại cho việc bạn từ bỏ tài sản của mình, trừ các tài sản được miễn giảm mà pháp luật cho phép bạn được giữ lại. Trong đa số trường hợp, phần lớn hoặc tất cả các tài sản của bạn có thể được miễn giảm. Các tài sản không được miễn giảm sẽ bị bán đi và tiền sẽ được phân chia cho các chủ nợ.

Chương 13 Phá sản

Trong vụ việc theo Chương 13, bạn nộp một bản kế hoạch chỉ ra cách mà bạn sẽ thanh toán lại cho một số khoản nợ đã-quá-hạn và hiện có của mình trong thời gian được gia hạn thêm, thường là ba tới năm năm. Sau khi bạn hoàn thành kế hoạch, thì số dư chưa thanh toán trong những khoản nợ nhất định có thể được xóa bỏ.

Điều quan trọng nhất về một vụ việc theo Chương 13 là nó có thể cho phép bạn giữ lại các tài sản có giá trị (đặc biệt là nhà cửa của bạn) những thứ mà lẽ ra có thể bị mất.

Bạn nên cân nhắc nộp đơn cho một kế hoạch theo Chương 13 nếu như bạn:

 • sở hữu nhà của mình và đang có nguy cơ bị mất nhà vì các vấn đề về tiền bạc;
 • đang chậm thanh toán nợ, nhưng có thể bắt kịp theo những khoản nợ quan trọng nhất nếu như được cho thêm thời gian; và
 • có thu nhập thường xuyên. (Điều này có thể bao gồm các phúc lợi từ chánh quyền chẳng hạn như là an sinh xã hội hoặc hỗ trợ công cộng.)

Nộp đơn phá sản thì tốn kém những gì?

Hiện tại cần tốn $335 để nộp đơn xin phá sản theo Chương 7 và $310 để nộp đơn phá sản theo Chương 13, đối với một cá nhân hoặc cho một đôi đã kết hôn. Tòa án có thể cho phép bạn trả góp khoản phí nộp đơn nếu như bạn không thể thanh toán tất cả liền một lúc. Nếu thu nhập của bạn quá thấp (đến 150% mức nghèo khổ), phí nộp đơn theo Chương 7 có thể được miễn.   

Tôi có thể giữ lại những tài sản nào?

Bạn có thể giữ lại tất cả các tài sản mà pháp luật nói rằng được miễn giảm khỏi yêu sách từ các chủ nợ. Bạn có thể chọn khoản miễn giảm của mình áp dụng theo luật Pennsylvania hoặc là theo luật liên bang. Khoản miễn giảm theo luật liên bang thì tốt hơn đối với đa số mọi người.

Khoản miễn giảm theo luật liên bang cho phép bạn giữ lại:

 • $25,150 tiền vốn cho nhà cửa của bạn (Tiền vốn là giá trị tài sản trừ đi khoản bạn còn nợ cho thế chấp và các quyền lưu giữ khác.);
 • $4,000 tiền vốn cho xe cộ của bạn;
 • $625 cho mỗi vật phẩm trong bất kỳ hàng gia dụng nào, đến tổng cộng là $13,400;
 • $2,525 cho các đồ vật bạn cần trong công việc của mình (dụng cụ, sách vở, v.v..);
 • $1,700 cho đồ trang sức;
 • $1,325 cho bất kỳ tài sản nào, cộng dồn đến $12,575 cho bất kỳ khoản miễn giảm chưa dùng nào trong nhà bạn;
 • quyền của bạn được nhận các phúc lợi nhất định chẳng hạn như an sinh xã hội, trợ cấp thất nghiệp, các phúc lợi cựu chiến binh, hỗ trợ công cộng, và lương hưu—bất kể giá trị.

Giá trị các khoản miễn giảm được gấp đôi khi một cặp đôi đã kết hôn nộp đơn cùng nhau.

Các chủ nợ Được đảm bảo

Một vài chủ nợ của bạn có thể có lợi ích đảm bảo với nhà cửa hay tài sản cá nhân của bạn. Điều này có nghĩa là bạn đã trao cho chủ nợ phần cầm cố bằng nhà cửa của bạn hoặc đã dùng tài sản của bạn để thế chấp cho một khoản nợ. Nếu bạn không thực hiện thanh toán của mình cho khoản nợ, thì chủ nợ có thể có khả năng đến lấy và đem bán nhà cửa hoặc tài sản.

Có vài cách để bạn có thể giữ lại các tài sản đã thế chấp hay cầm cố sau khi bạn nộp đơn phá sản. Nếu như bạn chậm thanh toán, thì tòa án trong vụ phá sản theo Chương 13 có thể cho bạn thời gian để bắt kịp. Đối với một số loại tài sản, bạn có thể thanh toán cho chủ nợ giá trị mà tài sản đáng giá thay vì là toàn bộ khoản nợ. Nếu bạn dùng hàng hóa gia dụng của mình làm vật thế chấp cho một khoản vay, thì bạn có thể giữ lại chúng mà không cần thanh toán thêm bất kỳ khoản nào cho số nợ.

Tôi có thể được sở hữu bất kỳ thứ gì sau khi phá sản không?

Có! Nhiều người tin rằng họ không thể được sở hữu bất kỳ thứ gì trong một khoảng thời gian sau khi nộp đơn phá sản. Điều này là không đúng. Tuy nhiên, nếu bạn nhận được một khoản thừa kế, một quyết toán tài sản, hoặc các phúc lợi bảo hiểm nhân thọ, thì khoản tiền hay tài sản đó có thể phải dùng để trả cho các chủ nợ của bạn nếu như:

 • tài sản hay khoản tiền không được miễn giảm, và
 • bạn nhận được chúng trong vòng 180 ngày sau khi nộp đơn phá sản.

Phá sản có xóa bỏ hết tất cả các khoản nợ của tôi không?

Khi phá sản theo Chương 7, bạn có thể xóa bỏ tất cả các khoản nợ ngoại trừ:

 • khoản tiền nợ cho việc chu cấp nuôi con, cấp dưỡng, các khoản phạt, quyết toán tài sản, bồi hoàn hình sự, một vài loại thuế, và một khoản giới hạn các loại nợ khác;
 • các khoản nợ không được liệt kê trong thỉnh nguyện phá sản của bạn, dù rằng có một vài ngoại lệ cho quy tắc này;
 • các khoản vay bạn có được do gian lận hoặc bằng cách cố tình đưa thông tin sai lệch cho chủ nợ, người đã tin tưởng một cách hợp lý vào điều đó để cho vay;
 • các khoản nợ bắt nguồn từ tổn hại “cố ý và hiểm độc”;
 • các khoản vay sinh viên nợ với nhà trường hoặc thực thể chánh quyền, trừ khi việc thanh toán có thể là một hoàn cảnh quá khó khăn;
 • các khoản nợ cho những ca tử vong hay thương tổn cá nhân xuất phát từ việc lái xe trong tình trạng say độc chất;
 • các khoản nợ phải chịu để trả thuế.

Một số trong những khoản nợ này có thể được xóa bỏ khi phá sản theo Chương 13.

Miễn trừ

Nếu mọi việc diễn ra bình thường trong một vụ phá sản, thì điều sau cùng tòa án làm là cấp cho bạn một miễn trừ, tha miễn cho bạn khỏi phải thanh toán tất cả các khoản nợ của mình (ngoại trừ một vài trường hợp khả dĩ cho một số ít những điều nêu ở trên). Án lệnh Miễn trừ cũng nghiêm cấm các chủ nợ được làm bất kỳ điều gì để cố gắng thu lại khoản nợ đã được miễn trừ.

Tòa án có thể từ chối cấp miễn trừ, nhưng chỉ trong một số rất ít các trường hợp nếu như mà bạn đã làm điều gì đó không thích đáng, chẳng hạn như cố gắng lừa gạt một chủ nợ bằng cách giấu tài sản của mình đi, cung cấp thông tin sai lếch cho tòa, từ chối tuân thủ mệnh lệnh của tòa, v.v..

Liệu phá sản có ảnh hưởng đến tín dụng của tôi không?

Có. Thực tế là việc bạn đã nộp đơn phá sản có thể hiện diện trên lịch sử tín dụng của bạn trong 10 năm. Nhưng vì phá sản xóa bỏ các khoản nợ cũ của bạn, nên bạn theo lẽ thường sẽ có vị thế tốt hơn trong việc chi trả cho các hóa đơn hiện tại của mình, nên phá sản có thể thực sự giúp cho bạn lấy được tín dụng.

Các thông tin khác

Dịch vụ tiện ích. Một tiện ích công cộng, chẳng hạn như là một công ty điện lực, không thể từ chối hay cắt dịch vụ bởi vì bạn đã nộp đơn phá sản. Tuy nhiên, dịch vụ tiện ích có thể yêu cầu có khoản ký quỹ để dùng dịch vụ trong tương lai.

Phân biệt đối xử. Chủ lao động và các cơ quan chánh quyền không được phân biệt đối xử với bạn bởi vì bạn đã nộp đơn phá sản.

Bằng lái xe. Nếu bạn mất bằng lái của mình chỉ vì bạn không thể chi trả cho các thiệt hạ dân sự theo-lệnh-tòa-án do đã gây ra trong một vụ tai nạn, thì phá sản sẽ cho phép bạn lấy lại bằng lái của mình.

Đồng-ký-tên. Nếu ai đó đã đồng-ký-tên cho một khoản vay cùng bạn và bạn nộp đơn phá sản, thì người đồng-ký-tên có thể phải thanh toán cho khoản nợ của bạn.


GHI NHỚ

Luật thường thay đổi. Mỗi vụ việc là khác biệt. Ấn bản nhỏ này chỉ nhằm cung cấp cho bạn thông tin chung và không phải để cung cấp lời khuyên pháp lý cụ thể cho bạn.

Vui lòng sử dụng những thông tin có trong tập sách nhỏ này một cách cẩn thận vì luật pháp liên tục thay đổi và thông tin có thể không phản ánh chính xác bất kỳ thay đổi nào trong luật xảy ra sau khi tập sách nhỏ này được tạo tác và xuất bản.

Tập đoàn Mạng lưới Hỗ trợ Pháp lý Pennsylvania.
118 Locust Street
Harrisburg, PA 17101
(800) 322-7572

www.PALegalAid.net

 

Sửa đổi 4/1/16 Ấn bản nhỏ về thông tin công cộng này được biên tập bởi Liên hiệp Các dịch vụ Pháp lý Cộng đồng dân cư và được xuất bản bởi Tập đoàn Mạng lưới Hỗ trợ Pháp lý Pennsylvania.

 

Last Review and Update: Apr 01, 2019